Svratka / Svitava / Macocha

trasa
 

> vysvětlivky a info...                                           > 0.den 1.den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den

Svratka: řeka pramenící pod Žákovou horou ve Žďárských vrších ve výšce 760 m.n.m. a ústící do řeky Dyje ve Střední Novomlýnské nádrži. Tokem dlouhým 173km odvodňuje povodí o rozloze 7170km2. Ve svém horním toku protéká Svratka z počátku širokým, mělkým údolím, ale v Nedvědické vrchovině se její tok již hluboce zařezává. Zde rovněž vytváří údolní přehradu Vír. Údolí řeky se pak krátce otevírá v Tišnovské kotlině za níž je opět sevřeno Bobravskou vrchovinou, kde řeka naplňuje druhou nádrž - Brněnskou přehradu. Za Brnem pak protéká plochým Dyjsko-svrateckým úvalem.

Svitava: řeka jejímž údolím prochází železniční trať Česká Třebová - Brno. Pramení nad Svitavami v katastru obce Javorník, kam vede ze Svitav i trasa naučné stezky. Pod Svitavou protéká Březovou, Letovicemi, Blanskem, Adamovem a pod Brnem se vlévá do Svratky. Délka toku 98km, plocha povodí 1160km2. Nejhezčí úsek s peřejemi mezi Blanskem a Bílovicemi. Od Březové po Rozhraní tvořila zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.

Moravský kras: v severojižním pruhu devonských vápenců mezi Sloupem a Brnem byla na ploše 94km2 vyhlášena v r. 1956 Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Pro tento krajinný celek jsou typické krasové plošiny rozryté množstvím závrtů a hluboké žleby s ponornými toky a množstvím jeskyní. Moravský kras je členěn na tři celky. Severní část je odvodňována Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nejvýznamnějším jeskynním systémem je jeskyně Amatérská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské, Balcarka a Kateřinská. Střední část krasu je odvodňována Jedovnickým a Křtinským potokem. Centrálním systémem této oblasti jsou jeskyně Rudické propadání a Býčí skála. Jižní část krasu odvodňuje Říčka, důležitá je zde Ochozská jeskyně. Moravský kras je významný i pestrým zastoupením vzácných rostlin a živočišných společenstev. Suché jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami.

 

0. den pátek 8. 8. (cca 57km)
z Bruntálu přes Rabštejn do Bludova

profil trasy

Bruntál: ...
  57km – (přes Břidličnou, Rýmařov, Rabštejn, Hvězdu, Krásné a Šumperk)
Bludov ...
» nocleh úplně nadivoko ...
 

 

1. den sobota 9. 8. (cca 56km)
z Bludova kolem Moravské Sázavy a pak až za Litomyšl

profil trasy

Bludov: čp.804 původně významný měšťanský dům s cenou výzdobou a inventářem z druhé poloviny 20.stol. (sorela - většinou nedochováno). Díky citlivému přístupu současných majitelů je to dnes jen částečně, nekvalitně a velmi nákladně rekonstruovaný barák. Dochovaná křížova chodba a ve sklepě pak ještě dříve velmi rozsáhlé nálezy různých krámů všeho druhu, které byly později nešetrně amatérsky odstraněny...
  6km - (viz Žonža)
Zábřeh ...
  2km - silnice, cyklostezka 6232, (podél Moravské Sázavy)
Nemile ...
  4km - silnice, cyklostezka 6232, (podél Moravské Sázavy)
Hněvkov ...
  4km - silnice, cyklostezka 6232, část i zelená (podél Moravské Sázavy a kolejí)
Hoštejn: nad obcí zbytky hradu z r. 1278 jehož zřícenina byla rozebrána při stavbě železnice, dnes viditelná jen soustava příkopů a valů a památník dostavění železnice Olomouc-Praha (1845). V obci původně kaple sv. Anny z 18. stol., která byla přestavěna r. 1815 na kostel, fara z r. 1892. Dále ještě empírové sousoší Nejsv. Trojice z r. 1820.
  2km - silnice č.315, cyklostezka 6232 pak 521, část i červená (podél Moravské Sázavy a pak i kolejí)
  4km - silnice č.315 (podél i nad Moravskou Sázavou)
Tatenice: pozdně renesanční zámek z r. 1606 po požáru chátral a část byla stržena, dnes zbylá část zrekonstruována. Barokní kostel z r. 1723 se vzácnou got. madonou a freskovou výzdobou.
            tam 1,5km - silnice č.315, cyklostezka 4221
          Krasíkov-Koruna: zřícenina got. kostela s později přistavěnou polodřevěnou zvonicí, v obci byl klášter
          augustiniánů z r. 1264.
          » www.hrady.cz.
            zpět 1,5km - silnice č.315, cyklostezka 4221
  2km - silnice č.315, cyklostezka 4221
Tatenice ...
  3km - silnice č.315, cyklostezka 4221
Lubník: empírový kostel sv. Petra a Pavla z r. 1835 a sousoší Nejsv. Trojice z r. 1717.
  2km - silnice, cyklostezka 4221
Žichlínek: barokní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1725 a u něj hodnotné rokokové sochy Jana Nepomuckého (1755) a sv. Jana Evangelisty (1768).
  4km - silnice
Luková: hřbitovní novogotický kostel sv. Markéty z r. 1885 a na cestě k Lanškrounu plastika Ecce Homo z r. 1749.
  3km - silnice, cyklostezka 4222
Damníkov: hřbitovní novogotický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, ve hřbitovní zdi zabudovány zbytky původního gotického kostela (zbořen 1895).
  4km - silnice, cyklostezka 4222
Třebovické sedlo: 437 m.n.m., široké 600-700 m, nejnižší místo evropského rozvodí Severního a Černého moře (Labe-Dunaj), projektovaná trasa průplavu Labe-Odra-Dunaj. Sedlem se šířila teplomilná rostlinstva panonské nížiny do Čech.
  2km - silnice (část silnice č.14 a pak č.43), cyklostezka 4045, část červená a pak zelená (most přes koleje a nakonec kolem rybníka Hvězda)
Třebovice ...
  1,5km - silnice, cyklostezka 4045, zelená (zezačátku kolem rybníka Hvězda)
železniční zastávka Semanín
  0,5km - silnice, cyklostezka 4045, zelená a modrá (přes koleje)
Nový Rybník
  3km - silnice, cyklostezka 4033
Semanín: barokní kostel sv. Bartoloměje z r. 1696 s částečně dřevěnou zvonicí.
  6km - silnice, cyklostezka 4219 (kolem kapličky)
Pazucha
  2,5km - silnice, cyklostezka 4219
Suchá: kaple sv. Václava z r. 1839 a empírový hospodářský dvůr - Ovčín z r. 1829.
  1,5km - silnice, cyklostezka 4219, zelená
Vlkov
  1km - silnice č.358, cyklostezka 4219, zelená
Litomyšl: městská památková rezervace. Hrad doložen již r. 981 v Kosmově kronice. Zámek (UNESCO), jedna z nejpozoruhodnějších renesančních staveb u nás. Nádvoří s lodžiemi, bohatá sgrafitová výzdoba vnitřních i vnějších stěn. V přízemí zámecké divadlo z r. 1798 s dekoracemi, zbrojnice, v patrech knihovny, galerie, jídelny atd. Okolní budovy, zámecký pivovar - upraven r. 1726, jízdárna z 18. stol., dnes výstavní síň, konírna s plastikou od Matyáše Brauna z r. 1725, kočárovna, empírová budova vrchnostenského úřadu. Zámecký park směrem k městu francouzský, zdoben empírovými vázami a klasicistními sochami s pavilonem. Na severní straně anglický park, který je dějištěm operního festivalu "Smetanova Litomyšl". Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, gotická trojlodní bazilikální stavba založená r. 1357, původně jako augustiniánský klášterní kostel. Z kláštera zachována kaple sv. Markéty, po četných požárech upravován renesančně, věž novogotická z r. 1881. Kaple sv. Josefa si zachovala gotický ráz i klenbu, s nástěnnými malbami ze 16. stol. Děkanství vystavěno v l. 1758-63. Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže stavěn od r. 1714 a dokončen r. 1717, stavba vrcholného baroka mimořádné hodnoty. Vedle navazuje raně barokní piaristická kolej z l. 1641-80 s portálem z r. 1685 a opodál piaristické gymnasium z r. 1719 s barokní věžičkou, dnes městské muzeum. Na náměstí stará radnice původně z r. 1418, věž zvýšena o jedno patro po r. 1814. Dům "U Rytířů" z r. 1546. Spořitelna se sochami přestavěna r. 1925, naproti občanská záložna rovněž se sochami, upravená ze tří empírových domů v r. 1928. Panský dům čp.61 s bohatě členěnou pozdně barokní fasádou. A další pozoruhodné modernější budovy (Smetanův dům, pedagogická škola, zemědělská škola atd.) a několik církevních (kostelík Rozeslání sv. Apoštolů, hřbitovní kaple sv. Anny). A dále ještě četná sochařská výzdoba města, pomník B. Smetany a A. Jiráska, památník J. A. Komenského a Z. Nejedlého atd. a další s církevní tématikou, mariánský sloup, sv. Florián, sv. Prokop, sv. Metoděj a další.
» info centrum: +420 461 612 161, www.litomysl.cz/ic; zámek: 9.00 - 17.00 mimo pondělí, tel. +420 461 615 067, www.litomysl.cz/zamek, www.hrady.cz.
» nocleh v kempu Primátor (+420 461 612 238, chatky 200Kč/lůžko/noc, www.camplitomysl.cz).
  2km - silnice, červená (podél hájvejky č.35 resp. E442 a Loučné)
Nedošín
  2km - silnice, cyklostezka 4021, červená (přes koleje, podél Loučné a část i kolem rybníka Velký Košíř)
Nedošínský háj: původně obora a poč. 19. stol. upravená na park s řadou staveb, dnes jen kaplička sv. Antonína nad pramenem. Přírodní památka dubohabrového lesa s bujnou vegetací.
  1km - silnice, červená (podél Loučné)
Tržek
  1km - pěšinka, červená (podél Morašického potoka)
Sedlíšťka: na místě tvrze (od 14. stol.) ve dvoře statku stojí barokní sýpka.
  1,5km - silnice (v Morašicích silnice č.358), cyklostezka 4021, červená
Morašice: gotický kostel sv. Petra a Pavla z konce 14. stol., původně kaple (zač. 13. stol.), uvnitř gotické malby. U kostela gotická kostnice a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732 a zrekonstruovaná rychta.
  2km - silnice č.358
U Tří Kocourů
  1,5km - silnice č.358, červená
Makov: kostel sv. Víta byl původně románský, malby uvnitř podle M. Alše.
» nocleh nadivoko někde ve Velkých hájích nebo v okolí...
 

 

2. den neděle 10. 8. (cca 51km)
ke Svratce a vrcholky Žďárských vrchů

profil trasy

  2km - silnice č.358, červená
Chotovice: nad vsí gotický hřbitovní kostel sv. Prokopa z konce 14. stol., vyhlídka.
  2km - silnice č.358, cyklostezka, červená
Nové Hrady: před husitskými válkami zvány Boží dům. Stavba zámku byla dokončena r. 1777, čestný dvůr se vstupní branou pak r. 1783 a severní nádvoří přecházející v park r. 1804. Tak vznikl rokokový areál, včetně dobového nábytku (české Versailles). Za zámkem ještě špýchar z r. 1783. V areálu ještě muzeum cyklistiky. Zřícenina hradu postavená v pol. 15. stol. na návrší zvaném Starý zámek. Z kruhového hradu se zachovala část hradby, kus zdi paláce a terénní nerovnosti, zdivo z hradu bylo použito na stavbu zámku, celé návrší pak bylo kolem r. 1940 upraveno v park se studnou a altánem. R. 1767 byla vybudována křížová cesta. Barokní kostel sv. Jakuba z r. 1724, sloužil jako panská hrobka, kolem hřbitov s náhrobníky ze 16. a 18. stol., márnice a zděná zvonice z r. 1739 s branou.
» zámek: 10.00 - 16.00 mimo pondělí, +420 469 325 353, www.nove-hrady.cz, www.hrady.cz; hrad: www.hrady.cz.
  1,5km - silnice č.358, cyklostezka, červená
rozcestník Chata Polánka
  0,5km - silnička, cyklostezka 2, červená (doprava a podél Novohradky)
Studánka Kapalice: studánka
  1,5km - silnička, cyklostezka 2, červená (většinou podél Novohradky, část podél mlýnského náhonu)
Dolanský Mlýn: vodní mlýn
  0,5km - silnička, cyklostezka 2, zezačátku i červená (podél Novohradky)
Dolany
            tam 1km - silnička a pěšinka, cyklostezka (podél nebo přímo Pivnickou roklí)
          Pivnická rokle: pískovcový kaňon, soutěska místy široká jen 60cm, průchozí za pomocí vestavěných
           žebříků, naznačeno.
           » www.hrady.cz.
            zpět 1km - silnička a pěšinka, cyklostezka (podél nebo přímo Pivnickou roklí)
  1km - silnička, cyklostezka (přes potok a podél nebo přímo Střítežskou roklí)
  1km - silnička, cyklostezka
Střítež
  1,5km - silnice, cyklostezka
Hluboká
  0,5km - silnice, cyklostezka (doprava ke křížku)
Borůvka: zajímavě konstruovaná rozhledna.
» 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, www.hrady.cz
  2km - silnice, cyklostezka (později odbočit doprava a po cyklostezce 4024)
Hněvětice
  0,5km - silnice, cyklostezka
rozcestník Rychmburk - u mostu
            tam 0,5km - silnice, cyklostezka 4024 (přes most)
          Předhradí: městská památková zóna, hradby s baštami v půdoryse zachovány, na náměstí socha
          sv. Judy Tadeáše z r. 1723. Proti zahradě panského dvora barokní kostel P. Marie z r. 1753, věž
          z r. 1816. Při silnici do Skutče ještě Kalvarie se sochami z r. 1763.
          Rychmburk: hrad vybudován před r. 1325 nad údolím Krounky, v přístupové straně vytesán ve skále
          ochranný příkop, dnes překlenut kamenným mostem, v něm zahrada. Z původní stavby se zachovala
          věž (30m), přestavby probíhaly, včetně pozdně gotického opevnění předhradního městečka, s cílem
          získat více prostoru a zesílení fortifikace kol. r. 1520, 1663, 1800, 1890. Dnes domov důchodců.
          » hrad: www.rychmburk.cz, www.hrady.cz.
            zpět 0,5km - silnice, cyklostezka 4024 (přes most)
  0,5km - silnice, cyklostezka (přes most)
  3,5km - pěšinka, červená (údolím Krounky, Šilinkův důl, před Kutřínem se přidá cyklostezka)
Kutřín
  1,5km - pěšinka, červená (údolím Krounky)
Rovinka
  0,5km - pěšinka (před mlýnem silnice), červená (údolím Krounky)
Šiklův mlýn: vodní mlýn
  2km - silnice/pěšinka/silnice, cyklostezka, červená (údolím Krounky, tzv. Kablaně, kolem tábora a před
           Otradovem kolem chat)
Otradov: gotický hřbitovní kostel sv. Bartoloměje (doložen 1350), věž z 16. stol., ve hřbitovní zdi barokní branka. Řada dřevěných stavení, např. Blažkův mlýn.
  3km - silnice, červená (přes koleje po silnici č.354 a pak v Krouni znovu, údolím Krounky)
Krouna: původně got. kostel sv. Michala archanděla ze 14. stol. byl r. 1773 přestavěn barokně. Novogotický Evangelický sbor z r. 1891.
  4km - silnice č.354 (na začátku křižovatkou přes silnici č.34, údolím Krounky, začátek CHKO Žďárské vrchy)
rozcestník zelené Míšek
  2km - silnice č.354 (údolím Krounky, před Svratouchem kolem přírodní rezervace U Tučkovy hájenky)
Svratouch ...
  1km - silnice č.354, cyklostezka č.4180 (obcí Svratouch)
Svratouch ...
» nocleh v kempu Náš sen
  0,5km - silnice č.354, cyklostezka č.4180 (obcí Svratouch)
Svratouch: Evangelická modlitebna z r. 1783 se secesní úpravou z r. 1911, patří k nejstarším svatyním po vydání tolerančního patentu.
  1,5km - silnice č.354, cyklostezka č.4180, žlutá (zezačátku ještě obcí Svratouch)
Svratka: původně got. kostel sv. Jana Křtitele ze 14. stol., přestavěný r. 1759, při něm zvonice s dřeveným patrem, řeka Svratka ...
» info centrum: web.svratka.cz, www.myska.cz/ic
» nocleh v ubytovně TJ Mars (+420 566 662 405) nebo hotel Mánes (+420 566 662 483), penzion Nováková (+420 566 662 549) a nebo Chalupa Svratka (+420 721 359 415).
  1km - silnice č.354 (kolem informačního centra a pak průmyslové zóny)
Svratka - Moravská a Česká Cikánka
  1km - silnice č.354 (podél Svratky)
Křižánky: památková rezervace (od 1995), cenný soubor lidové architektury.
            zkratka 3,5km - silnice č.354 ...
            Milovský rybník - nocleh v kempu ...
  4km - pěšinka (zezačátku silnice), modrá zezačátku i zelená (později kolem známých skalních útvarů ...)
Devět skal: vrchol Žďárských vrchů - 836 m.n.m., upravená vyhlídka (jen sev. směrem), lovecká chata, přírodní památka (3,3ha, od r. 1973), devět vrcholových rulových skal typu skalního města.
» www.hrady.cz
  1km - pěšinka, žlutá
rozcestník Devět skal
  0,5km - silnička, žlutá a červená
rozcestník Pod Lisovskou skálou
  0,5km - pěšinka, červená (přes Lisovskou skálu)
            nebo 1km - silnička (doleva neznačenou cestou kolem Lisovské skály)
Lisovská skála: 802 m.n.m., přírodní památka (0,5ha, od r. 1976), rulová vrcholová skála.
  3km - pěšinka (části silnička), červená (přes Malinskou skálu)
            nebo o 3km víc - silnička (později neznačenou cestou doleva kolem jednoho vrcholu a pak doprava
            kolem Malinské skály)
Malinská skála: 810 m.n.m., přírodní památka (5,9ha, od r. 1976), skupina tří vrcholových rulových skal.
  1km - pěšinka, červená
rozcestník Dráteníčky
  2km - silnička, zelená
Milovský rybník: 10ha, založený 1610.
» nocleh v kempu nebo tur. penzion Poslední Míle (+420 604 243 414, chatka 1440Kč/noc, pokoje 190-250Kč/lůžko/noc, volny.cz/poslednimile), hotel Orea*** (+420 566 585 541, pokoj 1700-2500Kč/noc, www.orea.cz/9skal), penzion Elgordo (+420 566 664 339, 350Kč/lůžko/noc, www.elgordo.cz) a nebo hotel Gaudeamus*** (+420 566 664 217, pokoj 350-550/lůžko/noc/snídaně, bungalov 150-200Kč/lůžko/noc/snídaně, www.hotelgaudeamus.cz).
 

 

3. den pondělí 11. 8. (cca 53km)
kolem Svratky, Štarkov, Dalečín a
Pyšolec, Zubštejn a Aueršperk

profil trasy

  1km - silnice (větší část po silnici č.354), zelená (pak i podél Svratky)
  1km - silnice, cyklostezka 4022
České Milovy
  1,5km - silnice, cyklostezka 4022 (později křížení se žlutou, částečně i podél Svratky)
  0,5km - silnice, cyklostezka 4022, zelená (částečně i podél Svratky)
Březiny: památný strom Luňáčkova lípa (obvod 600cm)
  2km - silnice, cyklostezka 4022, zezačátku i zelená (částečně i podél Svratky)
  1km - silnice, (doprava a přes most, podél Svratky)
Mrhov
  1km - silnice, cyklostezka 4022, na konci i zelená (podél Svratky)
Krásné: barokní kostel sv. Václava z r. 1737 venkovská architektura.
  5km - silnice, (zezačátku podél Krásenského p., malou část po silnici č.353 - odbočit doleva na Borovnici
           a pak z ní doprava na Javorek)
Javorek
  1km - silnice (pak i část jen pěšinka), modrá, později i kousek cyklostezka 104
            tam 0,5km - pěšinka, modrá a červená (na začátku odbočit doleva ze silnice)
          Štarkov: zřícenina hradu z konce 14. stol., dnes zbytky okrouhlé věže, hradních zdí a nádvoří. Součást
          přírodní památky Štarkov (1,3ha, od 1980) tvořené skalními útvary a balvanitými sutěmi.
          » www.hrady.cz
            zpět 0,5km - pěšinka, modrá a červená (na konci odbočit na silnici doprava)
  2km - silnice, cyklostezka 104, na začátku i modrá a později v Novém Jimramově i červená
           (v Novém Jimramově podél Fryšávky)
Nový Jimramov
  3km - silnice, cyklostezka 104, na konci i modrá a červená (podél Fryšávky, konec CHKO Žďárské vrchy)
Jimramov: městská památková zóna, na protáhlém trojúhelníkovém náměstí s převážně klasicistními domy, renesanční radnice z konce 16. stol. a škola rovněž klasicistně upraveny. Dále původně renesanční zámek z konce 16. stol. s klasicistní úpravou, dnes škola. Původně got. kostel Narození P. Marie, přestavěný barokně v l. 1707-15, s věží z r. 1879.
» zámek: www.hrady.cz
  3km - silnice č.357, cyklostezka 4025, ze začátku i žlutá a červená (většinou podél Svratky)
Strachujov
  2km - silnice č.357, cyklostezka 4025, (většinou podél Svratky)
Unčín
  2km - silnice č.357, cyklostezka 4025, (většinou podél Svratky)
Dalečín: zřícenina got. hradu (od 1358), dnes zachovaná část paláce, hranolové věže a zbytky hradeb.  Při hradu lovecký zámeček z r. 1588, přestavěný r. 1850 v alpském stylu. Původně got. kostel sv. Jakuba ze 14. stol. přestavěný barokně r. 1744.
» www.hrady.cz
  8km - silnička, cyklostezka 4025 a později i 5218, ze začátku i zelená (na začátku přes most pak
           většinou podél břehu ú. n. Vír I, naučná vodohospodářská stezka)
hráz ú. n. Vír I: Vírská přehrada je největší vodní plocha oblasti (232ha), budována v l. 1954-57, hráz vysoká 71m a dlouhá 300m, délka nádrže 6km a obsah 56mil.m3. Přehrada slouží jako zdroj pitné vody - zákaz vstupu do 1. pásma. Pod obcí Vír ještě vyrovnávací nádrž Vír II s malou hydroelektrárnou, která zajišťuje rovnoměrný průtok v řece Svratce.
  0,5km - silnice, cyklostezka 4025, později i červená
pod hrází: hydroelektrárna se dvěma turbínami.
  1,5km - silnice (pak silnice č.388), cyklostezka 4025, většinou červená pak i zelená a částečně i modrá
              (kolem Posrané skalky, podél Svratky)
Vír: pomníky
  1,5km - silnička (na konci jen pěšinka), červená
rozcestník Pyšolec
            tam 0,25km - pěšinka, červená
          Pyšolec: zřícenina raně gotického hradu ze 13. stol., zachovány zbytky hradeb, hradního paláce
          a torzo válcové věže.
          » www.hrady.cz
          » nocleh nadivoko?
            zpět 0,25km - pěšinka, červená
  2km - silnička (zezačátku jen pěšinka), červená
Kobylnice
  2km - pěšinka, červená
Zubštejn: mohutná zřícenina jednoho z nejstarších hradů na Moravě, založeného kolem r. 1200. Dnes zachována část obytné věže, hradního paláce a část hradeb. Vyhlídka.
» www.hrady.cz
  0,5km - pěšinka, červená a modrá
Pivonice
  1,5km - silnice (později jen silnička), modrá a žlutá (zezačátku Pivonicemi)
  3km - pěšinka, modrá (před hradem přes mostek)
Aueršperk: zřícenina raně gotického hradu ze 13. stol., zachovány zbytky opevnění a torzo válcové věže s břitem.
» www.hrady.cz
» nocleh nadivoko?
  2km - pěšinka, modrá (částečně podél Bystřice)
rozcestník Dvořiště
  2km - pěšinka (druhá část silnička a pak silnice), modrá (podél Bystřice a dvakrát přes, pak na začátku
           Bystřice n. P. přes křižovatku se silnicí č.19)
rozcestník Bystřice n. P.
  1km - silnice, modrá a žlutá (Bystřicí n. P.)
Bystřice nad Pernštejnem: původně raně got. kostel sv. Vavřince z 13. stol. byl r. 1699 zbarokizován na mohutné dvojvěží. Hřbitovní kostel Nejsv. Trojice z r. 1614. Ve staré radnici městské muzeum se třemi expozicemi.
» nocleh zařizuje Yari nebo hotel Angela*** (+420 566 550 115, 500Kč/lůžko/noc, www.hotel-angela.cz), Penzion Hotelovka (+420 566 552 834, 290Kč/lůžko/noc, www.penzionhotelovka.cz).
 

 

4. den úterý 12. 8. (cca 47km)
Pernštejn, Předklášteří u Tišnova a Veveří

profil trasy

  3km - silnice, cyklostezka č.1, zezačátku modrá a červená (ještě v Bystřici přes most a pak přes křižovatku
           se silnicí č.388, později kolem rybníka)
Věchnov
  3km - silnice, cyklostezka č.1 (Pražská trasa),ve Věchnově i modrá
Býšovec
  3km - silnice, cyklostezka č.1 (Pražská trasa)
Smrček
  1km - silnice, cyklostezka č.1 (Pražská trasa)
            tam 0,25km - silnice, před hradem i žlutá
          Pernštejn: gotický hrad patří k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším u nás. Připomínán již před
          r. 1285. Větší přestavbou prošel r. 1430, kdy byl především zpevněn jeho obranný systém a poslední
          větší přestavby v pozdně gotickém a gotickorenesančním slohu od 70. let 15. stol. do pol. 16. stol.,
          včetně založení renesanční zahrady. Později už jen drobné úpravy a od 18. stol. už upravovaná spíše
          jen zahrada. Díky tomu poskytuje prohlídka dobrý obraz o obytném prostředí středověkého hradu.
          Na sev. straně předhradí ještě památný strom - mohutný, asi 1100 let starý tis.
         » 9.00 - 17.00 mimo pondělí, raději objednat předem, +420 566 566 101, www.nedvedice.cz/pernstejn,
          www.hrady.cz.
            zpět 0,25km - silnice, před hradem i žlutá
  1km - silnice, cyklostezka č.1 (Pražská trasa), později žlutá a pak i zelená (později taky podél Nedvědičy
           a kolejí)
Nedvědice - před nádražím ...
  2km - silnice č.387, cyklostezka č.1 (na začátku odbočit doprava přes most a pak i přes koleje,
           zezačátku Nedvědicemi, Pražská trasa)
Černvír: dřevěný krytý most přes řeku z r. 1718 patří k nejstarším svého druhu na Moravě. Kostel Nanebevzetí P. Marie, původně románský (1. pol. 13. stol.), rozšiřovaný goticky (14. stol.) a v 2. pol. 17. stol ještě prodloužena loď a kostel zbarokizován.
» www.hrady.cz
  2km - silnice č.387, cyklostezka č.1 (Pražská trasa), na konci kousek zelená (údolím Svratky)
Doubravník: gotickorenesanční kostel Povýšení sv. Kříže z l. 1535-57 s věží z r. 1792, postavený na místě zaniklého kláštera, uvnitř got. a ren. náhrobky Pernštejnů a další cenné vybavení, ke kostelu přistavěna r. 1867 novogotická hrobka Mitrovských. Raně barokní kaple sv. Anny z r. 1696, na náměstí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána a radnice z poč. 17. stol., přestavěná v pol. 19. stol., dále dům č.p.35 původně proboštství zaniklého kláštera. Na kopci nad městečkem ještě kaple sv. Máří Magdaleny obnovovaná r. 1897.
» kostel: www.hrady.cz
  0,5km - silnice, cyklostezka č.1 (Pražská trasa), modrá (přes most)
rozcestník Doubravník most
  1,5km - silnice, cyklostezka č.1 (Pražská trasa), červená (odbočit doprava a přes koleje a pak podél Svratky)
hájovna
  1km - silnička, červená (odbočit doprava a podél Svratky)
Prudká
  2km - silnice, červená na konci i zelená (přes most, podél Svratky a kolejí a na konci přes koleje)
Borač
  1km - silnice, cyklostezka, červená a zelená (přes most a pak přes koleje)
Podolí
  3km - pěšinka, cyklostezka, většinou červená a zezačátku i zelená (podél kolejí a údolím Svratky)
Štěpánovice
  3km - pěšinka, červená (většinou podél kolejí a údolím Svratky)
rozcestník U Lomu
  0,5km - pěšinka, zelená (přes Svratku a pak ještě přes koleje a potok - a nebo na silnici č.387)
  0,5km - silnice (část po silnici č.387), cyklostezka, zelená a červená (Předklášteřím u Tišnova)
Předklášteří u Tišnova: klášter cisterciáckého řádu Porta ceoli založen r. 1233 královnou Konstancií (vdovou po králi Přemyslu Otakaru I.), po vyplenění v husitských válkách znovu vybudován a zrušen za josefínských reforem r. 1782 a obnoven až r. 1901. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, postavený v dobách vzniku v gotickorománském slohu s monumentálním portálem francouzského katedrálního typu. Chrám zaklenut křížovými žebrovými klenbami, nad kněžištěm šestidílnou žebrovou klenbou, nejstarší u nás. Cenné barokní vybavení. Konvent s křížovou chodbou se zvířecími ornamenty na hlavicích a konzolách a s rajskou zahradou. Ostatní budovy jsou převážně barokní ze 17. a 18. stol. V klášteře Podhorácké muzeum s expozicí dějin kláštera, Předklášteří, Tišnova a řemesel a galerií.
» 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 mimo pondělí, +420 549 213 933, www.muzeumbrnenska.cz/predklasteri.htm, www.hrady.cz
  1km - silnice (kousek po silnici č.387), cyklostezka, modrá (přes most a přes koleje)
  1km - silnice, zelená a část i červená a modrá (Tišnovem ulicí Klášterní a Jungmannovou až na náměstí)
Tišnov: kostel sv. Václava původně z doby před r. 1235, v 15. stol. opevněn hradbami, zbytek se střílnami zachován před kostelem, s pozdně gotickou o samotě stojící věží, v l. 1838-39 upravován. Mariánský sloup z r. 1836, v centru města dále několik barokních domů, radnice v historizující a secesní podobě z r. 1905, funkcionalistická spořitelna z r. 1931 (B. Fuchs).
» info centrum: +420 541 235 822, www.tisnov.cz
  1km - silnice (později po silnice č.379), později i zelená, červená a žlutá (Tišnovem ulicí Brněnskou
           a Cáhlovskou pod koleje a přes most)
  2km - silnice/pěšinka/silnice, červená a zezačátku i žlutá,
           cyklostezka (nejdříve Tišnovem kolem koupaliště a před Březinou podél chat, údolím Svratky)

Březina
  4km - pěšinka, pak i cyklostezka, červená (později kolem chat a podél Svratky)
rozcestník Šárka
» nocleh v kempu Baumat (+420 549 123 611, chatky 150Kč/lůžko/noc, buňky 190Kč/lůžko/noc, apartmán 250Kč/lůžko/noc, www.heroltice.cz).
  2km - pěšinka, červená (většinou kolem chat a podél Svratky)
Kopaniny - chaty
  2km - pěšinka, červená (většinou kolem chat a podél Svratky)
  2km - pěšinka, červená na konci i zelená (většinou kolem chat a podél Svratky na konci
           Bítýškou)

Veverská Bítýška: původně pozdně got. kostel z 15. stol., přestavěný pozdně barokně v l. 1771-82. Za obcí směr Hvozdce smírčí kámen.
  1,5km - pěšinka, červená a zelená (Bítýškou kolem hřiště, podél Svratky)
rozcestník Veverská Bítýška přístav
» nocleh v kempu Hana (+420 549 420 331, 80Kč/osoba 60Kč/stan, www.campinghana.com) nebo na druhém břehu kemp Bonanza a nebo ještě dál kemp Oáza (+420 504 420 867, 70Kč/osoba 30Kč/stan, www.oaza.sf.cz)
  1,5km - pěšinka, červená (na začátku pod most a pak podél Brněnské přehrady)
Mečkov - chaty
  2km - pěšinka (Mečkovem silnička), červená (nad Brněnskou přehradou, nejdřív kolem chat a později část
           přírodní rezervací Krnovec)
Veveří: hrad, původně románský (od 1222), z této doby hranolová věž. Ve 13. stol. vznikl got. hrad s  válcovou břitovou věží a palácem s kaplí. Současnou dispozici uzavřel kolem r. 1406 tzv. příhrádek - hradba s pěti věžemi, zvýšenými v 16. stol., kdy došlo i k dalším úpravám a v 17. stol. došlo ještě k barokním úpravám. V 18. stol. hrad ještě rozšířen na trojkřídlou stavbu s arkádami. Nedaleko od hradu (300m) původně románská kaple U Matky Boží z konce 12. stol., postupně rozšiřována pozdně goticky, cenné vybavení.
» 9.00 - 17.00 mimo pondělí, +420 549 420 164, www.veveri.cz, www.hrady.cz
  0,2km - pěšinka, červená (prudce dolů)
rozcestník Hrad Veveří, BUS
  0,8km - silnice č.384, cyklostezka č.1, červená, modrá a zezačátku i zelená (pod hradem)
rozcestník Junácká louka, lávka
» nocleh v nedaleké Hájence Na pile (+420 608 943 848, 200Kč/lůžko/noc, www.mrsbrno2.cz/hajenka.htm)
  1km - silnice č.384, cyklostezka č.1, před Oborou kousek i zelená
Obora
» nocleh v kempu Obora (+420 546 223 334, bungalov 230Kč/lůžko/noc, apartmán 1050Kč/noc, 80Kč/osoba 80Kč/stan, www.autocampobora.cz).
 

 

5. den středa 13. 8. (cca 65km)
Brnem k soutoku Svratky a Svitavy a pak až do Moravského krasu

profil trasy

  4,5km - silnice č.384, cyklostezka č.1 (podél Brněnské přehrady na konci přes most)
  nebo lodí po Brněnské přehradě!?

rozcestník Rakovec, BUS
  1km - silnička, cyklostezka, červená a žlutá (podél Brněnské přehrady)
rozcestník Brněnská přehrada, přístav
  0,5km - silnice, červená a žlutá (okolo Interhotelu Voroněž)
hráz Brněnské přehrady: vodní nádrž z l. 1936-40, betonová hráz vysoká 34,5m a dlouhá 120m, zadržuje 21 mil. m3 vody, 10km dlouhá. Hojně využívaná rekreační oblast s lodní dopravou a řadou rekreačních zařízení. U hráze pomníček hrázného F. Šikuly, který zabránil na konci 2. svět. války zničení hráze ustupující něm. armádou.
  1km - silnička, žlutá (podél Svratky před Bystrcí kolem stadionu a pak přes koleje a silnici č.384)
Bystrc: kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v dnešní podobě z l. 1843, 1862 a 1897. Nad původní obcí nové sídliště (27 tis. obyvatel).
  1km - silnice, později i cyklostezka, žlutá (Bystrcí kolem stadionu a ulicí Pod Horkou)
rozcestník Bystrc, Letná
  1km - silnice, cyklostezka (přes lávku a podél Svratky, silnice č.384 a částečně i tramvajové tratě,
           Pražská cyklotrasa)
Komín
  1km - silnička, cyklostezka (Pražská trasa), před Jundrovem zelená (podél Svratky, na začátku kolem kurtů
           a pak kolem chat a potom přes most do Jundrova)
Jundrov
  3km - silnice a v Pisárkách silnička, cyklostezka (Pražská trasa), v Pisárkách i modrá a pak zelená
           (ulicí Veslařskou, později i podél Svratky, v Pisárkách přes Pisáreckou ulici k muzeu)
Pisárky: pavilon Antropos z l. 1958-62 s expozicí o vývoji člověka, v r. 1928 vybudováno výstaviště pro výstavu soudobé kultury v Československu.
» Antropos: 9.00 - 17.00 mimo pondělí, +420 543 248 391, www.mzm.cz/mzm/expozice/anthropos.html
  3,5km - silnička, cyklostezka č.1, zezačátku i zelená (podél Svratky, parkem kolem stadionu a pak
              u Pisáreckého tunelu dvakrát pod mostem, na druhém břehu výstaviště a později Táborského
              nábřežím přes Vídeňskou ulici až k hale Rondo)
Štířice/Staré Brno ...
  1,5km - silnička, cyklostezka č.1 (přes most k hale Rondo pak podél Svratky a zezačátku taky podél
              ulice Poříčí až pod velký železniční most, dál podél Svratky až pod další dva velké železniční mosty)
Komárov ...
  1km - silnička, cyklostezka č.1 (v Komárově u Heršpického mostu kolem kurtů a hřiště až pod koleje a pořád
           kolem Svratky)
Horní Heršpice - Jižní most
  1km - silnička, cyklostezka č.1 (u Jižního mostu přes ulici Sokolova a dál podél Svratky)
D1
  1km - silnička, cyklostezka č.1 (pod dálnicí kolem Avion Shopping Parku a u Ikei přes Dolnoheršpický most
           na druhý břeh a dál podél Svratky)
Dolní Heršpice/Přízřenice ...
  1km - silnička, cyklostezka č.1 (podél Svratky)
Soutok Svratky a Svitavy
  0,5km - silnička, cyklostezka č.4 (podél Svitavy)
D2
  2,5km - silnička, cyklostezka č.4 (přes most nad D2 pak na křižovatce doleva a později ještě jednou a pak
              po lávce na druhý břeh a podél Svitavy)
D1
  0,5km - silnička, cyklostezka č.4 (pod D1 - čtyři mosty, podél Svitavy)
Horní Heršpice - Ivanovický most
  2,5km - silnička a část jenom pěšinka, cyklostezka č.4 (přes Ivanovický most a podél Svitavy a dvakrát pod
              železniční most)
Komárov - Komárovský most
  1km - silnička, cyklostezka č.4 (přes Černovickou ulici a dál podél Svitavy a částečně i podél kolejí)
Černovice - most
  0,5km - silnička, cyklostezka č.4 (pod železniční a silniční most a pak po Zvěřinově ulici a nedaleko Svitavy)
Zábrdovice - most, Olomoucká ulice
  1km - silnička, cyklostezka č.5 (přes most a Olomouckou ulicí na druhý břeh a pak většinou průmyslovým
           areálem podél Svitavy a kolejí a jednou i pod železničním mostem)
Zábrdovický most
Zábrdovice: nedaleko mostu bývalý premonstrátský klášter z r. 1209 při ještě starším románském kostele sv. Kunhuty, který byl přestavěn v 17. stol. a r. 1778. Kolem pol. 13. stol. vznikl i nový kostel Nanebevzetí P. Marie. Válkou a požáry zničené objekty byly barokně přestavěny v 2. pol. 17. stol., kostel bohatě vyzdoben. Od zrušení v r. 1784 slouží klášter jako vojenská nemocnice.
  1km - silnice a pak silnička, cyklostezka č.5 (přes Zábrdovickou ulici a pak Svitavským nábřežím,
            podél Svitavy)
Židenice - most
  1km - silnice, cyklostezka č.5 (přes most a po Baarově nábřeží a Dolnopolní ulici, podél Svitavy)
Husovice - Husovický most
  0,5km - silnice, cyklostezka č.5 (pod mostem a dál po Dolnopolní ulici, podél Svitavy)
Maloměřice - Maloměřický most
  1km - silnička, cyklostezka č.5 (zůstat na stejném břehu, podél Svitavy)
lávka přes Svitavu
  1km - silnička, cyklostezka č.5 (přes lávku a podél Svitavy)
Obřany: původně románský kostel sv. Václava (poč. 13. stol.), přestavěn v 2. pol. 17. stol., další úpravy v 18. stol., nedaleko přírodní památka - Obřanská stráň (1,22ha, od r. 1987) zbytek původní lesostepní lokality.
  0,5km - silnice, cyklostezka č.5, (kolem kostela a pak pod velkým železničním mostem)
Makovského lávka
  0,5km - silnička, cyklostezka č.5, přes lávku žlutá a pak červená (přes lávku a podél Svitavy)
železniční most
  2km - silnice, cyklostezka č.5, červená (pod velký železniční most, podél Svitavy)
rozcestník U Hrádku - Těsnohlídkovo údolí
            tam 0,5km - pěšinka, modrá
          Obřany: zřícenina raně gotického hradu, založeného ve 13. stol., dnes zdivo vstupní brány, základy
          okrouhlé věže, zdivo paláce, hospodářských budov a studny.
          » www.hrady.cz
          » nocleh na divoko?
            zpět 0,5km - pěšinka, modrá
  2km - silnice, cyklostezka č.5, červená (pod velký železniční most a před Bílovicemi znovu, podél Svitavy)
Bílovec nad Svitavou: novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje z l. 1908-13, Na ostrůvku jeden z prvních pomníků 1. světové války z r. 1915. Nad sokolovnou hradiště z mladší doby kamenné.
  5km - silnice č.374 (možná silný provoz), cyklostezka - Greenways Kraków/Morava/Wien - Jantarová stezka
           (podél Svitavy, jednou přes most na druhý břeh a jednou pod železničním mostem)
  nebo podle provozu 10km po silnici přes Řícmanice, Kanice a Březinu přímo do Křtin
rozcestník modré Babice n. Svit., žel. st.
  2km - silnice č.374 (možná silný provoz), cyklostezka - Greenways Kraków/Morava/Wien - Jantarová stezka
           (podél Svitavy, na začátku pod železničním mostem a pak přes most na druhý břeh, později znovu pod
           železniční most, přes most na druhý břeh a znovu pod železniční most a podél kolejí)
Ptačinec
  0,5km - silnice č.374 (možná silný provoz), cyklostezka - Greenways Kraków/Morava/Wien - Jantarová
              stezka (podél Svitavy a kolejí)
nádraží Adamov
  1,5km - silnička a pak silnice, přes lávku po žluté (u nádraží přes lávku a pak odbočit doleva Adamovem
              kolem galvanovny a potom ulicí Osvobození ke kostelu)
Adamov: novogotický kostel sv. Barbory z l. 1855-57, uvnitř část tzv. Světelského oltáře z dolnorakouského kláštera ve Zwettlu - vrcholné dílo gotiky z l. 1516-25, vysoký 7m s 59 postavami. Novogotická fara.
  0,5km - silnice, cyklostezka 5077, žlutá a modrá (Adamovem přes Smetanovo náměstí a Polní ulicí)
most
  0,5km - silnice, cyklostezka 5077, žlutá a modrá (přes most a podél Křtinského potoka, začátek CHKO
               Moravský kras)
rozcestník Josefovské údolí: národní přírodní rezervace (113,58ha, od r. 1950 a 1970), přirozené lesní porosty na vápencích.
  2km - silnice, cyklostezka 5077 (podél Křtinského potoka, Josefovským údolím)
Stará Huť: huť Františka, založená r. 1754, vedle vysoké pece správní budova z poč. 19. stol., soubor těchto tech. památek vytvořil první technickou rezervaci u nás.
» 9.00 - 17.00, +420 516 446 671, www.technicalmuseum.cz/pamatky/hut.htm, www.hrady.cz
  1km - silnice, cyklostezka 5077 (podél Křtinského potoka, Josefovským údolím)
Josefov: penzion Švýcárna, původně lázně postavené ve švýcarském slohu.
  0,25km - silnice, žlutá (podél Křtinského potoka, Křtinským údolím)
Býčí skála: pás skalních stěn se vchodem do jeskyní, tvořících vývěrovou oblast podzemní části Jedovnického potoka, který ústí do Rudického propadání. Také významné archeologické naleziště sídliště paleolitického člověka, nálezy umístěny v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Národní přírodní památka (18,48ha, od r. 1950 a 1975).
» www.moravskykras.net, www.hrady.cz.
  0,25km - silnice, cyklostezka, žlutá a modrá (podél Křtinského potoka, Křtinským údolím)
Kostelík: troska bývalé průtokové jeskyně Křtinského potoka a nedaleko její vývěr.
            tam 0,25km - pěšinka, žlutá (přes potok a do kopce směr Babice)
          Hrádek u Babic: nepatrné zbytky zříceniny strážního hrádku, dnes jen příkopy a rozvaliny zdí.
          » www.hrady.cz
          » nocleh na divoko?
            zpět 0,25km - pěšinka, žlutá (z kopce a přes potok)
  3,5km - silnice, zezačátku i modrá (podél Křtinského potoka, Křtinským údolím)
rozcestník Drátenická jeskyně
  1,5km - silnice, modrá a červená (podél Křtinského potoka, Křtinským údolím, konec CHKO Moravský kras)
Křtiny: jeden z nejmohutnějších a umělecky nejhodnotnějších poutních areálů na Moravě. Budován již od r. 1237 jako premonstrátský a byl budován postupně, kaple sv Anny a ambit v l. 1718-33, od r. 1728 budována nová rezidence a chrám, jižní ambit s kaplí sv. Josefa již postaven nebyl a stavba kostela se protáhla do r. 1750. Poutní kostel Jména P. Marie je vynikající památka barokní architektury postavená podle projektu Santiniho. Uvnitř kvalitní vybavení a výzdoba. V zámku, přestavěném v r. 1844, ředitelství lesního podniku.
» poutní areál: krtiny.katolik.cz, www.hrady.cz
  2km - silnice č.373, později i cyklostezka č.5077 (podél potoka Zemanův žleb)
Arboretum MZLU: přírodní park s bohatou sbírkou vzácných cizokrajných dřevin, založen 1929-30, využívám lesnickou a zemědělskou univerzitou v Brně.
  3km - silnice č.373, zezačátku i žlutá (nejdříve podél arboreta a pak kolem hranice CHKO Moravský kras)
Jedovnice: původně got. kostel sv. Petra a Pavla z 13. stol., přestavěn klasicistně v l. 1783-85. Největší rekreační centrum Drahanské vrchoviny.
» nocleh v kempu Olšovec (+420 516 442 216, chatka 200-300Kč/lůžko/noc, pokoj 200-300Kč/lůžko/noc, 80Kč/stan, 50Kč/osoba, www.olsovec.cz) nebo na druhém břehu Tyršova osada (+420 516 442 898, chatka 210Kč/lůžko/noc/snídaně, pokoj 260Kč/lůžko/noc/snídaně, + 30Kč příplatek když jen 1 noc + 50Kč garáž pro kola, www.tyrsova-osada.cz), Hotel Terasa**** (+420 516 442 636, pokoj od550Kč/lůžko/noc, www.hotel-terasa.cz) nebo v obci Ubytování Jedovnice (+420 604 284 361, pokoj od240Kč/lůžko/noc, www.ubytovani-jedovnice128.cz), Privát Relax (+420 776 837 787, 300Kč/lůžko/noc, www.privat-relax.cz) atd.
 

 

6. den čtvrtek 14. 8. (cca 39km)
Moravským krasem

profil trasy

  1km - silnice č.379, zezačátku cyklostezka č.507, červená a zezačátku i zelená a žlutá (Jedovnicí, kolem
           Kostela)
  1km - silnice č.373, cyklostezka č.507 - Srdcem Jižní Moravy
  1km - silnice č.373, později i červená (neodbočovat a před Vilémovicemi začátek CHKO Moravský kras)
Vilémovice: pod rybníkem Vilémovické propadání (hloubka 70m, dnes zaskružováno) a další závrty a propasti.  V obci také speleomuzeum.
  3,5km - většinou silnice, dvakrát i cyklostezka, většinou červená a na začátku a na konci i zelená
Macocha - vyhlídka: největší propast u nás, hluboká 138,7m. Vznikla propadením stropu jeskynního dómu, dno je významnou botanickou lokalitou (součást prohlídkové trasy Punkevní jeskyně), pohled do jícnu ze dvou vyhlídkových můstků. Tur. chata "Útulna u Macochy" z r. 1895, rekonstruovaná v r. 1996, informační služba a lanovka k Punkevním jeskyním.
» www.propast-macocha.cz, www.hrady.cz.
  2,5km - silnice a pak pěšinka, cyklostezka č.5082, většinou zelená a zezačátku i červená (za parkovištěm
              odbočit doleva a dál přes rozcestník Občiny až k větrnému mlýnu)
Ostrov u Macochy: kamenný větrný mlýn holandského typu z 2. pol. 19. stol. V obci a okolí řada krasových jevů.
» mlýn: www.hrady.cz.
  1km - silnice, cyklostezka, červená a zelená (Ostrovem u M.)
Ostrov u M. - rozcestník U hřbitova: pozdně barokní kotel sv. Máří Magdalény z r. 1785, před ním socha Krista a kříž z 2. pol. 19. stol.
  2km - zezačátku silnice a pak pěšinka, červená (zezačátku Ostrovem u M. a později kolem kříže)
rozcestník Kalvodův kříž
  1km - pěšinka, červená
Holštejn: zřícenina hradu na vápencové skále z 2. pol. 13. stol., zachován příkop, část hradeb a zbytky okrouhlé věže.
» www.hrady.cz.
  0,5km - pěšinka a pak silnice, červená
Holštejn: Zukalův mlýn, na mlýnském kole letopočet 1620.
  2,5km - silnička, cyklostezka č.5078, červená
Šošůvka
  1km - silnice, cyklostezka č.5075, červená
Sloup - rozcestník BUS: poutní kostel P. Marie Bolestné (dvě věže vysoké 42m) z l. 1751-54 (M. A. Canevale), s pozoruhodným vybavením, fara rokoková z r. 1751.
  0,5km - silnice, cyklostezka, červená, žlutá a zezačátku i modrá a zelená (Sloupem)
Sloupsko-Šošůvské jeskyně: velmi složitý, asi 4,2km dlouhý jeskynní systém na ponorech Sloupského potoka, bezvodná část dvoupatrového systému (1,2km) zpřístupněna. V sedimentech četné paleontologické nálezy. Speleoterapeutická léčebna. Sloupské skály, pás skal táhnoucí se od hřiště v obci Sloup - Evropa, Indie, Otec s Matkou a Synem až k 19m vysokému Hřebenáči u jeskyní. Cvičné horolezecké terény.
» 8.00 - 16.00, +420 516 435 335, www.moravskykras.net, www.hrady.cz.
  1km - silnice a pak silnička, cyklostezka, červená a žlutá (později odbočit doprava resp. rovně z hlavní
           silnice, Pustým žlebem)
rozcestník U Dubu
  2,5km - silnička, cyklostezka č.5/5, červená na konci i zelená (Pustým žlebem)
rozcestník Pustý žleb
  1,5km - silnička, cyklostezka č.5/5, červená (Pustým žlebem)
rozcestník Pod Salmovkou
  0,5km - silnička, cyklostezka č.5/5 (Pustým žlebem)
Punkevní jeskyně: veřejnosti přístupné jeskyně ve vývěrové oblasti říčky Punkvy. Trasa má suchou část s několika dómy a dnem propasti Macocha a plavbu na podzemní Punkvě. Krasový potok Punkva, vznikající v Amatérské jeskyni soutokem Sloupského potoka a holštejnské Bílé vody, protéká Macochou a vyvěrá ve výtoku Punkvy, jako povrchový pak teče částí Pustého žlebu, Údolím Punkvy a Arnoštovým údolím až do Svitavy v Blansku.
» 8.20 - 15.50, raději objednat předem, +420 516 413 575, www.moravskykras.net, www.hrady.cz.
Blansek: cca 500m po zelené prudce nahoru na druhé straně na ostrohu Pustého žlebu zřícenina gotického hradu z konce 13. stol., zbytky paláce a věže.
» www.hrady.cz
  1,5km - silnička, cyklostezka č.5/5 (Pustým žlebem, od jejího vývěru i podél Punkvy)
Skalní Mlýn: původně vodní mlýn na Punkvě, nyní u něj hotel, stanice Správy CHKO a info. služba. Nedaleko veřejnosti přístupné Kateřinské jeskyně s několika dómy, významné archeo a paleontologické naleziště.
  2,5km - silnice, cyklostezka č.5, zezačátku i zelená (Punkevním údolím a podél Punkvy)
Arnoštov
  3km - silnice č.379, cyklostezka č.5 - Greenways Kraków/Morava/Wien a Srdcem Jižní Moravy
           (Arnoštovým údolím a podél Punkvy, konec CHKO Moravský kras)
Blansko ...
  2km - silnice č.379 pak silnice, zezačátku i cyklostezka č.5117 a zelená (zezačátku podél Svitavy a pak
           co nejdříve odbočit nahoru doprava do města a po ulici Masarykova, Hybešova, kolem kostela
           až k zámku)
Blansko: zámek vznikl přestavbou z tvrze od r. 1574 a koncem 17. stol. byl rozšířen a přestavěn a r. 1853 upraven empírově a r. 1873 pak ještě novorenesančně, dnes okresní muzeum. Původně románský kostel sv. Martina, přestavěn v l. 1707-10 a později ještě několikrát upravován. Dřevěný kostelík z poč. 17. stol. přemístěn v l. 1936-37 z Podkarpatské Rusi. Dále ve městě novobarokní radnice z r. 1885, Budova Adastu z l. 1854-56 ve slohu tudorovské gotiky.
» info centrum: +420 516 410 470, www.blansko.cz/blanka; zámek: 9.00 - 17.00 mimo pondělí, +420 516 417 221, www.muzeum.bk.cz, www.hrady.cz.
» nocleh Hotel Probe (+420 544 234 548, 350Kč/lůžko/noc/snídaně, probecentrum.cz/hotel), Penzion U Golema (+420 516 412 524, od400Kč/lůžko/noc, www.ugolema.cz), Penzion Karst (+420 516 411 282, pokoj od300Kč/lůžko/noc, apartmán od400Kč/lůžko/noc, www.pensionkarst.cz), Ubytovna Aquapark (+420 516 428 918, 230Kč/lůžko/noc, www.sluzby-blansko.cz/ubytovna.html) atd.
  1km - silnice, cyklostezka, zelená zezačátku i modrá (Blanskem po Bezručové ulici)
  2km - silnice (na hlavní silnici č.374 a pak odbočit na Dolní Lhotu a přes most a později přes koleje)
Dolní Lhota
  1km - silnice (část i podél Svitavy)
Spešov
  2km - silnice (doprava a přes koleje a pak hned doleva po ulici Spešovské na Jestřebí)
Jestřebí
  1km - silnice, přes Svitavu i žlutá (dál po ulici Spešovské přes křižovatku se silnicí č.377 a později
           doprava a přes Svitavu na Rájec a pak kolem rybníků Jurkovou ulicí až na náměstí)
Rájec: zámek ve slohu Ludvíka XV. z l. 1763-69, vzácná obrazárna, knihovna a okolo přírodně krajinářský park. Raně barokní kostel Všech Svatých z konce 17. stol. na základech z poč. 13. stol., renesanční náhrobky (16. a 17. stol.), před kostelem socha archanděla Rafaela z r. 1749.
» zámek: 9.00 - 16.30 mimo pondělí, +420 516 432 013, www.zamekrajec.cz, www.hrady.cz.
» nocleh Ubytovna fotbalový klub (+420 602 662 198), Penzion Kopeček (+420 516 432 400, od950Kč/pokoj/noc, www.kopecek.cz) a nebo dál a nadivoko?
 

 

7. den pátek 15. 8. (cca 69km)
Boskovice a loučení se Svitavou

profil trasy

  1km - silnice č.374, cyklostezka č.5202 (Rájcem z náměstí po Komenského ulici)
  3km - silnička a pak pěšinka, cyklostezka č.5202 (na konci Rájce odbočit z hlavní doleva a dál kolem Hamrů
           podél Svitavy)
Doubravice nad Svitavou: na místě románského z pol. 13. stol. postaven r. 1717 barokní kostel sv. Jana Křtitele.
            tam 2km - pěšinka, červená (zezačátku ulicí U Cihelny, podél potoka Nešora)
          Doubravický hrad: na skalní ostrožně nad potokem Nešora zřícenina hradu z 13. stol., dnes příkop
          a zbytky základových zdí.
          » www.hrady.cz
          » nocleh na divoko?
            zpět 2km - pěšinka, červená (podél potoka Nešora, na konci ulicí U Cihelny)
  4km - silnice č.374, cyklostezka č.5202 (nejdřív Doubravicí po Dolní ulici a pak podél Svitavy)
Lhota Rapotina: barokní kaple
  1,5km - silnice č.374, cyklostezka, později i červená a pak i modrá (v Rapotině doprava kolem kaple
              a na konci rovně z hlavní a pak odbočit doleva do lesa)
rozcestník Pilské údolí
  1km - pěšinka, cyklostezka č.5143A, modrá a červená se pak odpojí
rozcestník Zahr. Kolonie
  1,5km - pěšinka a pak silnice, cyklostezka č.5143A, žlutá
Boskovice: městská památková zóna, radnice s renesančním jádrem z r. 1859, s pozdně renesanční věží. Kostel sv. Jakuba Staršího připomínám od r. 1346, kolem r. 1500 byl přebudován na trojlodí, v l. 1845-47 přestavěn v gotizujícím slohu. Uvnitř hodnotné renesanční náhrobky. Hřbitovní gotický kostel Všech Svatých z konce 15. stol., upravovaný v 16. a 17. stol. Bývalé židovské ghetto sahá svým původem do středověku, zachovaný komplex domů z 1. pol. 19. stol. Synagoga ze 16. stol. upravena v 1. pol. 19. stol. Židovský hřbitov, největší na Moravě, s četnými náhrobky od 17. stol. Muzeum ghetta (Plačkova čp.6). Empírový zámek z l. 1819-26 vznikl přestavbou dominikánského kláštera z r. 1682. Přístupné interiéry dokládají empírovou kulturu na Moravě. Kolem zámku park upravovaný v 19. stol., empírový skleník a novogotická jízdárna. Tzv. rezidence (Hradní čp.1) z 1. pol. 18. stol., přestavěná kolem r. 1760, byla původním panským sídlem, dnes muzeum Boskovicka. Bývalý hospodářský dvůr z 2. pol. 18. stol.
Původní hrad stál na temeni vrchu, západně od dnešního goticko-renesančního, stavěného od konce 13. stol. do pol. 16. stol. Na konci 17. stol. byl opuštěn.
» info centrum: +420 516 488 677, www.boskovice.cz; zámek: 9.00 - 17.00, +420 516 452 241, www.zamekboskovice.cz, www.hrady.cz, hrad: 9.00 - 18.00, +420 516 452 043, www.hradboskovice.cz, www.hrady.cz, muzeum ghetta: 9.00 - 17.00, www.boskovice.cz/muzeum, www.hrady.cz, synagoga: +420 608 305 987, www.hrady.cz, žid. hřbitov: www.hrady.cz.
  1km - silnice, zelená (přes Boskovice po Komenského ulici k železničnímu nádraží)
rozcestník Boskovice, žel. st.
  2km - silnice, cyklostezka č.5163 (přes koleje a hned doprava po Chrudichromské ulici přes průmysl. zónu)
Chrudichromy
  3km - silnice, cyklostezka č.5163 (jen na kraji Chrudichrom a pokračovat dál)
Míchov
  1km - silnice, cyklostezka č.5163 (Míchovem kolem rybníka a dál doprava po hlavní)
Podolí
  4km - silnice, cyklostezka (v Podolí doleva)
Letovice: původně got. hrad přestavěný po r. 1544 na renesanční zámek, upravený na přelomu 17. a 18. stol. raně barokně, opravován v l. 1724-30 a vybudováno podzámčí, v 19. stol. vybudovány novogotické konírny, jízdárna a upravena středověká věž z 15. stol., zámek není přístupný. U zámku cenný park (14ha). Původně got. farní kostel sv. Prokopa z pol. 15. stol. s úpravami z 2. pol. 17. a pol. 19. stol. a s věží z r. 1847, v interiéru náhrobky (16. stol.). Dále ve městě Klášter milosrdných bratří z r. 1750 tvoří soubor budov s nemocnicí s původně zařízenou lékárnou a barokním kostelem sv. Václava z r. 1774. A ještě pozoruhodný hřbitov... + ahoj Svitavo
» info centrum: +420 516 476 790, www.mks-letovice.cz; zámek: +420 602 528 912, www.zamekletovice.cz, www.hrady.cz, klášter: www.hrady.cz.
  2,5km - silnice, na konci v Kladorubech i cyklostezka č.5164, červená a modrá (Letovicemi později po ulici
              Albína Krejčího)
Kladoruby
  0,5km - pěšinka, v obci po modré (odbočit z hlavní doleva a alejí do kopce)
  2,5km - silnice, cyklostezka č.5165
Drvalovice
  1,5km - silnice, cyklostezka č.5165, modrá
Vanovice: v jádře got. filiální kostel sv. Václava z 15. stol. s úpravami z 16. a 18. stol., evangelický kostel z r. 1844.
  3km - silnice, cyklostezka č.5147 (ve Vanovicích kolem kostela a za ním doleva)
Borotín: barokní zámek přestavěný v l. 1753-74 z tvrze (15. a 16. stol.), dnes ústav. Cenný park s přístupným arboretem (od r. 1978). Pozdně barokní farní kostel Povýšení sv. Kříže z l. 1787-88. Na návsi ještě socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. stol.
  5km - silnice, cyklostezka č.5147, na konci i žlutá (v Opatovicích přes koleje a hned doleva)
Velké Opatovice: na místě jedné ze dvou tvrzí postaven v r. 1757 barokní zámek, doplněný přestavbami v 1. pol. 19. stol. a novobarokně upravován ještě v l. 1914-17, dnes úřad, zrekonstruován a přestavován po nedávném požáru. Při zámku pozoruhodný park (13,4ha). Barokně klasicistní děkanský kostel sv. Jiří z r. 1790, u kostela barokní pilíř, kříž a sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Judy Tadeáše a sv. Floriána, vše z 18. stol.
» zámek: www.hrady.cz
  1km - silnice, cyklostezka č.4066, červená (v Opatovicích směr Jevíčko a pak odbočit doleva)
  1km - pěšinka, červená (odbočit ze silnice doprava a kolem nedalekých chat a pak kolem vodní nádrže)
vodní nádrž Smolná
  2km - silnice, cyklostezka č.4066
Jevíčko: městská památková zóna, půdorys města tvoří ojedinělá dodnes zachovaná oválná dispozice s částečně dochovanými hradbami z 15. stol. včetně zbytku Jaroměřické brány. V městečku věž  (50m)renesanční městské zvonice z 2. pol. 16. stol. s dřevěným ochozem, která tvoří typickou siluetu města. Renesanční zámek postaven po r. 1559 na místě tvrze, byl později barokně snížen, dnes škola. Dále původně got. kostel P. Marie z pol. 14. stol., zbarokizován v l. 1762-66 s kvalitní výzdobou. Barokní budova klášterního konventu s ozdobným portálem, dnes zemědělská škola. Na náměstí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1714, Piety z r. 1811 a kašna z r. 1838. Bývalá synagoga, dnes modlitebna a židovský hřbitov z l. 1837-1941 jen s několika náhrobky. Na hřbitově ještě kaple s hrobkou.
» zámek: www.hrady.cz
  5,5km - silnice č.366, zezačátku i zelená
Chornice: na místě tvrze gotický kostel sv. Vavřince s mohutnou věží, která tvoří typickou dominantu. U kostela morový sloup z r. 1735.
» kostel: www.hrady.cz
  1km - silnice zezačátku č.366, cyklostezka č.5032 a pak 505, modrá (Chornicemi po ulici Nádražní, přes
           Jevičku a pak přes koleje a hned odbočit doleva a pak ještě jednou přes koleje)
Chornice - železniční nádraží
  3,5km - silnice, cyklostezka č.505 (nedaleko Jevičky)
Unerázka
  1,5km - silnice, zezačátku kousek žlutá (nedaleko Jevičky)
Plechtinec
  2,5km - silnice pak č.644, pak cyklostezka č.512 (přes Jevičku a pak hned přes Třebůvku a doprava
              nedaleko Třebůvka)
Pěčíkov
  1km - silnice č.644, cyklostezka č.512 (nedaleko Třebůvky)
Hraničky
  1km - silnice č.644, cyklostezka č.512 (nedaleko Třebůvky)
            tam 0,5km - pěšinka, cyklostezka (odbočit doprava ze silnice, údajně kolem smírčího kříže pod
            el. vedení až na vrchol kopce)
          Vraní hora: zřícenina gotického hradu z pol. 14. stol., dnes jen val, příkopy a malé zbytky zdiva.
          » www.hrady.cz
          » nocleh na divoko?
            zpět 0,5km - pěšinka, cyklostezka (stejnou cestou a na silnici odbočit doprava)
  1km - silnice č.644, cyklostezka č.512
Vranová: u silnice před Vranovou údajně smírčí kříž.
  1km - silnice, cyklostezka (ve Vranové odbočit doprava a pak přes Třebůvku)
Vranová Lhota: původně středověká tvrz přestavěná kolem r. 1698 na renesanční zámek s kamenným ostěním a nárožními bastiony, dnes ve špatném stavu a opravena je jen střecha. Původně got. kostel sv. Kateřiny přestavěn barokně r. 1788.
» tvrz: www.hrady.cz
  2km - silnice, cyklostezka, později i část žlutá (nedaleko Třebůvky)
Blatkův Mlýn
  1km - silnice, cyklostezka (podél Třebůvky)
Kozov
  1km - silnice, cyklostezka, na konci i červená (nedaleko Třebůvky)
Doly
  2km - silnice, cyklostezka č.6036 (v Dolech jen okrajem obce hned doleva, podél Třebůvky)
Jeřmaň
  2km - silnice, cyklostezka č.6036, v Jeřmani i modrá (přes most a podél Třebůvky)
Vlčice
» nedaleko nocleh nadivoko nebo dál po trase a teprve pak ...
 

 

8. den sobota 16. 8. (cca 63km)
hurá nahoru domů

profil trasy

  3km - silnice a pak silnička, cyklostezka, za mostem se přidá modrá (přes Vlčice a pak přes most, kolem
           lomu a později kolem koupaliště, podél Třebůvky)
Loštice: renesanční kostel sv. Prokopa s got. presbytářem z r. 1397, který byl do dnešní podoby přestavěn v 18. stol. Na kašně z r. 1850 mnohem starší socha knížete Svatopluka. Synagoga ve Ztracené ul. z r. 1805. Dále ve městě ještě muzeum tvarůžků.
  1km - silnice č.635, cyklostezka č.6204 (městem po Olomoucké ulici)
Loštice - židovský hřbitov z r. 1554.
  1km - silnice č.635, cyklostezka č.6204
Palonín: lidová architektura čp.3, 9, 11.
  2km - silnice č.635
Kozílek - Červená Lhota
  1km - silnice (odbočit doleva na Řimice, začátek CHKO Litovelské Pomoraví)
Řimice: pravoslavný kostel z r. 1926. Původně tvrz z 2. pol. 14. stol byla renesančně přestavěna v 16. stol. (čp.11). Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1727. Sousoší Ukřižování Krista z r. 1841.
» kostel: www.hrady.cz
  1km - silnice, žlutá a později i modrá
R35
  1,5km - silnice a později jen pěšinka, žlutá (pod R35 a pak doprava podél Moravy a později rovně ze silnice)
Obelisk
  1km - pěšinka, žlutá (nedaleko Moravy)
rozcestník Most přes Moravu
  1,5km - pěšinka, červená (přes silnici a dál nedaleko Moravy, NS Nové Zámky)
rozcestník Vrapač: národní přírodní rezervace (80,7ha od r. 1989), přirozený ekosystém lužního lesa v nivě řeky Moravy.
  2km - pěšinka a později i silnička, červená (podél Moravy, NS Nové Zámky, konec CHKO)
Litovel: město pro svou polohu na šesti ramenech řeky Moravy nazýváno Hanáckými Benátkami, městská památková zóna, zachována část městského opevnění z 15. stol. Původně got. radnice s věží (75m), přestavěna po r. 1572 renesančně a upravována v 18. a 19. stol. Původně got. farní kostel sv. Marka postaven před r. 1342, kolem r. 1529 přestavěn renesančně a v pol. 17. stol. upraven barokně. V sousedství gotická kaple sv. Jiří z r. 1444 se síťovou klenbou, upravovaná r. 1608. Barokní hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba z r. 1692. Na náměstí renesanční a barokní domy a barokní morový sloup z r. 1724. Ve městě ještě novorenesanční gymnázium z l. 1903-04, muzeum v budově bývalé střelnice z r. 1747, přestavěné v l. 1822-24 a tzv. Soukenický dům z 16. stol., dnes knihovna.
» info centrum: +420 585 342 300, www.litovel.eu, www.muzeumlitovel.cz; kostel: www.hrady.cz, kaple: www.hrady.cz, Soukenický dům: www.hrady.cz.
  8km - silnice č.449, později i cyklostezka (přes Červenku a Střelice)
Uničov: městská památková zóna, kruhové historické jádro s lichoběžníkovým náměstím a radnicí ve středu. Opevnění z 14.-15. stol. částečně zachováno s Medelskou bránou a tzv. Vodní brankou. Kostel Nanebevzetí P. Marie ze 14. stol. byl barokně upraven na poč. 18. stol., dále kostel Povýšení sv. Kříže s klášterem minoritů založen r. 1330, křížové klenby z 2. pol. 17. stol. Mariánské sousoší na náměstí z l. 1729-43 a socha sv. Jana Nepomuckého za minoritským kostelem jsou vrcholným dílem baroka na sev. Moravě. Na náměstí ještě dvě kašny z 18. stol.
» info centrum: +420 585 054 880, www.unicov.cz; radnice: www.hrady.cz, kostel: www.hrady.cz, klášter: www.hrady.cz.
  6km - silnice č.449 (přes Dolní a Horní Sukulom)
Dlouhá Loučka ...
  12km - silnice č.449 (podél Oslavy, přes Valšovský Důl)
  2km - pěšinka, červená (podél Stránského potoka)
  1km - silnice, červená (Stránským)
Stránské ...
  2km - silnice
Albrechtice u Rýmařova ...
  3km - silnice č.440 (podél Albrechtického potoka)
Vajglov ...
  2km - silnice, cyklostezka č.6146
Břidličná ...
  5km - silnice č.370, cyklostezka č.6142 (nedaleko Moravice)
  1km - silnice č.45, cyklostezka č.6161 (Valšovem)
Valšov ...
  2km - silnice, cyklostezka č.6029, zelená
Moravský Kočov ...
  1km - silnice, cyklostezka č.6029, zelená (Kočovem)
Slezský Kočov ...
  3km - silnice, cyklostezka č.6029, většinou zelená
Bruntál ...
 

 > 05.08.2007 12:19