logo
Slavonice 2015

 

> vysvětlivky a info...                                  > menu: 1.výlet 2.výlet 3.výlet 4.výlet 5.výlet 6.výlet 7.výlet

1. výlet (cca 34km)
na Landštejn a přes Malou Hlubokou zpět


Celkové stoupání 512 m

více na www.mapy.cz

 

SLAVONICE - Secesní dům
  4km - silnice č.152, cyklostezka 32, atd., zpočátku červená (ul. Nádražní, Mařížská)
Památník železné opony: ženijně technické zátarasy. Památník představuje železnou oponu z konce 80. let a je vybudován na původním místě, kde procházel úsek s číslem pravá 5 a pravá 6. Tato lokalita patřila do působnosti 18. rPS Slavonice.
  3,5km - silnice č.152, cyklostezka 32, atd. (kolem hraničního kamene Čechy-Morava).
Staré Město pod Landštejnem: obec trvale náležela k Landštejnskému panství, pozdně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1495-1520, hlavní oltář barokní z r. 1723, samostatná hranolová věž se zvonicí ze 17. stol., v okolí kostela plastiky sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta z 2. pol. 18. stol., u kostela dále ještě dvouobloukový kamenný most z doby kolem r. 1800. Nedaleko obce (500m), směr Rakousko, zámek Dobrohoř, jednopatrová empírová stavba z 1. pol. 19. stol., dlouho využíván jako zemědělský objekt. Opačným směrem od obce, na Lanový park, ještě židovský hřbitov z počátku 17. stol. s asi 170 náhrobky, nejstarší z r. 1610.
» St. Město p. L.: www.staremestopl.cz.
  2,5km - silnice č.152, cyklostezka 32, atd., většinou i červená.
odbočka ke kapličce pod Lanštejnem: po 100m (červená) kaplička P. Marie, drobná lidová stavba, v okolí řada skalních útvarů.
  0,5km - silnice č.152, cyklostezka 32, atd., kousek i červená.
Landštejn: Hrad představuje ojedinělý románský komlex a je jednou z nejvýznamějších památek tohoto druhu v Evropě. Postavený v místech, kde se setkávaly hranice Čech, Moravy a Rakouska. Založený Přemyslem Otakarem I. po roce 1222. Nejstarší částí hradu jsou dvě mohutné čtvercové věže, palác mezi nimi a mohutná hradba, která vymezuje areál románského hradu. Dochované i dva pásy pozdějšího goticko-renesančního opevnění s baštami. Vyšší věž je upravena jako vyhlídková. Prohlídka samostatně.
» hrad: www.hrad-landstejn.eu; út-ne 9.00 - 17.00; +420 384 498 580.
Pomezí: (tam a zpět - 0,5km cyklostezka 32, Greenway P-W, modrá a zpočátku i žlutá) Zbytky románského strážního hradu z 12. a 13. stol., vzniklého přestavbou původně dřevěného opevnění, již z konce 12. stol. Jeho zánik spojován s požárem, po kterém se dochoval jen původně románský kostel sv. Jana Křtitele, vzniklý zrušením hlavní lodě a úpravou presbytáře. V něm dochovány románské a raně gotické malby. V okolí kostela odkryto zdivo hradu a částečně také dvojitý val a příkop. V současnosti je objekt nepřístupný a probíhají na něm záchranné práce.
  2,5km - silnice a později silnička, cyklostezka 1115.
rozcestí U Kamenného vrchu
  2,5km - silnička, cyklostezka 1115, později i modrá (kolem hraničního kamene Čechy - Morava)
rozcestí Rožnov
  2,5km - silnice, cyklostezka 1117.
Matějovec: barokní kostel sv. Oldřicha a Linharta z let 1744-47 s dobovým malovaným oltářem.
  5km - silnice, cyklostezka 1004 a 1241.
Český Rudolec: pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele z pol. 15. stol. zaklenutý křížovými klenbami s gotickou kruchtou a západní věží, chór zaklenutý hvězdovou klenbou. Na stěnách zbytky renesančních maleb z pol. 16. stol. U kostela čtyři památné lípy, stáří 350 let, obvod nejsilnějšího 390 cm. Zámek po požáru (1860) přestavěn ve slohu anglické novogotiky v letech 1860-61, pozoruhodný vnější vzhled s bohatými novogotickými prvky - "malá Hluboká", v současné době probíhá záchranná rekonstrukce. Na návrší ještě barokní hřbitovní kaple sv. Kříže z r. 1761, vyhlídka.
» Č. Rudolec: www.ceskyrudolec.cz; zámek: www.zamek-ceskyrudolec.cz, út-ne 9.00 - 17.00; +420 384 320 320.
  2,5km - silnice, cyklostezka 1004, modrá.
Peníkov: při budově bývalého vodního mlýna objekt vodní pily z 1. pol. 19. stol., technická památka. Opravován v letech 2001-5.
  4,5km - silnice, cyklostezka 1004 později i Fauna-flora, před Vlastkovcem i žlutá (u rybníka na hlavní silnici vlevo).
Vlastkovec
  4km - silnice později silnice č.409, cyklostezka 1004. (ve Slavonicích ul. Rudolecká, Dačická)
SLAVONICE - Secesní dům
 

 

2. výlet (55km)
přes Karlstein k soutoku rakouské s moravskou Dyjí v Raabs a zpět


Celkové stoupání 1.036 m

více na www.mapy.cz

 

SLAVONICE - Secesní dům
  1,5km - silnice č.406, cyklostezka Požární zbrojnice, zpočátku červená (ul. Nádražní a pak Wolkerova)
hraniční přechod Slavonice/Fratres
  0,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Fratres: Muzeum Humanum - poutavě instalované ukázky starobylého umění i současných témat. Více při 3. výletě do Dobersbergu.
  2,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Schönfeld
  1,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Gilgenberg: kaple a zámeček. Více při 3. výletě do Dobersbergu.
  1,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Waldkirchen an der Thaya: farní kostel. Více při 3. výletě do Dobersbergu.
  1,5km - silnice, cyklostezka 4 a Terén.
Radlmühle: most přes Deutscher Thaya.
  1,5km - silnice, cyklostezka 4, červená
Schuppertholz
  1km - silnička, červená (vyhlídka)
  1,5km - silnice, cyklostezka Waldviertelradweg, červená
Hohenwarth
  1,5km - silnice, cyklostezka Waldviertelradweg, zpočátku a ke konci červená i žlutá.
Münchreith an der Thaya: původně gotický farní kostel St. Bartholomäus byl přestavěn barokně.
  2km - silnice, cyklostezka Kamp-Thaya-March-Radweg, zpočátku zelená a ke konci červená.
Karlstein an der Thaya: hrad Karlstein je postavený na vysoké skalním ostrožně nad řekou. V severním prostoru areálu stojí horní hrad a na jižní straně je předsunuté předhradí. Vstupní část obsahuje gotické detaily. Budova brány s cibulovou střechou ze 17. stol. Horní hrad tvoří třípodlažní budovy na půdorysu nepravidelného mnohoúhelníku. Pravoúhlá budova pravděpodobně dříve sloužila jako palác. Budova brány byla chráněna válcovou věží z konce 14. stol. V 16. stol. vystavěno točité schodiště, dva profilované obloukové portály, široký arkýř a kaple, zaklenuta hvězdicovou klenbou se erbovým svorníkem. Většina vnitřních prostor byla ve 20.stol. z důvodu havarijního stavu přestavěna. V několika místnostech se však ještě zachovaly části štukatury eventuálně výmalby z dob renesance a baroka. V roce 1880 zde měla sídlo továrna na výrobu hodin, následně do r. 1945 sloužil hrad jako studentská noclehárna a v 60. letech jako penzion. V obci ještě filiální kostel sv. Trojice z r. 1898.
» Karlstein: www.karlstein-thaya.gv.at.
  3km - silnice, cyklostezka Waldviertelradweg, zpočátku červená, zelená a ke konci žlutá.
Eggersdorf
  1km - silnice, cyklostezka Waldviertelradweg, žlutá.
Speisendorf
  2,5km - zpočátku silnice a cyklostezka Mountainbike, červená a žlutá, za řekou doprava a silnička a jen červená.
Liebnitz
  1km - silnice, cyklostezka Mountainbike, červená (podél Deutscher Thaya).
Hahnmühle
  1km - silnička, červená (náročnější úsek ve svahu podél Deutscher Thaya).
Reismühle
  2,5km - silnička, červená (náročnější úsek ve svahu podél Deutscher Thaya).
za řekou Oberpfaffendorf
  1,5km - silnice, cyklostezka Thayaatalradweg, červená.
RAABS AN DER THAYA / Oberndorf bei Raabs: nedaleko kostela se nachází velká, dvoupodlažní čtyřkřídlá budova z konce 16. až počátku 17. stol., východní část je bývalá sýpka. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je obklopen zdí bývalého hřbitova. Jádro románské z 2. pol. 11. stol., gotická klenba, z 1. pol. 14. stol. V r. 1705 barokně zvýšena věž. V západním průčelí gotický portál ze 14. stol., dřevěné dveře z 18. stol. Na jihu obce ještě bývalý špitální kostel Všech svatých. Původně z roku 1511 jako pozdně gotická stavba. V roce 1971 po rekonstrukci znovu vysvěcen.
Hrad Reebs: nad obcí se tyčí zachovalý středověký hrad, dříve Ratgoz - česky Rakús, z jehož názvu byl odvozen český název pro Rakousko. Až dodnes obydlený hrad je postaven na protáhlé skále u jižního, břehu Dyje, naproti soutoku s Moravskou Dyjí. Díky několik staletí dlouhé stavební činnosti, vznikl neobyčejný, velmi členitý soubor staveb hradu. Nejstarší částí stavby je tzv. pevnost, s románskou kaplí svatého Klementa. Strážní věž ze 12. stol. od výšky asi 10m tvoří základnu sedmistěnné stavby z 2. pol. 13. stol. Renesanční období reprezentují brány do hradu. Hrad je sjednocený díky zástavbě v 16. stol. a přestavbě v 17. stol. Pozdně gotické stavební práce reprezentuje dělostřelecká bašta o průměru 17m. Na severní straně se nachází renesanční kašna se studniční šachtou. Na západě mají stavby pozdně středověké jádro - tzv. hladomornu a další kruhovou věž v předhradí, která je značně přestavěna v 16. a 17. stol. Vně hradu leží plocha, kolbiště pro rytířské turnaje v 1. nádvoří s otevřenými renesančními arkádami. Mezi předhradím a jádrem hradu je novodobý kamenný most.
  0,5km - silnice, cyklostezka Mountainbike, červená (obcí přes řeku do centra Raabs).
Raabs an der Thaya: na mostě přes řeku socha klečícího sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. stol., na hlavním náměstí pak sloup Marie-Immaculaty s kašnou z let 1710-20, dále pranýř s Rolandem ze 17. stol. Ze středověkých městských hradeb, které obklopovaly bývalé tržní náměstí, se dochovaly části západní oblasti, zeď se střílnami a otevřená půlkruhová věž s cimbuřím, a na jihovýchodním rohu kulatá věž z pol. 14. stol.
Soutokem Mährische a Deutsche Thaya vzniká v Raabs řeka Dyje. Z nichž rakouská Dyje je delší i vydatnější. Povodí pokrývá 14% ČR a vlévá se jako nejdelší přítok do řeky Moravy.
» Raabs: www.raabs-thaya.gv.at.
  2,5km - silnice zpočátku č.30, cyklostezka 7-1, 7-3, Jihlava-Raabs.
Modsiedl
  2,5km - silnice, cyklostezka 7-3, Jihlava-Raabs.
Großau: barokní farní kostel sv. Laurenze s věží, postavený v l. 1785-90 naproti zámeckému parku a renovovaný v r. 1891. Nedaleká dvoupodlažní fara byla postavena ve stejné době. Dále malý čtyřkřídlý zámek z období pozdní renesance.
  2km - silnice.

Süßenbach
  3km - silnice.
Weikertschlag an der Thaya: uprostřed vesnice pranýř z r. 1735. V obci ještě barokní hřbitovní kostel, přestavěný ze staršího.
  0,5km - silnice, cyklostezka Sakrální architektura (přes řeku).
Oberndorf bei Weikertschlag: zřícenina pohraničního hradu, dnes jen malé zbytky věže.
  4,5km - silnice, cyklostezka Sakrální architektura.
Wetzles
  4km - silnice, cyklostezka 4 (později vyhlídka).
Rappolz
  6km - silnička později silnice č.409, cyklostezka Sakrální architektura atd. (přes hranice a ve Slavonicích ul. Znojemská, Úvoz a Na Potoku).
SLAVONICE - Secesní dům
 

 

3. výlet (34km)
do Dobersbergu a Illmau a zpět přes Maříž


Celkové stoupání 489 m

více na www.mapy.cz

 

SLAVONICE - Secesní dům
  1,5km - silnice č.406, cyklostezka Požární zbrojnice, zpočátku červená (ul. Nádražní a pak Wolkerova)
hraniční přechod Slavonice/Fratres
  0,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Fratres: muzeum Humanum - poutavě instalované ukázky starobylého umění i současných témat. Úctyhodnou sbírkou stovek sošek, kultovních předmětů, insignií, amuletů a dávných nástrojů z pěti kontinentů, které jsou vystaveny v tematických celcích.
» muzeum: www.slavonice.cz/pro-navstevniky, nutné ohlášení předem, +43 662 643 464.
  2,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Schönfeld
  1,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Gilgenberg: barokní kaple z r. 1657, zámeček.
  1,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Waldkirchen an der Thaya: farní kostel sv. Martina z 1. pol. 18. stol. (původně z 13. stol.).
  1,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice, atd., červená.
Hanfal
  1km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice, atd., červená (nedaleko Deutscher Thaya).
Radlmühle
  2km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice, atd. (nedaleko Deutscher Thaya).
Lexnitz
  1,5km - silnice, cyklostezka Požární zbrojnice.
Dobersberg: kostel sv. Lamberta původně z 12. stol., velmi utrpěl požárem v r. 1876, dosud zachovalý gotický presbytář. Renesanční zámek postaven v r. 1572, zámecká křídla obklopující nádvoří jsou zpevněna nárožními věžemi, dnes obecní úřad a přírodovědné muzeum (minerály, hmyz, ptactvo, zvěř). Ve středu obce ještě selské muzeum a žulový pranýř ze 17. stol. Na okraji obce Dyjský přírodní park - Naturpark Thayatal. Na starém rameni řeky Waserwildpark s různými druhy vodního ptactva, obory s daňky a divočáky, včelí muzeum, naučná stezka kapradin - Farnlehrpfad.
» Dobersberg: www.dobersberg.gv.at.
  4,5km - silnice č.30, cyklostezka Požární zbrojnice, Fauna-flora.
Tiefenbach: kaple sv. Marie z r. 1834, s věží z konce 19. stol.
  2km - silnice č.30, cyklostezka Požární zbrojnice, 3-2.
Kautzen: kostel sv. Jakuba byl původně barokní stavba s gotickým jádrem, věž z let 1806-7, v letech 1868-70 pozdně barokně rozšířen na trojlodní. Fara postavená v letech 1714-15 a přestavěna v r. 1787 a 1862, na fasádě císařský orel, před farou socha sv. Donáta z r. 1732. V obci ještě regionální muzeum.
  0,5km - silnice, cyklostezka.
Illmau: původně barokní kaple s věží je ze 17. stol., dnešní podoba z r. 1894. Dříve pohraniční hrad ze 14. stol. byl rozšířen na renesanční zámek s mohutnou věžovou bránou v roce 1551.
  3,5km - silnice, cyklostezka Waldviertelradweg, první část červená, (přes Kautzen).
Gross-Taxen: zámek po požáru přestavěn v r. 1621 z ještě staršího objektu původně až z r. 1347, věž ze 16. stol., další úpravy následovaly až do 19. stol.
  2km - silnice, cyklostezka Waldviertelradweg, červená.
Brunn
  3,5km - silnice, cyklostezka 4.
hranice
  1,5km - silnička, cyklostezka.
Maříž: dnešní zřícenina barokního zámku z r. 1717, byla v pol. 19. stol. novogoticky upravena, původně tvrz z r. 1372, leží ve stejně zanedbaném parku. Ještě po r. 1945 zámek využíván pro kulturní účely. V obci známá keramická dílna Kryštofa Trubáčka s restaurací.
» Keramika maříž: www.keramika-mariz.cz.
  3km - silnice, později silnice č.152, cyklostezka Požární zbrojnice, atd. (ve Slavonicích ul. Mařížská, Nádražní).
SLAVONICE - Secesní dům
 

 

4. výlet (61km)
přes Dačice do Telče a zpět


Celkové stoupání 779 m

více na www.mapy.cz

 

SLAVONICE - Secesní dům
  7km - silnice, později silnice č.152, cyklostezka 16, Greenway ŘV, zpočátku a ke konci zelená (ve Slavonicích ul. Na Potoku, Úvoz, Brněnská).
rozcestí U Louckého Mlýna
  0,5km - silnice, zelená (podél Moravské Dyje, PP).
Loucký Mlýn: jeden z nejstarších mlýnů na Moravě, první písemná zmínka již z r. 1190. R. 1901 mlýn vyhořel, ale po čtyřech letech byl obnoven. Technickou památkou z 16. stol. je náhon a splav.
  2km - silnička, zelená (podél Moravské Dyje, PP).
Velfův Mlýn
  1km - silnička, zelená (podél Moravské Dyje, PP).
Hadrův Mlýn, Spálený Mlýn
  1,5km - silnice, zelená (podél Moravské Dyje, PP).
  2km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV, zelená.
Hradišťko
  2km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV, v Dačicích zelená, (ul. Berky z Dubé).
Dačice: městská památková zóna, na předměstí raně barokní kostel sv. Antonína Paduánského s františkánským klášterem, kostel je z let 1672-77 a klášter z let 1660-64 s krytým schodištěm; Starý zámek (1572-79) má charakter renesančního městského paláce, vyzdoben sgrafitem; hřbitov ze 16.stol. s kaplí sv. Rocha ze 17.stol.; více při cestě z Telče.
» Dačice: www.dacice.cz.
» Infocentrum: www.dacice.cz/infocentrum, po-pá 8.00 - 17.00; so, ne 9.30 - 15.00; +420 384 401 265.
  2km - silnice č.406, později zelená (ul. Krajířova, tř. 9. května).
  2,5km - silnice, zelená (přes koleje a kolem rybníka).
Malý Pěčín
  2km - silnice, zelená.
Velký Pěčín: ve Špitálském lese židovský hřbitov; více při cestě z Telče.
  1km - silnice, cyklostezka 5124, zelená (podél Moravské Dyje, podél kolejí).
Černíč: původně středověká vodní tvrz z 15. stol. byla přestavěna v 16. stol. na opevněný vodní mlýn, z nejstaršího období dochovaná mohutná věž, mlýn častokrát přestavován. Na Černíčském rybníku přírodní památka Černíč, rozloha přes 23ha, vyhlášen v r. 1953, biotop vodního ptactva a rostlin. Dál v obci ještě zděná zvonička ve stylu lidové architektury z 19. stol. a kamenný kříž s reliéfem Panny Marie z r. 1869.
  1,5km - silnice, zelená (podél kolejí).
Slaviboř
  1,5km - silnice, cyklostezka 5123, zelená.
Radkov: pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje, byl původně nevelký gotický objekt, kostel mnohokrát přestavován, naposledy ve 20. stol. V bývalé škole od r. 2012 expozice Obecná škola.
  4km - silnička, zelená (první část podél Moravské Dyje pak podél kolejí).
židovský hřbitov Telč: nad vlakovou zastávkou Telč-Staré Město židovský hřbitov zřízený v l. 1879-80. Kolem hřbitova je vystavěna kamenná zeď a uvnitř se na ploše hřbitova nacházejí tři řady novodobých náhrobků v počtu asi 200, s hebrejskými, německými a českými nápisy, většinou z 19. a začátku 20. stol., většina hřbitova nezaplněna. Obřadní síň využívána.
  0,5km - silnička, zelená (podél kolejí).
v pravo za tratí rozcestí Pod Oslednicí
  1km - silnice, cyklostezka 5125 (doleva a okolo Staroměstského rybníka, ul. Maškova, Na Korábě, Tobiášova atd.).
Telč: městská památková rezervace, na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO; původní půdorys náměstí lemují domy z pozdního středověku s podloubím zdobené renesančními a barokními sgrafity, každý z domů je něčím zajímavý, např. radnice (čp.10) svým gotickým šroubovitým sloupem nebo nárožní dům (čp.15) s válcovitým arkýřem a nebo dům u Michala (čp.61) se štítem benátského typu se sgrafiti se starozákonními vojevůdci; na náměstí jsou také dvě kašny (1616 a 1827) a mariánský sloup (1718); dochovány zbytky hradeb včetně Malé brány (1579), která navazuje na zámek a Velké brány (16.stol. a 1629) pod věží sv. Ducha; pozdně románská věž (1.pol. 13.stol.) je nejstarší telčskou stavbou, u věže pozdně gotický kostel sv. Ducha; dále kostel sv. Jakuba (14.stol.), byl několikrát přestavěn, naposledy v roce 1892; v sousedství barokní původně jezuitský kostel Jména Ježíš (1667) s budovou jezuitské koleje (1651-54); dalším kostelem je gotický kostel Matky Boží (pol. 14.stol.), byl přestavován v pol. 17.stol. a v roce 1891, u kostela je hřbitov s barokní kaplí sv. Rocha z roku 1653; hřbitovní barokní kostel sv. Anny z let 1695-98; další zajímavostí je soubor barokních soch, který lemuje cestu Na dlažkách od Velké brány ke kostelu Matky Boží; zámek, ve 14.stol. byl na místě dnešního zámku postaven gotický hrad,  v 16.stol. byl radikálně renesančně rozšířen a přestavěn a vznikl tak architektonicky velmi hodnotný celek, který nebyl později narušen žádnou přestavbou, v zámku velmi cenný interiér (sgrafity, štuky, sklípkové a hřebíkové klenby, atd.) muzeum a galerie Jana Zrzavého, u zámku renesanční zahrada s arkádovou chodbou a park s vzácnými dřevinami a s klasicistním skleníkem (19.stol.).
» Telč: www.telc.eu; zámek: www.zamek-telc.eu, út-ne 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00, trasa A, B a galerie, +420 567 243 943.
» Infocentrum: www.telc.eu/infocentrum, po-pá 8.00 - 18.00; so, ne 10.00 - 18.00; +420 567 112 407, 408.
» Česká televize - jezerní růže: www.ceskatelevize.cz/narodni-klenoty.
  0,5km - silnička pak silnice č.406, první část cyklostezka 1113, později zelená (přes Ulický rybník a kolem zimního stadionu).
Telč - kruhový objezd - Na Hrázi
  3km - silnice, zpočátku č.406, cyklostezka 16, Greenway ŘV (stále rovně, v Telči ul. 9. května, Kostelnomyslovská).
Náglova vyhlídka: kamenný stůl, vyhlídka směřuje především severozápadním směrem.
  1km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV, (později NS F. M. Nágla).
Kostelní Myslová: původně románský (od r. 1253) hřbitovní kostel, prodělal několik přestaveb (15. a 16. stol.), dnešní vzhled po přestavbě z r. 1795. Barokní fara z r. 1785, uvnitř expozice o historii a současnosti obce. V jejich sousedství plastiky z 19. stol.
  2km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV.
Zadní Vydří
  1km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV, 5124.
židovský hřbitov Velký Pěčín: ve Špitálském lese židovský hřbitov s cennými barokními a klasicistními náhrobky.
  3km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV.
Kostelní Vydří: tvrz postavená na počátku 16. stol., ještě v 16. stol. renesanční přestavba a v 17. stol. přestavěn na zámeček. Kostel Navštívení Panny Marie vznikl ve 14. stol., přestavby v 15. a 17. stol., věž z r. 1701, klenba lodi z r. 1837, dále upravován po požáru r. 1889. Ve vsi ještě barokní kamenný most z r. 1731 se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa.
» Kostelní Vydří: www.kostelni-vydri.cz.
  1km - silnice, cyklostezka 16, Greenway ŘV.
Klášter karmelitánů - Kostelní Vydří: pozdně barokní poutní kostel P. Marie Karmelské z l. 1787-89, původní kaple z r. 1709 využita jako presbytář, kostel obklopen zdí a ambity a areál je uzavřen klášterem karmelitánů, velmi kvalitní pozdně barokní architektura. v areálu památná lípa (400let, 530cm obvod, 20m výška). Nedaleko ještě lesní hřbitůvek s hrobkou Dalbergů.
» klášter: www.karmel.cz, +420 384 420 119.
  3km - silnice č.408, cyklostezka 16, Greenway ŘV (kolem nedaleké soustavy 19 rybníků, v Dačicích ul. Tyršova, Komenského).
Dačice: městská památková zóna, původně románský kostel sv. Vavřince byl pozdně barokně přestavěn v letech 1775-88, cenná výzdoba; u kostela mohutná renesanční městská věž s arkádovým ochozem (1586-92); stará radnice (1559) s věží (1617), byla několikrát přestavěna; Nový zámek, původně renesanční stavba (1591) byla radikálně empírově přestavěna (1816) později pak ještě novobarokně a secesně upraven (1900-10), dnes muzeum a galerie, kolem anglický park; dále kašna (19.stol.) a Mariánské sousoší (kolem 1725); více při cestě do Telče.
» Dačice: www.dacice.cz; zámek: www.zamek-dacice.eu, út-ne 10.00 - 18.00, +420 606 795 806.
» Infocentrum: www.dacice.cz/infocentrum, po-pá 8.00 - 17.00; so, ne 9.30 - 15.00; +420 384 401 265.
  1,5km - silnice, cyklostezka 1006, 1242, červená a žlutá (v Dačicích ul. V Kaštanech, Toužínská).
Toužín: památný kámen s křížem a mečem, pochází snad z doby třicetileté války.
  2,5km - silnice, cyklostezka 1006, žlutá.
Urbaneč
  3,5km - silnice, cyklostezka 1006, žlutá.
Cizkrajov: působivý pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla, z doby před r. 1500, věž přistavěná r. 1503. Součástí areálu je hřbitov a barokní fara, spojená s kostelem velkým krytým mostem. Nedaleko rybníka zaniklá tvrz původně již ze 14. stol., kolem roku 1440 poškozena husity a pravděpodobně již neopravena.
» Cizkrajov: www.cizkrajov.cz.
  2km - silnice, cyklostezka 1006, až ke kolejím žlutá.
Dolní Bolíkov: barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Socha sv. Jana Nepomuckého, hodnotná barokní sochařská práce z 1. pol. 18. stol. více při 6. výletě okolo Slavonic.
  5km - silnice č. 406, později cyklostezka Fauna-flora (později kolem Velkého slav. rybníka a ve Slavonicích ul. Dačická).
SLAVONICE - Secesní dům
 

 

5. výlet (49km)
přes Polici do Jemnice a zpět


Celkové stoupání 666 m

více na www.mapy.cz

 

SLAVONICE - Secesní dům
  4km - silnice č.409, cyklostezka 48, Greenway P-W (ve Slavonicích ul. Na Potoku, Úvoz, Znojemská).
Slavětín: gotické sklepení a renesanční budova tvrze v domě č.p.31 v areálu dvora, je zbytkem větší budovy, zmiňovaná již od 1371, po r. 1600 ztratila funkci. Dnes Dvůr Slavětín s.r.o.

  6km - silnice č.409, cyklostezka 48, Greenway P-W.
Písečné: renesanční zámek s gotickým jádrem, byl později jen částečně upravován, rozsáhlá čtyřkřídlá budova kolem dvora se dvěma nárožními věžemi dnes obecní úřad. Pod školou lidový dům špýcharského typu. Více 6. výlet okolo Slavonic.
» Písečné: www.pisecne.cz.
  1km – silnice, cyklostezka Sakrální architektura (podél Moravské Dyje)
Nové Sady: původně románský kostel sv. Oldřicha přestavěn goticky s dalšími pozdějšími zásahy, zvonice je renesanční (kolem 1600), u ní empírová hrobka z roku 1824, klasicistní fara z 19.stol.
  3km – silnice, cyklostezka Sakrální architektura později i EV13.
Županovice
  3km - silnice, cyklostezka Sakrální architektura, EV13.
Dešná: pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele, barokně upravený kolem r. 1785. Barokní hřbitovní kaple sv. Kříže z r. 1739. Ve vsi ještě řada lidových domů s valbovou střechou nebo štíty a několik zděných božích muk.
  1km - silnice, cyklostezka Jihlava-Raabs.
Dančovice: usedlosti č.p. 19 a 32 s pozdně klasicistními volutovými štíty a bočními branami. Dále kaple u ní kříž a boží muka.
  1,5km - silnice, cyklostezka Jihlava-Raabs.
Šimkův Mlýn
  4km - silnice, zpočátku cyklostezka Jihlava-Raabs (před Policí lipová alej).
Police: čtyřkřídlý renesanční zámek s podzámčím a hranolovou věží z 16. stol. obklopený parkem, bohatá štuková výzdoba, přestavěn ze  starší tvrze. Na návsi památník sv. Františka Xaverského. Nedaleko židovský hřbitov s renesančními, barokními a klasicistními náhrobky, nejstarší čitelný z r. 1681, hřbitov údajně ještě starší (konec 15. stol.), při vchodu márnice s klenutou lodžií.
» Police: www.obec-police.cz.
  3,5km - silnice (před Jiraticemi odbočit do leva)
Radotice
  4km - silnice, cyklostezka Jihlava-Raabs, 5220 (podél Želetavky).
Jemnice - U Černého mostu
  0,5km - silnice, cyklostezka Jihlava-Raabs, 5220 (kousek po silnici č.410 a do leva k ČOV - ul. Údolní).
Jemnice - nedaleko židovského hřbitova: židovský hřbitov v Jemnici byl založen již ve 14. stol. a je pravděpodobně nejstarším židovským pohřebištěm na Moravě. Zachovalo se kolem 400 náhrobních kamenů, nejstarší z nich pochází z r. 1676. Pohřbívalo se zde až do roku 1942. Nacisté za 2. sv. války hřbitov zdevastovali a náhrobky odvezli, po válce vráceny na hřbitov. V l. 1991-94 byla část kamenů znovu vztyčena.
  0,5km - silnice, cyklostezka Jihlava-Raabs, 5220 (ul. Údolní).
Jemnice - ul. Na Podolí: bývalá kaple sv. Alžběty náležející k bývalému Špitálu. Špitál byl určen k zaopatření několika zchudlých obyvatelů města, kteří tak měli postaráno o skromné jídlo a o střechu nad hlavou. Jeho vznik se předpokládá ve 14. nebo 15. stol.
  0,5km - silnice (zpět, ale nahoru ul. 28. října).
JEMNICE: městská památková zóna, z části dochované městské hradby převážně ze 14. až 16. stol., jedna bašta a dvě brány, Horní a Dolní s kamennou gotickou soškou tzv. Jemné panny, symbolu města. Dnešní barokní zámek, od r. 1530 přestavován na renesanční zámek z gotického hradu, barokní podoba z 2. pol. 18. stol. V té době založen i park a zahrady. Celý areál prochází rekonstrukcí - vojenské muzeum. Hlavní dominantou města je farní kostel sv. Stanislava s věží (výška 53m), vybudován byl v pol. 14. stol., renesanční přestavba v r. 1580. Z věže výhled (ochoz ve 31m, 136 schodů), po domluvě se správcem. Ve věži tři zvony patronů jemnických kostelů - Jakub, Stanislav a Vít. Dále na náměstí v muzeu stálá expozice dějin města, dolování nerostných surovin a Jemnický svět čaje a ještě pozdně renesanční sloupová boží muka z poč. 17. stol. s nápisem z r. 1814. Židovská obec v Jemnici patřila mezi nejstarší komunity u nás. Existence židovské čtvrti je doložena již ve 14. stol. Do dnešní doby se dochovalo jen několik domů, po požárech přestavěny. Oblast vymezuje ul. Zámecká a U Templu. Umístěna pamětní deska. V ul. Horní valy tzv. haltýř (z německého halten - uchovat), který připomíná původní středověkou soustavu vodovodu města.
» Jemnice: www.mesto-jemnice.cz.
» Infocentrum: www.tic.jemnice.cz, po-pá 7.00 - 11.30 a 12.15 - po, st 17.00, út, čt 15.00 a pá 14.45, +420 721 508 737.
  0,5km - silnice, zelená zpočátku i červená (tam a zpět)
Jemnice - ul. Lípová: působivý původně klášterní (Františkáni) gotický kostel sv. Víta, založen v pol. 15. stol., upravován v r. 1770, kostel je neomítnut, presbytář zpevněn opěrnými pilíři, kryt šindelovou střechou s věžkou. Při kostele jako součást areálu bývalého kláštera podzemní prostory. Nedaleko ještě torzo památné lípy (tzv. Kapistránské), stáří 350-800 let, na poč. 20. stol. obvod až 10m, dnes pouze skořepina kmene, jedna větev vyrůstající z kořene tvoří druhotnou korunu.
  0,5km - silnice, přes most cyklostezka 5220 (k bývalému špitálu, přes Želetavku a doprava po ul. Na Podolí)
Jemnice - ul. Na Podolí: gotický kostel sv. Jakuba Většího s románskou samostatnou věží, která je pozůstatkem rotundy z poč. 12. stol., jedna z nejstarších staveb na Moravě. Poč. 13. stol. rotunda nahrazena pozdně románskou, která byla později goticky upravena. V 16. stol. presbytář zaklenutý žebrovou klenbou. Z té doby i nástěnné malby. Poslední úpravy po požáru v l. 1849-51. Vedle věže několik náhrobků. Okolo areálu mohutná kamenná zeď.
  9km - silnice č.152, zpočátku cyklostezka 5220 (v Jemnici zpět k mostu a ul. Stará cesta, Slavonická).
Staré Hobzí: dominantní kostel Nanebevzetí P. Marie je částečně gotický z 13. stol., v r. 1630 přistavěna nová loď a v r. 1832 byla empírově upravena. Barokní zámek, rozlehlá dvoupatrová trojkřídlá budova, byla v l. 1726-33 přestavěna z renesanční tvrze, upravována ještě klasicistně po r. 1843. V 19. stol. byla zřízena v zámku textilní továrna. Za zámkem park. Na návsi hodnotná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1730.
» St. Hobzí: www.starehobzi.cz.
  1km - silnice č.152, cyklostezka 16, Greenway ŘV.
rozcestí U Louckého Mlýna
  7km - silnice č.152, cyklostezka 16, Greenway ŘV, zpočátku a na konci zelená (ve Slavonicích ul. Znojemská, Úvoz, Na Potoku).

SLAVONICE - Secesní dům
 

6. výlet (40km)
okolo Slavonic


Celkové stoupání 690 mm

více na www.mapy.cz

SLAVONICE - Secesní dům
  1km - silnice, až ke kolejím cyklostezka 32, atd., červená (ul. Nádražní, Mařížská, Mánesova; později podél kolejí a přes)
Strážný vrch
  1km - silnička, červená.
Pevnostní areál Slavonice: je ukázkou části obranné pevnostní linie ČSR budované v letech 1935–1938. Je tvořen devíti zrekonstruovanými objekty do původní podoby (tzv. řopíky) z období mobilizace v září 1938. Dva bunkry plně vybavené a vyzbrojené. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku. Areálem vede naučná stezka.
» pevnostní areál: slavonicebunkry.eu, 10.00 - 17.00, +420 723 710 707, 606 124 829.
» Česká televize - pevnosti: www.ceskatelevize.cz/pevnosti/.
  2km - silnička, červená.
rozcestí U Pfaffenschlagu
  0,5km - silnička, zelená.
Pfaffenschlag: archeologické naleziště středověké vesnice, objeveno v r. 1958, postupně pak odkryto přes deset zděných usedlostí (franckých dvorců), mlýn a dokonce i podzemní chodby dlouhé až 30m. Lokalita byla osídlena již v 11. stol. a po zániku byla založena ve 13. stol. nová vesnice. Osada pak za husitských válek v r. 1423 zničena definitivně.
  3km - silnička, zelená (později i Graselova stezka).
rozcestí U Velkého rákosního rybníka
  0,5km - zpočátku žlutá (Graselova stezka, možná náročnější skalnatý úsek).
Graselova sluj: žulový převis, který údajně v minulosti sloužil jako jedna ze skrýší loupeživé bandě pod vedením J. G. Grasela. Banda operovala v 19. století přes česko-rakouskou hranici. Kolem Sluje vede naučná stezka, která se zabývá Graselovým vztahem k tomuto území. O 200m (Graselova stezka) dál, Schillerův kámen - zajímavé seskupení žulových bloků, které dosahují výšky až 12 m. Vytvářejí zde velice romantickou scenérii.
» Graselova stezka: www.grasel.eu.
  1km - (Graselova stezka, možná náročnější skalnatý úsek).
silnice - odbočit doprava
  3,5km - silnice a brzy doleva silnička, cyklostezka 1006.
Nová Ves
  2km - silnička, cyklostezka 1006, žlutá - odpojí se doleva před odbočkou ke hřbitovu.
před Dolním Bolíkovem: židovský hřbitov byl založen asi koncem 17. stol. velkou místní židovskou obcí. Dochováno kolem 120 náhrobků, nejstarší z r. 1701. Dále opravená jednoduchá průjezdná márnice. Většina náhrobků byla povalena, stály pouze tři. V průběhu 90. let vyčištěn a v l. 2002 a 2005 opravena márnice a postaveny náhrobky.
  0,5km - silnička, cyklostezka 1006 (v Dolním Bolíkově po silnici č.406).

Dolní Bolíkov: barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Socha sv. Jana Nepomuckého, hodnotná barokní sochařská práce z 1. pol. 18. stol.
  2km - silnice, cyklostezka 1006, většinou žlutá (nedaleko Bulíkovského potoka).
Cizkrajov: působivý pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla, z doby před r. 1500, věž přistavěná r. 1503. Součástí areálu je hřbitov a barokní fara, spojená s kostelem velkým krytým mostem. Nedaleko rybníka zaniklá tvrz původně již ze 14. stol., kolem roku 1440 poškozena husity a pravděpodobně již neopravena.
» Cizkrajov: www.cizkrajov.cz.
  2km - silnice.
Mutná - okraj
  0,5km - zpočátku i cyklostezka Terén, zelená (tam - stoupání).
Montserrat: poutní kostel Panny Marie Bolestné, založen r. 1651. Velký poutní kostel byl postaven v l. 1712-16, v r. 1785 zrušen a částečně pobořen, obnoven v l. 1858-65, zamýšlen jako kopie španělského Montserratu.
  0,5km - později i cyklostezka Terén, zelená (zpět - klesání).
Mutná - okraj
  0,5km - silnice, cyklostezka Terén a zelená.
Mutná: na návsi kaple a kamenný kříž.
  3km - silnice později doleva silnička, ke konci cyklostezka 16, Greenway ŘV, zelená (ke konci silnice č.152).
rozcestí U Louckého Mlýna
  1km - žlutá (doprava podél Moravské Dyje; ke konci i silnička).
zámeček Janovské Údolí - kemp: původně lovecký zámeček postavený okolo r. 1830 v pozdně klasicistním slohu.
  2km - žlutá, před Janovem i cyklostezka 1002, Terén (doprava přes řeku a podél Moravské Dyje; ke konci znovu přes řeku a do Janova).
Janov
  1,5km - silnice, cyklostezka 1002, žlutá (podél Moravské Dyje).
Nové Hobzí: stával zde malý barokní zámek z konce 17. stol., zchátral a ve 20. stol. byl upraven na byty. Empírová dvoupatrová sýpka z 1. pol. 19. stol.
  1km - silnice, cyklostezka 1002, žlutá (podél Moravské Dyje).
Modletice
  1,5km - silnička, žlutá (podél Moravské Dyje).
Písečné: renesanční zámek s gotickým jádrem, byl později částečně upravován, rozsáhlá čtyřkřídlá budova kolem dvora se dvěma nárožními věžemi dnes obecní úřad. Pod školou lidový dům špýcharského typu.
» Písečné: www.pisecne.cz.
  0,5km - silnice, cyklostezka 1002, EV13, Sakrální architektura, žlutá.
rozlehlý židovský hřbitov s velkým množstvím dobře zachovalých náhrobků (18.stol.).
  6km - silnička, cyklostezka 1002 (nedaleko hranice).
Slavětín: gotické sklepení a renesanční budova tvrze v domě č.p.31 v areálu dvora, je zbytkem větší budovy, zmiňovaná již od 1371, po r. 1600 ztratila funkci. Dnes Dvůr Slavětín s.r.o.
  4km - silnice č.409, cyklostezka a 48, Greenway P-W (ve Slavonicích ul. Znojemská, Úvoz, Na Potoku).
SLAVONICE - Secesní dům
 

7. výlet
prohlídka Slavonic

více na www.mapy.cz

SLAVONICE: městská památková zóna, pozdně gotické a renesanční domy na obou náměstích (16.stol.), jsou pozoruhodné svými sgrafity a v interiérech sklípkovými klenbami, zejména čp.536-38, 479, 517, 522, 453, a 454; dále dochovány zbytky hradební zdi s baštami (jen fragmenty) a dvě ze tří věžových městských bran (Jemnická a Dačická), které byly později upravovány; dále pak přístupná kostelní věž (pol.16.stol.) a gotický kostel Nanebevzetí P.Marie (pol.14.stol.) byl dostavěn v 15.stol.; hřbitovní kaple sv. Kříže (1702) s renesančním portálem z roku 1586, který je dochovaný z původní stavby; špitální kostel sv. Jana Křtitele, v jádru gotický (15.stol.) vyhořel (1845) a poté byl přestavěn a opraven (1848).
  1,5km - silnice, později silnička (Graselova stezka, zpočátku ul. Jana Žižky kolem kostela sv. Jana Křtitele; tam a zpět).
nad městem pozdně gotický poutní kostel sv. Ducha A Božího těla z let 1460-92, barokní přístavba 1677, ke kostelu vede křížová cesta z 18. stol. V r. 1820 přistavěna loretánská kaple.
» Slavonice: www.slavonice-mesto.cz.
» Infocentrum: www.i.slavonice-mesto.cz, po-ne 8.00 - 18.00, +420 384 493 320, +420 720 280 183.
» Česká televize - Deset století architktury: www.ceskatelevize.cz/deset-stoleti-architektury.

> 25.06.2015 10:53