> vysvětlivky a info...

sázava: povodí činí 4.350km2, řeka je dlouhá 224,6km. Vlévá se do Vltavy v Davli a vytéká z největšího rybníka Českomoravské vrchoviny - Velké Dářko. Tento rybník je napájen z nedalekých močálů a rašelinišť, ze kterých vytéká voda střídavě do povodí Labe a povodí Sázavy. V otázce pramenu se ale vede spor. Jako další pramen se totiž bere i Křemelová studně u Cikháje, na mapách jako Cikhájský či Stržský potok. Sázava je také, zejména na dolním toku, velmi oblíbeným turistickým cílem. Nejznámější je patrně tzv. Posázavská stezka a nebo přírodní rezervace Stvořidla...

 

0. den pátek 25.7. (cca 7km)

  autodoprava... (kukabus)
Davle: v centru obce novobarokní kaple navštívení P.Marie (1897-98).
 2km - silnice
Sv.Kilián: barokní farní kostel, původně gotický (od1352, 1692) s barokní zvonicí (1761) a kaplí, poblíž fary pak ještě kaplička.
 100m - přes vodu (?!) na ostrov
Ostrov sv.Kiliána: pozůstatky benediktýnského kláštera (999), zničen husity (1420) a již neobnoven,
jen základové zdivo trojlodní románské basiliky sv. J.Křtitele a budovy kláštera.
 2km - silnice
Davle…
 3km - po červené
Píkovice: nocleh ve vodáckém kempu...
 

 

1. den sobota 26.7. (cca 55km)

Píkovice: začátek velmi populární posázavské stezky…
 8km - po červené - " Posázavská stezka " - neudržovaná, místy vysekaná ve skále (!?)
 + Klimentova a Raisova vyhlídka + skalní útvar Píkovická jehla.
Hostěradice
 1km - po červené, silnice
Kamenný Přívoz: raně barokní jednolodní kostel sv. Ludmily (1681) a hřbitov s barokní branou.
 2km - po zelené pak žluté, silnice a silnička
Kocour: nad hlubokou roklí nejvyšší kamenný železniční viadukt ve střední Evropě (v:42m a d:109m).
 3km - po žluté pak modré – naučná stezka “ Jílovské zlaté doly “
Jílové u Prahy: bývalé středověké hornické město, městská pam. zóna, radnice s věží (poč.18.stol.), barokní Dům mince - bývalá šmelcovna (1356, 18.stol.) dnes muzeum s expozicemi Zlato v Čechách, z historie regionu a tramping, (9-12h a 13-16h prohlídka cca 60min, mimo pondělí), bývalý minoritský klášter (1623-1785) dnes jen průčelní zeď v dolní části náměstí mezi čp.18 a 22. barokní kostel sv. Vojtěcha původně raně gotický (13.stol., 18.stol.), barokní hřbitovní kostel Božího těla původně gotický.
 2km - silnice
Kabáty-Borek
 1km - silnice
Kamenný Přívoz…
 1km - silnice
Kamenný Újezdec
 2km - silnice
Prosečnice
 2km - silnice
Krhanice
 2km - silnice
Chrást n.S.: původně gotický kostel sv. Kateřiny s hranolovou věží (1.pol.14.stol., 1684, 1888-9).
 2km - silnice
Týnec n.S.: hrad, v areálu základy přemyslovského paláce (12.stol.), románská rotunda (11.stol.) přiléhající ke gotické věži hradu (13.stol.), v barokní části hradu je dnes městské muzeum s expozicí kameniny a archeologických nálezů (mimo pondělí). novorenesanční dům "U Micků" se sgrafity a budova bývalé továrny na kameninu s reliéfem (1812), kostel sv. Šimona a Judy původně gotický (od 14.stol.), v objektu závodu METAZ rozsáhlá sbírka historických motocyklů JAWA.
 4km - silnice, cyklo
Zbořený Kostelec: zřícenina hradu (14.stol., 1462), dnes patrné zbytky brány, vysoké zdivo paláce, nad srázem zdivo s třemi mohutnými pilíři a zbytek okrouhlé věže, přírodní rezervace Čížov se 100let starými smrky.
 1km - po červené, silnička, cyklo
Čížov: žulový křížový kámen s vystouplým reliéfem latinského kříže a letopočtem 1593 (v:52cm) stojí v lese v chatařské kolonii Okrouhlík před čp.98. (Kamenné kříže Čech a Moravy).
 2km - po červené, silnička, cyklo
Ledce: několikrát upravovaný raně gotický kostel sv. Bartoloměje s hrotitým portálem (2.pol.13.stol., 1736, 1902).
 3km - po červené, silnička, cyklo
Nespeky
 3km - silnice
Poříčí n.S.: u řeky zbarokizovaný původně románský kostel sv. Havla (2.čtvrt.13.stol., 1620, 1745), dochován částečně zazděný odstupňovaný románský portál a krypta pod kněžištěm. Nad obcí původně románský kostel sv. Petra a Pavla (pol.12.stol.) později obnovovaný (1677), zachována původní půlkruhová apsida a věž se zdvojenými románskými okénky, v interiéru původní malby, západní portál barokní.
 10km - po červené - " Měsíční údolí " - údolím Konopišťského potoka
Konopiště: dnešní podoba čtyřkřídlého zámku s dominantou velké válcové věže je výsledkem přestavby následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este (1889-94), původně to však byl mohutný gotický hrad francouzského tipu (13.stol.), v interiéru zaujmou především trofeje a sbírka zbraní, v areálu je také muzeum svatojiřského kultu a kolem zámku bohatá sochařská výzdoba (17.a 18.stol.), tři prohlídkové trasy (9h-17h mimo pondělí). Rozlehlý park (229ha) s 66 druhy jehličnanů a 158 druhy listnáčů se skládá z několika částí (Růžová zahrada, Tuškov, Šiberna, a dalších)
 3km - po červené, silnička a silnice
Chvojen: gotický kostel sv.Jakuba (kolem 13.stol.) s reliéfem (konec 15.stol.), hodnotné vnitřní vybavení, na hřbitově řada barokních kovových křížů. Zbytky feudálního sídla opevněného valem.
 3km - po červené, silnička
Kožlí: zřícenina hradu (od1300), hrad byl chráněn ve skále vytesaným příkopem a valem, částečně dochovány jen mohutné zdi nad Janovickým potokem
nocleh na divoko nedaleko hradu...
 

 

2. den neděle 27.7. (cca 32km)

 3km - po červené, silnička
Chvojen…
 4km - silnice
Benešov: původně raně gotický kostel sv. Mikuláše, jen torzo z původních plánů, mnohokráte upravován zřícenina minoritského kláštera (13.stol.), zachován jen zbytek pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a zbytky kružeb, kostel sv. Anny s bývalou piaristickou kolejí (1705-15), dnes městský úřad, muzeum na Malém náměstí čp.74 s historickou expozicí okresu Benešov (mimo pondělí) a čp.1 muzeum umění (mimo neděli a pondělí), řada secesních domů, novorenesanční gymnázium (1907), nemocnice (1896), dům původní radnice s vížkou, budova spořitelny a zdravotní pojišťovny se sochami J.Palouše, synagoga (pol.19.stol.), dnes modlitebna církve československé.
 7km - silnice
Mrač
 2km - silnice
Podmračí: nová tvrz (konec 14.stol.), upravená na sýpku (17.stol.) a pak na příbytky kameníků (19.stol.), dále pak nedostavěné nové sídlo (nad tvrzí), dnes jen obvodové zdivo s okny (poč.17.stol.), tvrziště (14.stol.) na vyvýšenině 100m jv. od kamenné budovy.
 2km - silnice – kolem šesti dubů
Čerčany: - na kopci budova církve československé a u ní kamenný oválný stůl údajně z doby husitské, vodní mlýn, dnes zmodernizován na jeden z největších ve stř. Čechách.
 2km - po červené, silnice
Čtyřkoly-Lštění
 1km - po modré, silnička
Hradiště: - původně románský kostel sv. Klimenta, naposledy přestavěn barokně (1730), při opravě odkryt gotický portál (1974), při kostelu hřbitov s barokní branou (1731), původně slovanské hradiště (10-11.stol.), vyhlídka.
 1km - po modré, silnička
Čtyřkoly-Lštění…
 3km - po červené, silnička
Zlenice: zřícenina gotického hradu (poč.14.stol.), dochovány zbytky hranolové věže s okny.
 3km - po červené, silnička
Poddubí-Hvězdonice: - nejdelší most na dálnici D1 s lávkou pro pěší (462m).
 2km - po žluté
Odranec a Dubá: z rozsáhlé zříceniny hradu Stará Dubá (13.stol.) a malého městečka Odranec v podhradí dnes patrna jedna ze dvou mohutných hradeb zbíhajících od hradu k řece, kde je spojovala třetí hradba, vchod do městečka střežila dodnes zachovaná mohutná věž s branou. Areálem podhradí projíždí vlak…
 2km po žluté
nocleh v kepu Zlenice...
 

 

3. den pondělí 28.7. (cca 29km)

Poddubí-Hvězdonice…
 3km - po červené, silnice, cyklo
Chocerady: zbarokizovaný (konec.17.stol.) kostel Nanebevzetí P.Marie předtím renesančně přestavěn (pol.16.stol.) z původně gotického, zrušený hřbitov se zajímavými náhrobky (1586, 1730, 1876), fara (1705), obnovená kaple (1865), bývalý špitál přeměněn (1836) na školu.
 3km - po červené, silnice, cyklo
Kloučky
 1km - po žluté, silnička
Stříbrná Skalice: barokní kostel sv. Jana Nepomuckého (1730) s hranolovou věží, barokní kaple, barokní radnice s podloubím a věžičkou (1766-80), několik dalších barokních domů a novorenesanční škola (1893).
 1km - silnice
Rovná: románský kostel sv. Jakuba (12.stol.) byl pozdně románsky přestavěn (1240) a pozdější mladší úpravy byly odstraněny (1952-3), jednolodní stavba s apsidou a hranolovou věží a částečně zachovaným portálem se
zvířecími reliéfy, interiér je vyzdoben nástěnnými malbami (posl.čtvrt.12.stopl.).
 1km - silnice
Rybná
 3km - po červené, silnička
sv.Anna: - kaplička…
 1km - po červené, silnička
Sázava: zámek (1809) byl původně slovanský klášter (od1009,1032) a později benediktinský (až do 1785), z dřívější doby se dochoval kostel s bočními kaplemi a původní prostor pro mnichy, později rovněž přestavováno (1663, 1746), dnes je v zámku výstava technického skla a expozice "Staroslověnská Sázava" (mimo pondělí, 60min), pod zámkem kruh třinácti lip, kostel sv. Prokopa tvoří dvě části, jedna nedostavěná (3.čtvrt.14.stol., poč.15.stol.) dnes jen jedna stěna s okny a arkádami, druhá je zbarokizovaná (1663-87), původně gotická (1315) s kryptou, která je zbytkem původní románské stavby (11.stol.), obě části spojuje věž (1380), zbarokizovaný kostel sv. Martina (1856-7), z původně gotického dochováno kněžiště a věž s původními okny, barokní márnice, ve hřbitovní zdi pozdně gotický portálek (kolem1500), v obci tradice (od 13.stol.) výroby skla, rodiště Jiřího Voskovce, (jz od obce) kaple sv. Prokopa (2.pol.18.stol.) u studánky Prokopka; smírčí kříž - žulová deska, na ní orámován reliéf latinského kříže, pod ramenem hůl (v:95cm), stojí za hájovnou Štěnice nedaleko Rozštípené skály. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 1km - silnice, cyklo
Čertova brázda: hluboký zářez táhnoucí se až k Sázavě kde stojí kaplička (18.stol.) a nad ní "Česká chalupa".
 6km - silnice, cyklo – údolím Úžického potoka
Talmberk: zřícenina gotického hradu (konec13.stol.) na skalnatém ostrohu zbytky zdiva až do výše prvního patra, prolomený nový vstup část zakonzervována.
 2km - silnice, cyklo – údolím Úžického potoka
Úžice: původně románský kostelík P.Marie (12.stol.), dnes jen severní strana a věž s původními okénky, zbytek lodi raně gotický, přistavěno kněžiště (15.stol.) a sakristie (17.stol.).
 2km - silnice, cyklo – údolím Úžického potoka
Talmberk…
 2km - silnice, cyklo
Vítkovická hájenka: vyhlídka, pomník, boží muka.
 3km - po červené, silnička
Rataje: hrad Pirkštejn (před1338), objekt si zachoval původní podobu, věž (15m) a palác přestavěný na faru, je přístupný jen po mostě, původně druhý hrad byl postupně přestavován na tříkřídlý raně barokní zámek s arkádami (16.stol., 1672), dnes škola, obecní úřad a pošta, raně barokní kostel sv. Matouše (1675-91) s bohatě členěným průčelím a barokní kaple sv. Antonína (konec18.stol.).
nocleh ve vodáckém kepu...
 

 

4. den úterý 29.7. (cca 43km)

  4km - silnice
Malodivy
 3km - po červené, silnička
Český Šternberk: hrad (od1241) založený Zdislavem ze Šternberka, poškozen při dobývání Jiřím z Poděbrad (1467), obnovován (až do poč.16.stol.), později značné barokní přestavby (3.čtvrt.17.stol.), dále částečně znehodnocen neodbornými přestavbami (1795), poslední přestavby po vrácení do majetku Šternberků (1904-5), vstup kryt válcovou věží nad přemostěným příkopem (1829), obrana vstupu posílena mohutnou baštou se samostatnou hradbou. V interiéru hradu bohatá štuková výzdoba a rozsáhlé sbírky. Jedna místnost věnována zakladateli národního muzea Kašparu Šternberkovi (1761-1838), v areálu původní zámecký park. (mimo pondělí 9-1615)
 6km - po červené, většinou silnička
Soběšín: původně pozdně románský kostel sv. Michala, neslohově přestavěný (pol.19.stol.).
 4km - po červené, většinou silnička
Pelíškův Most
 4km - po červené, většinou silnička
Kácov: dnešní barokní zámek byl původně tvrzí (pol.15.stol.) na jehož místě byla po poškození při povstání vybudována skromná zámecká budova přebudovaná novými majiteli (1726) v severoitalském stylu, naposledy v majetku státních lesů, dlouhou chodbou se zámkem propojený původně gotický kostel P.Marie (14.stol.), byl zbarokizován (1.pol.18.stol.) a poté upraven empírově (1819) a naposled přestavěn neslohově (1862), barokní fara (1718), na náměstí hodnotné barokní Mariánské sousoší (1730), nedaleko obce tvrz Kácov, dnes jen tvrziště oddělené od okolí ve skále vytesaným příkopem.
 2km - silnice
Zliv
 2km - silnice
Holšice
 2km - silnice
Chabeřice
 3km - po červené, silnice
Zruč n.S..: novogotický zámek s třípatrovou věží byl původně gotickým hradem (14.a15.stol.), později přestavěn na renesanční zámek (16.stol.), po vyhoření (1781) proběhla rozsáhlá přestavba (1872), do dnešní novogotické podoby byl pak přestavěn posledním majitelem Ad. Schebkem (1891-4), na nádvoří zasklené arkády a v okolním parku zbytky novogoticky upravených hradeb a bašt, dnes městský úřad, před zámkem po požáru nově postavený (1781) původně gotický (konec.13.stol.) kostel sv. Kříže, dále českobratrský kostel (1936), a dále typická zlínská zástavba z červených cihel postavená firmou Baťa (1939), tovární haly, hotel a rodinné domky.
 5km - po červené, silnička
Březina
 2km - po červené, silnice
Vlastějovice: barokní zámek s kaplí přestavěn (17.stol.) z původní tvrze (16.stol.).
 2km - silnička
Sv. Magdaléna: na kopci Fialník zřícenina hornického kostela sv. Magdalény, daleký výhled.
 2km - silnička
Vlastějovice…
 2km - po červené
Budčice: muzeum - vodní mlýn.
nocleh u vodního mlýna...
 

 

5. den středa 30.7. (cca 59km)

 5km - po červené, většinou silnička
Chřenovice: pevnostní románsko-gotický kostel sv. Václava (1226-36), románská věž má sdružená okénka a silné zdivo se střílnami, románský portál, raně gotický presbytář s jedním gotickým a dvěma románskými okny, u kostela stávala tvrz (do17stol.).
 2km - po červené, většinou silnička
Chřenovický hrad: zřícenina hradu (1289-1318), dodnes dochovaná vysoká válcová věž a zbytky zdí, v okolí se vyskytují skalní útvary - pararuly obsahující rutil (poměrně vzácný nerost červeno-hnědo-černé barvy se silným leskem).
 4km - po červené
Ledeč n.S.: původně gotický hrad (pol.13.stol.), renesančně rozšířen (kolem1556), později upravován (17.stol.) a přistavěna hlavní brána (1642), ještě později přemostěn příkop (1838), celý vyhořel (1879) a za sedmileté války byl používán jako kasárna (18.stol.), na hlavním paláci vnitřního nádvoří dochovány zbytky sgrafit a renesanční schodiště (2.pol.16.stol.), dále zpřístupněná válcová věž a muzeum s expozicí keramiky, nedaleko od hradu barokní letohrádek (konec17.stol.), několikrát přestavovaný (1509-35, 1553-4, před1730, konec19.stol. a 1930) původně gotický (pol.14.stol.) kostel sv. Petra a Pavla, interiér hodnotně vyzdoben a vybaven, dále původně gotický (1585) hřbitovní kostel sv. Trojice, který byl později upravovaný (1753, 1931-45). dům u zámeckých schodů čp.133 má renesanční sgrafity a panské domy na náměstí čp.139 a 76 s arkýřem jsou rovněž renesanční (16-17.stol.); v Koželské ulici na zahradě rohového domu stojí křížový smírčí kámen s gotickým nápisem po obvodu, pod pravým ramenem kříže je vytesán meč (v:77cm), na tomto místě zemřel násilnou smrtí roku 1585 Petr z Kožlí. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
Ledeč n.S.
 8km - po červené, většinou bez silničky – přírodní rezervace Stvořidla (246ha), řeka Sázava tu teče hlubokým údolím, v řečišti jsou veliké balvany - peřeje, zachováno původní složení porostu.
Smrčná
 5km - po červené, druhá polovina silnička
Světlá n.S.: klasicistní zámek (po1821) s novorenesanční úpravou stojící na místě původní tvrze (16.stol.), za napoleonských válek (1809-13) využíván jako nemocnice, dnes nepřístupný, u zámku park s několika rybníky. čp.101 je bývalý pozdně gotický špitál (1578), s pamětní deskou hudebního skladatele A.Jelena (1801-57). barokně upravený pozdně gotický kostel sv. Václava (1562) s dřevěným patrem na věži a v interiéru s obrazy Petra Brandla; smírčí kamenný, typově latinský kříž na klínové noze (v:120cm), stojící blízko silnice do Ledče mezi domy sídliště u Sázavy. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 5km - po červené pak po žluté, silnička
Dobrá n.S.
 3km - po žluté, silnička
Broumova Lhota
 3km - po žluté pak po modré, silnice
Lipnice n.S.: hrad si od svého založení (poč.14.stol.) zachoval gotický charakter i přes renesanční přestavbu (1.třetina16.stol.), po dobití Švédy (1645-8) byl až do požáru (1869) jen částečně obýván, záchranné práce (1913) a celková rekonstrukce (od1970) probíhají až do dnešní doby, z nejstaršího období se dochovala částečně zřícená vstupní věž, brána, gotická kaple sv.Josefa, velký pilířový sál a gotické sklepení v Thurnovském paláci, z pozdější doby pak při věži Trčkovský palácrytířským sálem se dvěma arkýři, věž – Samson a další prostory, dnes slouží interiéry jako muzeum s historickou expozicí a sbírkou gotických kachlů (9-18hod, 50min); městská památková zóna, dochované zbytky opevnění, Dolní brána a Bílá věž na vršku za hřbitovem kde je pohřben Jaroslav Hašek (1883-1923), nedaleko vstupu do hradu Haškův domekmuzejní expozicí a na náměstí hostinec U české koruny kde psal a diktoval Švejka, několikrát barokně přestavovaný (18.a19.stol.) původně gotický (1347) kostel sv.Víta a nad ním na základech hradní bašty barokní zvonice; nedaleko města shluky žulových balvanů. smírčí kámen - latinský kříž z pískovce s vyrytou konturou meče (v:110cm), stojí v zahradě rekreačního objektu…, smírčí kámen - řecký kříž který má uprostřed vysekán menší křížek (v:70cm) stojí na okraji lesa 50m nad rybníkem Kamenná trouba. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 3km - silnice
Řečice: kostel sv.Jiří je příkladem rustikální gotické stavby (1.pol.14.stol.), interiér vyzdoben gotickými nástěnnými malbami (asi3.čtvrtina14.stol.), na hřbitově stojí pozoruhodná patrně pozdně gotická zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem, celý kostelní areál patří k nejzajímavějším v oblasti.
 2km - silnice
Kejžlice
 1km - silnice
N. Dvory
 3km - silnice
Bratroňov
 2km - silnice
Krásná Hora: na místě gotického kostela Narození sv. Jana Křtitele vystavěn nový (1692), z původní stavby dochovaná budova za presbytářem, na hlavních dveřích výborná ikonografická malba předání klíčů (kolem1700), za kostelem barokní márnice a zvonice.
 4km - silnice
Okrouhlice: zámek (17.stol.) stojí na místě tvrze (15.stol.) ze které se dochovalo u zadní části věžovité stavení, v přízemí jsou arkády v patře zazděné, barokní špýchar (18.stol.) s vysokým štítem.
 3km - po červené, silnička
Klanečná
 2km - po červené, silnička
Veselice
 1km - po červené, silnička
Perknov
 3km - po červené, silnice
Havlíčkův Brod: městská památková zóna, štítové domy jsou dochovány téměř kolem celého náměstí i v přilehlých ulicích, největší počet z nich je renesančních a později barokně upravených, významné jsou především čp.19 tzv. Havlíčkův dům (muzeum…), Stará radnice, čp.57 Nová radnice, čp.50 Malinův dům, čp.174 U zlatého lva - nejstarší havlíčkobrodský hostinec a další zajímavé domy v Dolní ulici (čp.132, 133, 154) a Horní ulici dům čp.199 původně gotický, dále se dochovaly na různých místech města části hradeb s baštami, které patřily k dvojitému pásu hradeb s příkopem (kolem 1310 a 15.stol.), na náměstí kašna s Tritonem a v Městských sadech několik pomníků, bývalý augustiniánský klášter (od 1674), klášterní kostel sv. Rodiny (1679-1705) na severní straně doplněn kaplí Božího hrobu (1725), původní průčelní věž nahrazena dnešní vížkou (1888), ostatní budovy jsou starší (1679-1733); původně raně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie s hodnotnou architekturou (13-14.stol.) přestavěn jako dvoulodní (15.stol.), později dále upravován, v interiéru vzácné vybavení (oltář), ve věži jeden z nejstarších zvonů ulitých u nás (1.pol.14.stol.); původně špitální gotický kostel sv. Kateřiny (13.stol.) později upravovaný; pozdně gotický kostel sv. Vojtěcha (konec 16.stol.) původně gotický (13.stol.); barokní kostel Nejsvětější Trojice (1734) - kompozičně pozoruhodný areál s trojbokou kaplí sv. Kříže; smírčí kámen - reliéf latinského kříže na kamenné desce, pod levým ramenem plasticky vystupuje opeřená šipka, pod pravým sekera (v:85cm), stojí u domu čp.56 na Havlíčkově náměstí. smírčí kámen - "Hnátův kámen" v půli přeražený křížový kámen s odlomeným okrajem, na něm reliéf kříže a sekery, na které je malý křížek, nahoře a nad rameny zbytky gotického nápisu, (v:120cm) je opřen o mostní zábradlí nad Sázavou podle pověsti v místě popravy zrádného hlásného Hnáta (asi 1513), jehož kostra byla pro výstrahu umístěna na Staré radnici tzv. Brodská smrt. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
Julka camp - nocleh na divoko...
 

 

6. den čtvrtek 31.7. (cca 38km)

 5km - po červené, silnička - " cesta K.H.Borovského "
Hadrburk: téměř neznatelné tvrziště (od konce 14.stol.), zanikla patrně za husitských válek.
 2km - po červené, silnička - " cesta K.H.Borovského "
Pohled: klášter cisterciaček Údolí P. Marie (od 1267), dnes škola, při posledním tažení J. Žižky (1424) poškozen, později obnoven a ještě později změněn v zámek (zač.19.stol.); bývalý klášterní kostel sv. Ondřeje je velmi hodnotná stavba (konec 13.stol. a pol.14.stol.) později přestavován (15.stol. a 18.stol.), zevně při zdi empírový náhrobník (1816-17). bývalé proboštství (1714) postaveno podle návrhu Santiniho, budova západně od kostela později upravena také barokně (18.stol.).
 2km - silnička
Sv.Anna: - poutní kostel obklopený kapličkami, velmi hodnotná a působivá rokoková centrální architektura (1766), patrně podle staršího návrhu J. Santiniho, dříve tu bývaly lázně s hostincem (zřízené 1764), ke kostelu vede křížová cesta.
 2km – silnička¨
Simtany
 3km - po červené, druhá polovina silnička - " cesta K.H.Borovského "
Sv. Kateřina: bývalý hornický kostel patrně gotického původu (kolem 1300), později upravovaný, dochován gotický portál, stojí na místě zaniklé hornické osady (13.a14.stol.), v okolí stopy po dolování stříbra - Růženina štola (17.stol.).
 4km - po červené, druhá polovina silnička a silnice - " cesta K.H.Borovského "
Přibyslav: městská památková zóna, na náměstí několik většinou barokních domů, městská věž (zvonice) je zbytkem původního opevnění (15.stol.), dále raně barokní špitál a barokní fara, původně gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele, nově postaven barokně (18.stol.), v interiéru cenné vybavení, především oltář je vynikající řezbářskou a malířskou prací (1753), na hřbitově kříže z hutí ve St. Ransku, původně gotická kaple sv.Michala byla barokně přestavěna (18.stol.); zámek původně vystavěn ve stylu italské renesance, později rozšířen a upravován (18.stol.), nejvíce utrpěl rekonstrukcí z 80. let 20.stol., jedno nádvoří je s arkádami na toskánských sloupech, druhé s barokními budovami a se starším renesančním traktem, u zámku menší kopie známé pražské jezdecké sochy Jana Žižky.
 4km - po červené, druhá polovina silnička a silnice - " cesta K.H.Borovského "
Žižkova mohyla: stojí na bývalém poli kde údajně Jan Žižka 11.10.1424 zemřel, po zranění které utrpěl při dobývání Přibyslavi, poté husité dobyli poslední oporu obránců, přibyslavský hrad, mohyla vybudována částečně
z pamětních kamenů ze všech historicky památných míst (1874).
 3km - silnice
Přibyslav…
 3km - po červené, silnička
Ronov n.S.: kamenný most přes řeku (18.stol.).
 1km - po červené
Ronov: zřícenina hradu (od13.stol. do1538) na ostrohu nad losenickým potokem, byl posledním hradem který před svou smrtí Žižka dobyl (7.10.1424), zachovány zbytky zdí a torzo věže.
 3km - po červené, silnice
Pořežín
 3km - po červené, silnička - údolí "Losenického potoka"
Velká Losenice: původně hornická osada (od12.stol.), gotický kostel sv.Jakuba (2.pol.14.stol.), později upravovaný - věž (1852), barokní kostnice (18.stol.), vstup do areálu zděnou branou a zvonicí; smírčí kámen - vysoká pravidelná deska, na které je v negativním reliéfu kontura latinského kříže, pod levým ramenem jen málo znatelný obrys šavle (v:121cm), kámen byl zhotoven pro pomník švédského důstojníka, který byl oloupen o vojenskou pokladnu a zavražděn, při přemisťování se pod ním našla šavle, která je dnes v muzeu v Polné, při stavbě silnice byl přesunut na nedalekou náves. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 3km - po červené, silnička
nocleh nadivoko v lese...

 

7. den pátek 1.8. (cca 31km)

 0,5km – po žluté
Peperek: přírodní památka (4,1 ha), rozlehlý rulový skalní útvar (675m) s balvanovými proudy, dříve doly na stříbro (12.stol.).
 0,5km – po žluté
 2km - po červené, většinou silnička
Najdek
 4km - po červené, většinou silnička a silnice
Žďár n.S.: stará radnice s klasicistní fasádou (konec18.stol. původně přelom 16. a 17.stol.), secesní fasáda bývalého hotelu Veliš, tvrz (zač.14.stol.) nově upravena (dnes Regionální muzeum), pozdně gotický kostel sv. Prokopa (před r. 1560), barokní kaple sv. Barbory (1729) + klasicistní fara (konec 18.stol), morový sloup (1706), bývalý hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice (zač.17.stol.).
 2km - silnice
směrem k zámku barokní most se sochami a restaurace Táferny (18.stol.); zámecký areál: konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, 2. nejdelší gotická bazilika na Moravě přestavěná Santinim (poč.18.stol.), bývalý konvent (dnes informace a expozice cisterciáckého řádu), prelatura (dnes muzeum knihy), konírny (dnes expozice věnovaná dílu J.B.Santiniho (1677-1723)), v budově letní prelatury je v hlavním sále cenná iluzivní freska, Studniční kaple je nejstarší objekt z dob budování kláštera, mimo areál Dolní hřbitov (poč.18.stol.) s pravděpodobnou účastí Santiniho.
 1km - po žluté, silnice
Zelená Hora: poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, gotizující baroko (1719-22), je lemován dvoupatrovými prosvětlenými arkádami s balustrádami, impozantní výška spolu s ostatními prvky vytváří prostor jedinečné krásy, nejcennější dílo Santiniho (UNESCO), interiér kostela patří k jedinečným ukázkám Santiniho umění, je to kompozice pěticípé hvězdy, pěticípý půdorys kostela, pět vchodů, pět oltářů, na zeměkouli na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů, (otevřeno út - ne 0900 - 1200 a 1300 - 1700).
 2km - po žluté, silnice
Vysoké
 1km silnice, cyklo
Počítky
 4km silnice, cyklo
Sklené: lidové stavby (od 14.stol.), např.:rychta u rybníčka.
 4km silnice, cyklo
Fryšara: kostel sv. Michala (1788).
 3km silnice, cyklo
Kadov: lidová architektura.
 7km silnice, cyklo pak po žluté, silnička
Devět skal: přírodní památka (3,3ha), devět vrcholových rulových skal typu skalního města, nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836m), severním směrem vyhlídka, lovecká chata.
 7km po žluté, silnička pak silnice, cyklo
Kadov…
 2km silnice, cyklo
Krátká: památková rezervace, ve Žďárských vrších jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury = malé usedlosti lesníků (od 1727).
 2km silnice, cyklo
Sněžné: barokní kostel sv. Kříže (pol.18.stol.), litinové kříže z nedalekých kadovských hutí (19.stol.), evangelický kostel (1788) při přestavbě přistavěna věž (1860).
 3km silnice
Daňkovice: bývalé středisko evangelíků se školou farou a výraznou modlitebnou s vysokou mansardovou střechou (1818).
 5km silnice
Borovnice: uprostřed obce Husův reliéf zasazený do pověstmi opředeného "Tříkrálového kamene" z řeky Svratky.
 1km silnice
Lačnov
 3km silnice
Sádek: barokní kostel Nejsvětšjší Trojice (1710-13) s hranolovou věží staršího původu s podsebitím a střílnovými okny, v interiéru kazetový strop, pozdně renesanční kazatelna (1649) a malovaná archa (poč.17.stol.), roubené i zděné uzavřené selské dvorce poličského tipu.
 3km silnice
Kamenec
 2km silnice
Polička: městská památková zóna, poměrně dobře zachované hradby (2.pol.14.stol.) obklopují v elipse celé historické jádro, řada původně gotických měšťanských domů přestavěna po požáru (1540) renesančně a po dalším požáru (1845) klasicistně, k nejzajímavějším patří čp.4 s klasicistním dvoulodním mázhauzem, čp.41 s nejlépe zachovanou klasicistní fasádou, čp. 160 s křížovou klenbou z raně renesanční přestavby, čp. 188 s valenou klenbou s výsečemi a čp. 59 s žebrovou klenbou (kolem1390), dále se dochoval unikátní soubor klasicistních vyřezávaných domovních vrat, bývalá radnice (1739-44) s původní gotickou hranolovou věží zakončenou barokní helmou a portál s barokním schodištěm a balkonem, unikátně zachovaná radniční kaple (1751) s původní výzdobou, v radnici dnes expozice starého a moderního umění, u radnice socha sv. Jana Nepomuckého (1727), dvě kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela a morový sloup (1727-31), obnovena část chaloupek „Na bídě“ (původně 1845) při hradbách, typická ukázka obydlí městské chudiny, novogotický kostel sv. Jakuba (1853-65), interiér rovněž novogotický, sousoší (18.stol.) a obrazy (2.pol.19.stol.), ve věži rodná světnička Bohuslava Martinů a zvon z roku 1511, hřbitovní kostel sv. Michala (16.stol.), zevně gotický se strmými štíty a lomenými okny, uvnitř renesanční, vybavení barokní (2.pol.18.stol.), mohutná hranolová zvonice z doby založení kostela, dále hřbitovní barokní kostnice (1770-74), Městské muzeum s galerií a památník B. Martinů v čp.114.
 2km silnička
nocleh nadivoko v Baldském lese...
 

 

8. den sobota 2.8. (cca 83km)

 5km silnice
Pomezí: původně gotický kostel sv. Jiří (14.stol.) s hranolovitou věží a úzkými okny, loď byla zvýšena (17.stol.), na místě gotického kněžiště byla vystavěna křížová loď a trojboký závěr se sakristií (1748), a ještě později byl zvýšena o další patro věž (1780), interiér je barokní, u kostela je barokní kaple (1717), sýpka (1691) stojí na místě původní tvrze, ze které pocházejí rytíři z Leewendorfu později Limberka, selské dvorce poličského typu a několik roubených stodol (poč.19.stol.).
 9km silnice
Radiměř: v horní části obce barokní kaple sv. Jana Nepomuckého (2.pol.18.stol.) na půdorysu kříže, pozdně barokní kostel sv. Anny (1771-76), původní gotický presbytář (2.pol.14.stol.) ponechán jako východní kaple, hodnotné vybavení, gotická dřevořezba (poč.16.stol.), obrazy (1888) a další dřevořezby, pod kostelem jednopatrová fara spojená se hřbitovem dřevěným mostem na pilířích, v dolní části obce kaple sv. Josefa (pol.19.stol.), smírčí kříž - nepravidelný kámen s vysekaným latinským křížem, pod rameny letopočet 1644, v místě se označuje jako švédský kříž (v:60cm), zde skonal za třicetileté války zajatec, kterého Švédové usmýkali, leží u plotu čp.287. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 8km silnice
Hradec nad Svitavou: hřbitovní původně gotický kostel sv. Kateřiny, později přestavěný (1673), s hranolovou věží s gotickým profilovaným portálem s raně barokními kovanými dveřmi, kolem hřbitova barokní zeď s branou a před ní kamenný kříž (1796) a socha P.Marie Bolestné (1835), v jižní části obce sloup Nejsvětější Trojice (1725) s reliéfy na soklu.
 3km silnice
Svitavy: městská památková zóna, náměstí protáhlého tvaru s renovovanými fasádami domů (1994), téměř v celé délce lemované podloubím, nejzajímavější z nich jsou renesanční stará radnice (16.stol.) s osmibokou vížkou a městským znakem, čp.118 renesanční bývalá zájezdní hospoda U mouřenína s jeho hlavou na rohu budovy, čp.35 s pozdně barokní fasádou s figurálními reliéfy a pěknými vraty, a čp. 44 s mariánským reliéfem, dále dvě kašny stará (1748) se sochou sv. Floriána, nová moderní, a mohutný barokní mariánský sloup (1703, 1807), dále je ve městě několik pozoruhodných novějších staveb, secesní nová radnice (1891), Ottendorferův dům ve stylu staroněmeckého romantizmu (1892) dříve lidová knihovna s čítárnou (po Vídni druhá největší v Rakousko-Uhersku), novoklasicistní Komerční banka (1903), novorománská kaple sv. Vincence (1867) při bývalém klášteře milosrdných sester dnes soc. ústav, novorománská cihlová trojlodní bazilika (1896) při bývalém klášteře redemptoristů dnes součást nemocnice a městské muzeum a galerie v bývalé vile Maxe Budiga, další zajímavé ještě novější budovy jsou např. gymnázium, dům kultury a čs. Pojišťovna, farní kostel Navštívení P.Marie s dodnes patrnou románsko-gotickou dispozicí, byl po požáru obnoven barokně (1795), má hranolovou věž s bání a hodinami, ve výklenku jižní stěny lodi je hodnotné sousoší (1730), hřbitovní kostel sv. Jiljí ve tvaru trojlodní baziliky (založen 1170), v průčelí věž s cibulovou bání a schodištěm, interiér je barokní (17.a18.stol.), dále na hřbitově ve zdi renesanční náhrobek (1585), nad náhrobky řeholních sester barokní socha P.Marie Bolestné, kamenný kříž a hrobka měšťanské rodiny se sochou z mramoru, pod kostelem raně barokní fara (1626-35).
 3km silnice
Hradec nad Svitavou…
 3km po žluté, silnice - lipová a jasanová alej
Kamenná Horka: původně gotický kostel sv. Máří Magdalény byl přestavěn barokně (1749), jako vstupní brána na hřbitov slouží hranolová pozdně gotická zvonice (2.pol.15.stol.) s jehlancovitou střechou a bedněným patrem na dřevených krakorcích, před hřbitovem kamenný kříž (1836).
 4km silnice, cyklo pak po červené, silnička
Hřebeč: novogotická kaple sv. Josefa s vížkou ve štítě (1869-70), zřícenina hradu (1280), dodnes patrný val a zbytky základů věže, na místě hradu dnes stojí stožáry el. vedení.
 7km silnice
Boršov: původně raně gotický kostel sv. Anny pevnostního typu (1.pol.13.stol.), později rozšířen barokně, ke kostelu vede schodiště s gotickým sousoším Olivetské hory (poč.16.stol.), pod schody rokoková socha sv. Jana Nepomuckého (kolem 1750), a u silnice barokní socha Immaculaty (1.pol.18.stol.).
 3km silnice
Moravská Třebová: městská památková rezervace, měšťanské domy (16.stol.), k nejzajímavějším patří čp.2 renesanční s bohatými klenbami, čp.16 s klasicistní fasádou (po1840) a unikátním renesančním portálem (1540), čp.22 s prampouchem a bohatou klenbou s figurálními a zvířecími motivy na konzolách, čp.23 (1592) s arkýřem se sloupy s figurálními motivy a znakem, čp.37 s unikátním mázhauzem s jedinečně dochovanými kamennými svorníky, renesančně přestavěná radnice (1560) s věží (1764), a další domy v ul.Čs.armády (čp.5), v ul.Olomoucké (čp.18), v Cihlářově ul. (čp.8) a na Kostelním náměstí tzv. Latinská škola (čp.1), z části zachovalé městské hradby, budova muzea v secesním slohu, expozice o orientálním umění, původně nový hrad (1325), dnes empírový zámek (19.stol) po požáru přestavěn z renesančního (1492, 1611-8), z původní renesanční stavby se dochovala brána, jako 1. datovaná renesanční památka u nás (1495). raně barokní klášterní kostel sv. Josefa (2.pol.17.stol.), s jednoduchou klášterní budovou se sochou nad portálem (1690), děkanský barokní kostel P. Marie (1726) s rokokovým interiérem, Křížový vrch, vstupní brána (1575), pozdně gotický trojlodní kostel sv. Kříže, hřbitov s renesančními náhrobníky, atd.…, pěkný výhled. smírčí kámen - nezvykle vysoký kříž s nikou v hlavě (v:203cm), na levém rameni má datum 1765 a písmena LI, stojí severně od centra v místní části Sušice v zahradě statku poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého. smírčí kámen - pískovcový klínový kříž (v:177cm), na přední straně zručně vysekaný reliéf ukřižování s kartuší a nápisem ANO 1776 s obrácenou šestkou. U nohou Krista je německý nápis, a na odvrácené straně je nedokončený reliéf stejného motivu, původně byl prý postaven na paměť dvou bratrů, kteří se navzájem zabili, později sloužil jako náhrobek dvou žen zemřelých na mor, je postaven severně od centra v místní části Sušice u čp.110. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 5km silnice, cyklo
Staré Město: cenný kostel sv. Kateřiny a Anny (přestavba 1516), na věži boskovický erb. věž požární zbrojnice zakončena zajímavou helmicí, odbočka k Dětřichovu skupina domů, pozůstatek staré osady (od1365).
 4km silnice, cyklo
Třebařov: augustiniánský klášter – Koruna P. Marie (od1267), zpustošen za husitských válek, do dnešní doby zachována zřícenina obdélníkové budovy s vysokými úzkými okny a hranolová věž s bedněným patrem, pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice s toskánskou předsíní (1720) později rozšiřován (1827), empírový sloup nejsvětější trojice (1820), v obci četné uzavřené usedlosti i drobná roubená stavení, smírčí kámen - pískovcová deska rozlomená nad soklem a znovu sestavená, na ní je nízký reliéf latinského kříže, pole jsou vyplněna nápisem (v:127cm), leží na západní straně Třebařova u obecního úřadu. (Kamenné kříže Čech a Moravy)
 3km silnice, cyklo
Krasíkov
 7km silnice, cyklo
Hoštejn: na vysokém ostrohu nad obcí zřícenina hradu (od1278), byla rozebrána při stavbě železnice, dnes patrná jen soustava příkopů a valů, na jednom místě i skromné zbytky zdiva, v předhradí stával kostel sv. Kunhuty (od 1351 do pol.17.stol.) na nejvyšším místě hradiště byl postaven pomník (1820), původně poutní kaple sv. Anny (18.stol.), byla přestavěna na filiální kostel (1815), později obnovena i fara (1892), empírové sousoší Nesvětější Trojice (1820).
 4km silnice, cyklo
Hněvkov
 6km silnice, cyklo
Zábřeh n.M.: na náměstí barokní zámek, původně gotický hrad, který byl přestavěn nejdříve renesančně (16.stol.) a později barokně (1726-32), dnes městský úřad, před zámkem původně renesanční zahrada (1569), dále morový sloup (1713) a empírová kašna (1829), a ještě renesanční měšťanský dům s podloubím (1581), barokní kostel sv. Bartoloměje (1757) postavený podle projektu D.Martinelliho, stojí také na náměstí, filiální barokní (1773) kostel sv. Barbory s gotickým opěrným systémem a masivní věží, u kostela bývalý areál hřbitova, u nádraží novogotický kostel.
 5km silnice
Postřelmov: farní kostel sv. Matouše (17.stol.), později rozšířen (1853), u kostela renesanční hrobka (1592) s cennou původní mříží, raně barokní kaple sv. Prokopa (1696) u silnice k Chromči, památkově chráněno několik usedlostí, hlavně výstavný statek čp.16 (1837) a usedlosti čp.94 a 104 (pol.18.stol. a zač.19.stol.).
 4km silnice
Bludov: zvláštní pozoruhodné balvanité shluky v zahradě domu čp.804, po dohodě s majitelem domu možná prohlídka s průvodcem (cca 60min. mimo pondělí), smírčí kámen - kříž neznámého původu bez nápisu (v:178cm), leží většinou v ložnici… (Kamenné kříže Čech a Moravy)
nocleh nadivoko...

> 15.08.2003 08:49