logo
Litomyšl 14

 

> vysvětlivky a info...                                  > menu: 1.den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den

1. den pondělí 28. 7. (cca 60-70km)
do Bludova

... přes Uničov a Úsov přesun do Bludova ...
 

 

2. den úterý 29. 7. (cca 61km)
z Bludova kolem Moravské Sázavy a pak až do Litomyšle

trasa 2 den


Celkové stoupání 1.794 m/klesání 1.748 m

více na www.mapy.cz

 

Bludov ...
  6km - (viz Žonža)
Zábřeh ...
  2km - silnice, cyklostezka 6232, (podél Moravské Sázavy)
Nemile ...
  4km - silnice, cyklostezka 6232, (podél Moravské Sázavy)
Hněvkov ...
  4km - silnice, cyklostezka 6232, část i zelená (podél Moravské Sázavy a kolejí)
Hoštejn: nad obcí zbytky hradu z r. 1278 jehož zřícenina byla rozebrána při stavbě železnice, dnes viditelná jen soustava příkopů a valů a památník dostavění železnice Olomouc-Praha (1845). V obci původně kaple sv. Anny z 18. stol., která byla přestavěna r. 1815 na kostel, fara z r. 1892. Dále ještě empírové sousoší Nejsv. Trojice z r. 1820.
  2km - silnice č.315, cyklostezka 6232 pak 521, část i červená (podél Moravské Sázavy a pak i kolejí)
  4km - silnice č.315 (podél i nad Moravskou Sázavou)
Tatenice: pozdně renesanční zámek z r. 1606 po požáru chátral a část byla stržena, dnes zbylá část zrekonstruována. Barokní kostel z r. 1723 se vzácnou got. madonou a freskovou výzdobou.
            tam 1,5km - silnice č.315, cyklostezka 4221
          Krasíkov-Koruna: zřícenina got. kostela s později přistavěnou polodřevěnou zvonicí, v obci byl klášter
          augustiniánů z r. 1264.
          » www.hrady.cz.
            zpět 1,5km - silnice č.315, cyklostezka 4221
  2km - silnice č.315, cyklostezka 4221
Tatenice ...
  3km - silnice č.315, cyklostezka 4221
Lubník: empírový kostel sv. Petra a Pavla z r. 1835 a sousoší Nejsv. Trojice z r. 1717.
  2km - silnice, cyklostezka 4221
Žichlínek: barokní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1725 a u něj hodnotné rokokové sochy Jana Nepomuckého (1755) a sv. Jana Evangelisty (1768).
  4km - silnice
Luková: hřbitovní novogotický kostel sv. Markéty z r. 1885 a na cestě k Lanškrounu plastika Ecce Homo z r. 1749.
  3km - silnice, cyklostezka 4222
Damníkov: hřbitovní novogotický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, ve hřbitovní zdi zabudovány zbytky původního gotického kostela (zbořen 1895).
  4km - silnice, cyklostezka 4062
Třebovické sedlo: 437 m.n.m., široké 600-700 m, nejnižší místo evropského rozvodí Severního a Černého moře (Labe-Dunaj), projektovaná trasa průplavu Labe-Odra-Dunaj. Sedlem se šířila teplomilná rostlinstva panonské nížiny do Čech.
  2km - silnice (část silnice č.14 a pak č.43), cyklostezka 4045, část červená a pak zelená (most přes koleje a nakonec kolem rybníka Hvězda)
Třebovice ...
  1,5km - silnice, cyklostezka 4045, zelená (zezačátku kolem rybníka Hvězda)
železniční zastávka Semanín
  0,5km - silnice, cyklostezka 4045, zelená a modrá (přes koleje)
Nový Rybník
  3km - silnice, cyklostezka 4033
Semanín: barokní kostel sv. Bartoloměje z r. 1696 s částečně dřevěnou zvonicí.
  6km - silnice, cyklostezka 4219 (kolem kapličky)
Pazucha
  2,5km - silnice, cyklostezka 4219
Suchá - bus
  1,5km - silnice, cyklostezka 4219, zelená
Vlkov
  1km - silnice č.358, cyklostezka 4219, zelená
Litomyšl: městská památková rezervace, zámek (UNESCO), jedna z nejpozoruhodnějších renesančních staveb u nás, viz níže.
 

 

3. den středa 30. 7. (cca 67km)
Jahůdka a zpět

trasa 3 den


Celkové stoupání 2.100 m/klesání 2.100 m

více na www.mapy.cz

 

Litomyšl
  1,5km - silnice, žlutá (ze Smetanova nám. kolem Smetanova domu, přes E442 a podél kolejí a žel. nádraží)
Šibeniční vrch: od středověku jedno z městských popravišť, 363 m n.m., vyhlídka.
  2km - silnička, žlutá
Nedošínský háj - rozcestí
  0,5km - silnička, žlutá

Tržek: kaplička.
  1,5km - silnice, (byla červená), cyklostezka 4021
Sedlíšťka: na místě tvrze (od 14. stol.) ve dvoře statku stojí barokní sýpka.
  1,5km - silnice (v Morašicích silnice č.358), (byla červená), cyklostezka 4021
Morašice: gotický kostel sv. Petra a Pavla z konce 14. stol., původně kaple (zač. 13. stol.), uvnitř gotické malby. U kostela gotická kostnice a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732 a zrekonstruovaná rychta.
  2km - silnička, (byla červená), cyklostezka 4021
rozcestí Újezdec
  1km - silnička, (byla červená), cyklostezka 4021
Růžový palouček: čtvercový pozemek, porostlý zvláštním druhem stepních růží. K místu se váže řada pověstí, např. loučení pobělohorských exulantů, pomník památce českých bratří a J. Á. Komenského.
  0,5km - silnička, (byla červená), cyklostezka 4021
U Tří Kocourů
  1,5km - silnička, cyklostezka 4021 (na křižovatce doleva)
  1km - silnička, cyklostezka 4021 a 4229
Příluka
  2,5km - silnička, cyklostezka 4021 a 4229
Nové Hrady: před husitskými válkami zvány Boží dům. Stavba zámku (české Versailles) byla dokončena r. 1777, čestný dvůr se vstupní branou pak r. 1783 a severní nádvoří přecházející v zahrady r. 1804. Tak vznikl rokokový areál, včetně dobového nábytku a amfiteátru a bludiště. Za zámkem ještě špýchar z r. 1783 - První české muzeum cyklistiky. Nedaleko zřícenina hradu postavená v pol. 15. stol. na návrší zvaném Starý zámek. Z kruhového hradu se zachovala část hradby, kus zdi paláce a terénní nerovnosti, zdivo z hradu bylo použito na stavbu zámku, celé návrší pak bylo kolem r. 1940 upraveno v park se studnou a altánem. R. 1767 byla vybudována křížová cesta. Barokní kostel sv. Jakuba z r. 1724, sloužil jako panská hrobka, kolem hřbitov s náhrobníky ze 16. a 18. stol., márnice a zděná zvonice z r. 1739 s branou.
» zámek: www.nove-hrady.cz, www.hrady.cz, út-ne 10.00 - 16.00, +420 469 325 353.
» hrad: www.hrady.cz.
  1,5km - silnice č.358, cyklostezka 4180, červená (přírodním parkem Údolí Novohradky)
rozcestník Chata Polánka
  0,5km - silnička, červená (doprava a údolím přírodního parku Údolí Novohradky)
Studánka Kapalice: studánka
  2km - silnička, červená (údolím přírodního parku Údolí Novohradky)
Dolany: Dolanský Mlýn, rozcestník
  2km - silnička, červená (údolím přírodního parku Údolí Novohradky)
Sobotka
  1,5km - silnička, červená (údolím přírodního parku Údolí Novohradky)
Podchlum, rozcestník
  3km - 1. polovina silnička 2. polovina silnice, červená (údolím přírodního parku Údolí Novohradky)
Bílý Kůň, rozcestník
  2km - silnice č.356, červená jen zpočátku, cyklostezka 4181 (za obcí možnost odbočit a lesem po červené)
Paletínská kaple: barokní osmiboká kaple Čtrnácti Pomocníků z r. 1720, původně obklopena poustevnami.
  1km - silnice, cyklostezka 4181, červená (před Košumberkem odbočit doleva)

Košumberk: hrad postaven okolo r. 1300 a po požáru r. 1573 renesančně přestavěn a v letech 1600-23 přistavěna dvě nová křídla. Od 17. stol opuštěn. Restaurován r. 1923. Dochováno předhradní renesanční purkrabství (muzeum), dále hradby s baštami. Hrad měl dále palác s věží a později renesanční budovy s arkádami, dnes jen torza. Hostinec Pod linduší byl dříve panským pivovarem. Pod hradem v areálu nemocnice Hamzův park s arboretem.
» hrad: www.kosumberk.cz, www.hrady.cz, prohlídky mimo pondělí v: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, +420 469 672 191.
  1km - silnice, cyklostezka 4181, zelená (Košumberkem, kolem Hamzova parku a arboreta)
Luže Chlumek: poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je pozoruhodnou stavbou vrcholného baroka z let 1690-96 s cenným řezbářským vybavením a obrazy. V areálu dvě monumentální schodiště, kaple z r. 1711, zámek z r. 1684, ze kterého je dochovaná jen brána - dnes hotel.
  0,5km - silnice, cyklostezka 4181, zelená (Luží)
Luže: městská památková zóna, barokní domy č.p. 6 a 9 z 18. stol., radnice původně z r. 1542 později opravená v 18. a 19. stol. Za náměstím barokní kostel sv. Bartoloměje z let 1691 a 1846, který byl původně gotický z konce 14. stol. Dále v Jeronýmově ul. synagoga a na u mostu přes Novohradku muzeum.
 » Luže: www.luze.cz.
            tam 1km - silnice č.305 a pak 356, cyklostezka 4181 a později i 4119 (v Luži přes most a dál)
          Horní Radim
            tam 1km - silnice č.356, cyklostezka 4181
          Jahůdka: celodřevěná 12m vysoká tří plošinová rozhledna. Stavba je soukromá ale přístupná.
            zpět 1km - silnice č.356, cyklostezka 4181
          Horní Radim
            zpět 1km - silnice č.356, cyklostezka 4181 a 4119, později jen 4181
            (v Luži přes most a zpět ke kostelu sv. Baroloměje)
Luže ...
  1km - silnice č.305 později silnička, zpočátku cyklostezka 4195 a zelená
 
(později ještě v Luži sjet rovně z hlavní silnice a cyklostezky a dále po ul. Svat. Čecha)

zemědělský areál
            tam 0,25km - silnice, později silnička
          židovský hřbitov: založený v 17. stol. s řadou náhrobků, obzvláště cenné jsou barokní a klasicistní.
          Původně v blízkosti popravčí místo, židům byla prodávána takováto nevhodná místa záměrně a velmi
          často.
            zpět 0,25km - silnička, později silnice
zemědělský areál
  1,5km - zpočátku silnice (později sjet rovně ze silnice a pokračovat až k další silnici a na ní doleva)
  1km - silnice, cyklostezka 18
Střemošice: na návsi novogotická kaple z r. 1900 a barokní socha sv. Michala z r. 1746
  1km - silnice, cyklostezka 18 a 4186, modrá (Střemošicemi)
Poklona: sloup Nejsvětější Trojice z 1. pol. 18. stol., vyhlídka. Dále okraj přírodní rezervace Střemošická stráň (46ha), která je jednou z nejvýznamnějších botanických lokalit u nás.
  1km - silnice, cyklostezka 18 a 4186, modrá
Řepníky: za obecním úřadem pozdně barokní kostel sv. Vavřince z r. 1783 s cenným vybavením - oltář, kazatelna, křtitelnice. Na hřbitově dále dřevěná zvonice a kamenný kříž z r. 1823. V areálu ještě klasicistní fara z r. 1791.
  3km - silnice, cyklostezka 18, v Řepníkách kousek i modrá
Sítinka
  1km - silnice, cyklostezka 18
Brteč
  1,5km - silnice, cyklostezka 18, modrá (nad Vanicemi kolem kapličky a už jen modrá)
Vanice
  3km - silnice, cyklostezka 18 až skoro do V. Mýta, modrá (naučná stezka Knířov-Vanice a později ve V. Mýtě
  kolem nádraží a přes hlavní cestu a kolem kostela sv. Vavřince a zvonice až na náměstí)
VYSOKÉ MÝTO: městská památková zóna; z městského opevnění dochovány bašty, Klášterní a Vodárenská, věž Choceňské brány ze 13. stol., brána Litomyšlská a Pražská (vyhlídková) ze 14. stol. a upravovány koncem 19. stol. a zbytky hradeb v Jungmannových sadech. Na rozlehlém náměstí se nachází stará (gotické fragmenty) a nová (renesanční) radnice, mariánský sloup z r. 1730, domy č.p.11 (pozdní empír), č.p.13 (18. stol.), č.p.24 (rokoko), č.p.195 (bohatá štuková výzdoba), č.p.206 (portál z přelomu středověku a novověku) a další. Dominantou města je gotický chrám sv. Vavřince, vznikající od 13. stol. s novogotickou přestavbou z 19.stol., uvnitř velký barokní oltář a další cenné vybavení (např. obraz P. Brandla, gotická socha a cínová křtitelnice). Nedaleko ještě renesanční zvonice z r. 1585 a fara. Za hradbami dále ještě renesanční kostel Nejsvětější Trojice z r. 1543, se zbarokizovaným průčelím s novorenesančním štítem, socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1730 (dílo místního mnicha). Ve městě řada pomníků a muzeum (etnografie, numismatika, literární archiv atd.).
 » Vysoké Mýto: www.vysoke-myto.cz.
 » Infocentrum: infocentrum.vysoke-myto.cz, po-pá 7.30 - 17.00, so+ne 9.00 - 15.00, +420 465 466 112.
  0,5km - silnice, cyklostezka 4231 (z náměstí ul. Vladislavova a pak ul. Kpt. Poplera)
  1,5km - silnice (rovně sjet z ul. Kpt. Poplera kolem okrajové městské části na Krétě)
  3,5km - silnice, cyklostezka 4229

Hrušová: pozdně empírová kaple se sousoším kalvárie z r. 1839, klasicistní selské statky a mlýn z 19. stol.
  2km - silnice (kolem obecního úřadu a přes silnici č.35 a dál kolem hřbitova a přes koleje)
Cerekvice nad Loučnou: empírový kostel sv. Václava z r. 1842, zajímavá lidová architektura č.p.6 a č.p.13.
  2km - silnice
Nová Sídla
  1,5km - silnice
Sedlíšťka: na místě tvrze (od 14. stol.) ve dvoře statku stojí barokní sýpka.
  1,5km - silnice, (byla červená), cyklostezka 4021
Tržek: kaplička.
  0,5km - silnička, cyklostezka 4021, ze začátku i žlutá (později naučnou stezkou Nedošínský háj)
Nedošínský háj - sv. Antonín: kaplička sv. Antonína nad pramenem. Nedošínský háj - původně obora, poč. 19. stol. upravená na park s řadou staveb. Přírodní památka dubohabrového lesa s bujnou vegetací.
  1,5km - silnička, cyklostezka 4021 (naučnou stezkou Nedošínský háj později Velký Košíř)
Nedošín: středisko vodních sportů a zajímavostí je, že v restauraci "Na žabárně" byly až do 2. světové války podávány žabí speciality.
  1,5km - silnice, cyklostezka 4021 (první část podél rybníku Velký Košíř dále průmyslovým areálem, přes koleje a na hlavní ulici doleva a první odbočkou doprava a pak znovu)
Litomyšl - Lány
  1,5km - silnice, cyklostezka 4021 a 182 (městskou částí Lány atd.)
Litomyšl


 

 

4. den čtvrtek 31. 7.
prohlídka Litomyšle

Litomyšl: městská památková rezervace. Hrad doložen již r. 981 v Kosmově kronice. Zámek (UNESCO), jedna z nejpozoruhodnějších renesančních staveb u nás. Nádvoří s lodžiemi, bohatá sgrafitová výzdoba vnitřních i vnějších stěn. V přízemí zámecké divadlo z r. 1798 s dekoracemi, zbrojnice, v patrech knihovny, galerie, jídelny atd. Okolní budovy, zámecký pivovar - upraven r. 1726, jízdárna z 18. stol., dnes výstavní síň, konírna s plastikou od Matyáše Brauna z r. 1725, kočárovna, empírová budova vrchnostenského úřadu. Zámecký park směrem k městu francouzský, zdoben empírovými vázami a klasicistními sochami s pavilonem. Na severní straně anglický park, který je dějištěm operního festivalu "Smetanova Litomyšl". Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, gotická trojlodní bazilikální stavba založená r. 1357, původně jako augustiniánský klášterní kostel. Z kláštera zachována kaple sv. Markéty, po četných požárech upravován renesančně, věž novogotická z r. 1881. Kaple sv. Josefa si zachovala gotický ráz i klenbu, s nástěnnými malbami ze 16. stol. Děkanství vystavěno v l. 1758-63. Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže stavěn od r. 1714 a dokončen r. 1717, stavba vrcholného baroka mimořádné hodnoty. Vedle navazuje raně barokní piaristická kolej z l. 1641-80 s portálem z r. 1685 a opodál piaristické gymnasium z r. 1719 s barokní věžičkou, dnes městské muzeum. Na náměstí stará radnice původně z r. 1418, věž zvýšena o jedno patro po r. 1814. Dům "U Rytířů" z r. 1546. Spořitelna se sochami přestavěna r. 1925, naproti občanská záložna rovněž se sochami, upravená ze tří empírových domů v r. 1928. Panský dům čp.61 s bohatě členěnou pozdně barokní fasádou. A další pozoruhodné modernější budovy (Smetanův dům, pedagogická škola, zemědělská škola atd.) a několik církevních (kostelík Rozeslání sv. Apoštolů, hřbitovní kaple sv. Anny). A dále ještě četná sochařská výzdoba města, pomník B. Smetany a A. Jiráska, památník J. A. Komenského a Z. Nejedlého atd. a další s církevní tématikou, mariánský sloup, sv. Florián, sv. Prokop, sv. Metoděj a další.
 » Litomyšl: www.litomysl.cz/turista.
 » Infocentrum: www.ticlitomysl.cz, po-pá 8.30 - 18.00, so+ne 9.00 - 14.00, +420 461 612 161.
 » Zámek: www.zamek-litomysl.cz, út-ne 10.00 - 18.00, +420 461 615 067.
 » další odkazy: www.ceskatelevize.cz/narodni-klenoty/litomysl, www.hrady.cz.

 

5. den pátek 1. 8. (cca 61km)
Andrlův Chlum a Kozlovský kopec

 

trasa 5 den


Celkové stoupání 2.473 m/klesání 2.473 m

více na www.mapy.cz

 

Litomyšl
  1km - silnice, později silnička (směr Lány, pak odbočit na ul. Kornická a na ní doleva směr Rasovna)
židovský hřbitov: na odbočce z cesty na Kornice židovský hřbitov. Založen v 70. letech 19. stol., z té doby pochází i nejstarší náhrobky. Hřbitov byl značně poničen v době okupace i později za komunismu. Márnice zrekonstruována v r. 2003 a postupně dochází k dalším opravám.
  1km - silnice
Kornice: kaple sv. Václava z 2. pol. 19. stol., železný kříž a upravený pramen vody.
  1,5km - silnice, cyklostezka 182
Končiny 2. díl, rozcestí kaple: nedaleko bývalé poutní místo u novogotické kaple Panny Marie z r. 1880, křížová cesta.
  2km - silnice, cyklostezka 182
Sloupnice: původně gotický kostel sv. Mikuláše obnoven v 18. stol., při něm zděná zvonice. Dále v obci kaplička sv. Jana Nepomuckého, která vznikla zastřešením barokní plastiky z r. 1769. Budova kláštera, dnes ústav. Evangelická modlitebna z r. 1795, obnovená r. 1911.
  2,5km - silnice, cyklostezka 4048
Na Džbánovci
  1km - silnice, cyklostezka 4048
pomník biskupa Jana Augusty: pomník zadržení biskupa Jednoty bratrské v r. 1548, po neúspěšném stavovském povstání proti Habsburkům (1546-47).
  1km - silnice (na silnici doprava)
  1km - silnice č.315, chvilku žlutá pak cyklostezka 4052 (levotočivou zatáčkou a cyklostezkou z kopce)
Hrádek
  3,5km - silnice, cyklostezka 4049, ke konci v obci i modrá (v Hrádku sjet doleva z hlavní)
Soudislav nad Orlicí: č.p.8 roubený statek z první pol. 19. stol., nedaleko Sudislavské maštale - suťové bučiny na strmých opukových skalách nad řekou se vzácnou květenou.
  2km - silnička, modrá
Orlík: nedaleko samoty hrádek Orlík (od 1311) - dnes jen terénní nerovnosti. Ve stráni pod Orlíkem pochován r. 1473 zakladatel jednoty bratrské bratr Řehoř.
  0,5km - modrá (prudce dolů)
rozcestí - Pomník J. A. Komenského
  tam 0,5km - silnice, červená, zelená a žlutá, cyklostezka 4061 (přes řeku a pak pod koleje a až na náměstí)
Brandýs nad Orlicí: městská památková zóna, na náměstí v místech domů č.p. 19, 20 a 21 stával starší zámek, dále socha P. Marie z r. 1812. V secesní radnici je pamětní síň J. A. Komenského. Nedaleká jednopatrová budova zámku z 2. pol. 18. byla přestavěna novobarokně v r. 1914, průčelí zdobeno sochami Atlantů podpírající balkon, účelově využíván od r. 1950. Kostel Nanebevstoupení Páně z r. 1788, u venkovní zdi kostela náhrobní kameny z poč. 19. Bývalé lázně připomíná budova dětské rehab. léčebny a množství vycházkových tras v okolí.
Z hradu nad městem dochovány tři suché příkopy a zbytky zdí, dále je zde částečný výhled do okolí.
 » Brsndýs n.O.: mesto-brandys.cz.
 » další odkazy: brandys.wz.cz.
  zpět 0,5km - silnice, červená, zelená a žlutá, cyklostezka 4061 (pod koleje, přes řeku a nahoru k rozcestí)
rozcestí - Pomník J. A. Komenského
  0,2km - silnice, červená, cyklostezka 4061
Pomník J. A. Komenského: pomník z r. 1865 na památku jeho pobytu v letech 1622-25, kdy zde dokončil i "Labyrint světa a ráj srdce". Nedaleko ještě přírodní bludiště.
  0,3km - silnice, červená, cyklostezka 4061
Koupaliště
  0,5km - silnice, ke kolejím červená, cyklostezka 4061 (přes koleje a přes řeku až na silnici)
  1km - silnice, cyklostezka 4061 (údolím Tiché Orlice)
Perná: špýchar - pozdně barokní budova z 2. pol. 18. stol.
  1,5km - silnice, cyklostezka 4061 (údolím Tiché Orlice, podél kolejí)
hradlový strážní domek č.p. 52 - technická památka
  1km - silnice, cyklostezka 4061 (podél Tiché Orlice, nedaleko kolejí)
Bezpráví - rozcestí, žel. stanice odbočka
  1km - silnice, červená, cyklostezka 4061 (podél Tiché Orlice)
Pod Klopoty - rozcestí: nedaleko výletní hostinec Klopoty s pramenem a kapličkou
  0,5km - silnice, červená, cyklostezka 4061 a 4054 (údolím Tiché Orlice)
hájovna: slohově neporušená empírová stavba z 1. pol. 19. stol., pomník hajného Dolečka a jeho syna, popravenými za pomoc partyzánům.
  4km - silnice, zpočátku červená, cyklostezka 4061 (přes koleje a údolím Tiché Orlice, podél kolejí)
Kerhartice
  1,5km - silnice, červená později i žlutá, cyklostezka 4061 a 4049 (Kerharticemi a později podél Tiché Orlice pak přes koleje a doprava)
Ústí nad Orlicí, U Tří kaprů - rozcestí: most
  tam 0,5km - silnice, červená, později i zelená a modrá, část cyklostezka 4045 a 4053 (Ústím nad Orlicí)
Ústí nad Orlicí: městská památková zóna, na dvou stranách podloubím klenutém náměstí, jsou raně barokní měšťanské domy a barokní radnice z r. 1723 s věží. Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1776 s márnicí a budovou děkanství s arkádami. Klasicistně upravený dům původně z r. 1555 je č.p. 53 (památka české reformace). Stará škola z r. 1793 a další (žel. nádraží město, Hernychova vila, budova gymnasia, městské divadlo, hotel Poprad, atd.). Sochařská výzdoba - morové sloupy P. Marie z r. 1737 na náměstí a u kostela z r. 1856, na bývalém hřbitově pozdně gotická boží muka ze 16. stol., a další v zahradě gymnasia raně barokní z r. 1698, atd.
 » Ústí n.O.: ustinadorlici.cz.
 » další odkazy: ustinadorlici.cz/turista-volny-cas/informacni-centrum-mesta.
  zpět 0,5km - silnice, červená, zelená a modrá, část cyklostezka 4045 a 4053 (Ústím nad Orlicí)

Ústí nad Orlicí, Na Ostrově - rozcestí
  0,2km - silnice, zelená a modrá, (pod koleje a Ústím nad Orlicí)
Ústí nad Orlicí, Medryk - rozcestí
  0,8km - zelená (nahoru křížovou cestou)
Křížová cesta - boží hrob: kaple sv. Jana Křtitele z r. 1806, od hostince Medryka vede 14 kaplí křížové cesty z r. 1755, krucifix z r. 1817.
  0,6km - zelená (nahoru)
Pod Chlumem - rozcestí
  0,4km - silnice, zelená a žlutá (nahoru)
Andrlův Chlum: 559 m.n.m., rozhledna, památník padlým členům KČT v letech 1938-45, turistická chata s restaurací.
  0,4km - silnice, první pol. zelená a žlutá (zpět dolů)
  0,1km - modrá (odbočit doprava ze silnice)
U Zabitého - rozcestí: kamenný kříž z r. 1659.
  0,5km - modrá (dolů, Naučná stezka Okolo Řetové)
Na Bahnu
  1km - silnička, modrá (Naučná stezka Okolo Řetové)
Řetová: barokní kostel sv. Maří Magdaleny s kostnicí z r. 1755, pod kostelem socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1792.
  1,5km - silnice, cyklostezka 4047 (obcí Řetová a na konci obce na křižovatce doleva)
  1km - silnice, jen 60m žlutá
křižovatka se zelenou
  1,5km - silnice, cyklostezka 4051 (na křižovatce doleva a dolů údolím potoka)
část obce Dlouhá Třebová
            tam 0,25km - silnice, cyklostezka 4051 (mírně dolů)
          železniční estakáda: vznikla napřímením dvou oblouků přemostěním plochého údolí 420m dlouhým
          a 10,5m vysokým železobetonovým dvoukolejným mostem na 22 pilířích.
            zpět 0,25km - silnice, cyklostezka 4051
část obce Dlouhá Třebová
  1,5km - silnice (nedaleko kolejí)
Česká Třebová - Pod Březinou
  0,5km - silnice (doleva a pod koleje a dál Č. Třebovou přes silnici č.14 a dál po ul. Husova k Třebovce)
  2km - silnice, cyklostezka 4061 (Č. Třebovou po ul. Husova a později ul. Benátky nedaleko Třebovky)
Česká Třebová: pozdně románská rotunda sv. Kateřiny z 1. pol. 13. stol. je jediná dochovaná ve východních Čechách, která byla původním středem vsi. Na kraji hřbitova ještě stojí drobná zvonice s dřevěným patrem, upravená na bránu. Rozvoj města spjat s výstavbou železniční trati Olomouc-Praha (1845) a odbočky do Brna (1849). Stará původně renesanční radnice z pol. 16. stol. byla často přestavována. Městské muzeum s expozicí historie města s železničním oddělením. Klasicistní kostel sv. Jakuba většího s hodnotným interiérem z l. 1794-1801. Před ním sochy sv. Kateřiny z r. 1717, Barbory z r. 1799, Jana Nepomuckého z r. 1712 a Kalvárie z r. 1801. Pozdně barokní budova děkanství je z r. 1786. Na náměstí mariánský sloup z r. 1706.
 » Česká Třebová: ceska-trebova.cz.
 » další odkazy: ceska-trebova.cz/turisticke-informacni-centrum.
  1km - silnice, červená, zelená, modrá a žlutá (Č. Třebovou a na konci pod koleje)
  4km - silnice, část červená, žlutá a na konci modrá, cyklostezka 4050 (nahoru alejí Maxe Švabinského)

Kozlov, bus - rozcestí
  0,25km - silnice, žlutá, zelená a modrá, cyklostezka 4047 (nahoru alejí Maxe Švabinského)
Kozlovský kopec - rozcestí
  tam 0,25km - silnice, červená a modrá (doleva a nahoru)
Kozlovský kopec: 601 m.n.m., rozhledna Maxe Švabinského z r. 2001 je ocelová věž vysoká 55m se 174 schody s vyhlídkou v 33m. Nedaleko turistická chata Maxe Švabinského z r. 1933, dnes penzion.
  zpět 0,25km - silnice, červená a modrá (dolů a pak doprava)
Kozlovský kopec - rozcestí
  1km - silnice, červená, zelená a žlutá, cyklostezka 4047
  3km - silnice, cyklostezka 4219 (na křižovatce doprava a dolů)

Pazucha
  2km - silnice, cyklostezka 4219
Suchá, bus - rozcestí: křižovatka se zelenou
  1km - silnice, cyklostezka 4219
Vlkov, statek
  1,25km - silnice č.358, cyklostezka 4219 (později dolů Litomyšlí ul. J.K. Jeřábka přes Jiráskovo nám.)
Litomyšl


 

 

6. den sobota 2. 8. (cca 61km)
zpět z Litomyšle a pak kolem Moravské Sázavy a do Bludova

 

trasa 2 den


Celkové stoupání 1.748 m/klesání 1.794 m

více na www.mapy.cz

 

Litomyšl
  1km - silnice č.358, cyklostezka 4219, zelená
Vlkov
  1,5km - silnice, cyklostezka 4219, zelená
Suchá: kaple sv. Václava z r. 1839 a empírový hospodářský dvůr - Ovčín z r. 1829.
  2,5km - silnice, cyklostezka 4219
Pazucha
  6km - silnice, cyklostezka 4219 (kolem kapličky)
Semanín: barokní kostel sv. Bartoloměje z r. 1696 s částečně dřevěnou zvonicí.
  3km - silnice, cyklostezka 4033
Nový Rybník
  0,5km - silnice, cyklostezka 4045, zelená a modrá (přes koleje)
železniční zastávka Semanín
  1,5km - silnice, cyklostezka 4045, zelená (zezačátku kolem rybníka Hvězda)
Třebovice ...
  2km - silnice (silnice č.43 a pak č.14), cyklostezka 4045, část zelená a pak červená (kolem rybníka Hvězda
  pak most přes koleje)

Třebovické sedlo: 437 m.n.m., široké 600-700 m, nejnižší místo evropského rozvodí Severního a Černého moře (Labe-Dunaj), projektovaná trasa průplavu Labe-Odra-Dunaj. Sedlem se šířila teplomilná rostlinstva panonské nížiny do Čech.
  4km - silnice, cyklostezka 4222
Damníkov: hřbitovní novogotický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, ve hřbitovní zdi zabudovány zbytky původního gotického kostela (zbořen 1895).
  3km - silnice, cyklostezka 4222
Luková: hřbitovní novogotický kostel sv. Markéty z r. 1885 a na cestě k Lanškrounu plastika Ecce Homo z r. 1749.
  4km - silnice
Žichlínek: barokní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1725 a u něj hodnotné rokokové sochy Jana Nepomuckého (1755) a sv. Jana Evangelisty (1768).
  2km - silnice, cyklostezka 4221
Lubník: empírový kostel sv. Petra a Pavla z r. 1835 a sousoší Nejsv. Trojice z r. 1717.
  3km - silnice č.315, cyklostezka 4221
Tatenice: pozdně renesanční zámek z r. 1606 po požáru chátral a část byla stržena, dnes zbylá část zrekonstruována. Barokní kostel z r. 1723 se vzácnou got. madonou a freskovou výzdobou.
  2km - silnice č.315, cyklostezka 4221
            tam 1,5km - silnice č.315, cyklostezka 4221
          Krasíkov-Koruna: zřícenina got. kostela s později přistavěnou polodřevěnou zvonicí, v obci byl klášter
          augustiniánů z r. 1264.
          » www.hrady.cz.
            zpět 1,5km - silnice č.315, cyklostezka 4221
Tatenice ...
  2km - silnice č.315, cyklostezka 6232 pak 521, část i červená (podél Moravské Sázavy a pak i kolejí)
  4km - silnice č.315 (podél i nad Moravskou Sázavou)
Hoštejn: nad obcí zbytky hradu z r. 1278 jehož zřícenina byla rozebrána při stavbě železnice, dnes viditelná jen soustava příkopů a valů a památník dostavění železnice Olomouc-Praha (1845). V obci původně kaple sv. Anny z 18. stol., která byla přestavěna r. 1815 na kostel, fara z r. 1892. Dále ještě empírové sousoší Nejsv. Trojice z r. 1820.
  4km - silnice, cyklostezka 6232, část i zelená (podél Moravské Sázavy a kolejí)
Hněvkov ...
  4km - silnice, cyklostezka 6232, (podél Moravské Sázavy)
Nemile ...
  2km - silnice, cyklostezka 6232, (podél Moravské Sázavy)
Zábřeh ...
  6km - (viz Žonža)
Bludov ...
 

 

7. den neděle 3. 8. (cca 60-70km)
z Bludova zase domů

... přesun z Bludova přes Úsov a Uničov domů ...
 

 > 03.07.2014 18:11