logo
Góry Kłodske

trasa
 

> vysvětlivky a info...                                  > menu: 1.den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den

Góry Stołowe: park narodowy gór Stołowych...

Adršpach: Adršpašsko-teplické skály...

Orlické hory: CHKO Orlické hory...

 

1. den pátek 31. 7. (cca 38km)
Jesenické setkání a ještě kousek dál

profil trasy

...každý po své ose na místo startu - Jeseník.
  41km – silnice (z Bruntálu přes Rudnou p. P., Podlesí, Karlovu Studánku, Vidly, Bělou p. P., Bukovice až do Jeseníku)

profil trasy

Jeseník: dříve Frie vom Walde nebo Friewaldau, "perla Jeseníků", hlavní středisko lázeňství ve Slezsku, první vodoléčebný ústav na světě (Priessnitz), nejdříve pozdně gotický vodní hrad (1374), který byl renesančně přestavěn, dnes muzeum s geologickou a historickou expozicí Jesenicka, kostel Nanebevzetí P. Marie, původně gotický (1418) později přestavěn (19.stol.), městská radnice s městským znakem (1610, 1712, 1830), morový sloup (pol. 18.stol.), rokokový městský dům čp.176 (1702).
  3km – červená, silnice
Lázně Jeseník: kolonáda, park, pomníky národů, rodný dům Priessnitze, kompozice moderních plastik, secesní hlavní budova, vyhlídka.
  4km – žlutá, silnička
Na Pomezí: přírodní památka jeskyně a povrchové krasové jevy tzv. Jesenického krasu. Zpřístupněné r. 1950, bohatá krápníková výzdoba.
  5km – silnice č.60 (podél Vidnavky)
Vápenná - rozc.
  1km – modrá, zelená, silnice č.60 (podél Vidnavky)
Vápenná: kostel sv. Filipa (1781), dům č.p. 98 - lidová klasicistní architektura (18. stol.), u silnice do Žulové pilířová boží muka (2. pol. 18. stol.), na hřbitově sloup se sousoším Kalvárie (1. pol. 19. stol.).
  2km – silnice (podél Vidnavky)
  1km – červená, silnice, cyklostezka 6046 (podél Vidnavky)
Žulová: Sestrechowitz později Frýdberk, zřícenina hradu (13.stol.), dodnes zachován most a věž jako součást kostela sv. Josefa (1810), při něm socha P. Marie Immaculaty (2.pol. 18.stol.) a u mostu sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (1717), v lese za nádražím tzv. "Zaoralova křesla" - žulová skalka.
  1km – červená, silnice, cyklostezka 6046 (podél Vidnavky)
  2km – červená, silnička, cyklostezka 6046  (podél zatopených lomů a Černého potoka)
Černá Voda ...
  1km – červená, silnička, cyklostezka 6046
  1km – červená
Hradisko: Kaltenštejn, zřícenina hradu (13.stol.), stavební materiál z něj byl použit na přestavbu javornického hradu, dnes zbytky severní obranné zdi a válcové věže.
  1km – zelená, silnička, cyklostezka 6046
Nové Podhradí
  1km – zelená, silnička, cyklostezka 6046
Černá Voda: pozdně renesanční zámeček (1. třetina 17. stol.) s cenným portálem, klasicistní kostel P. Marie (1787) s ohradní zdí se sochami sv. Jana a P. Marie (18. a 19. stol.).
  2km – zelená, silnička, cyklostezka 6047
  1,5km – silnička, cyklostezka 6047
Pod Smolným Vrchem rozc.
  0,5km – zelená
Smolný vrch: ostrovní hora (404m.n.m) s žulovým skalním městem s pozoruhodnými útvary (skalní mísy, sedadla, výklenky a tafonie). Venušiny misky - prohlubně, byly dříve vykládány jako pohanské obětní misky, národní přírodní památka.
  0,5km – zelená
  2,5km – zelená, silnička, cyklostezka 6047 (nocleh ?)
Habina: kemp (nocleh ?)
  1km – zelená, silnička, cyklostezka 6047
Velká Kraš: kostel sv. Floriána (18.stol.), památný jilm.
  2km – zelená, silnička, cyklostezka 6047 a 6046
Vidnava: městská památková zóna, řada měšťanských domů s barokní, klasicistní a empírovou fasádou a štíty, novogotická radnice (1867), socha sv. Jana Nepomuckého (1770) a P. Marie, torzo městských hradeb (15.stol.), bývalé fojtství se dvěma předsunutými nárožními věžemi, zbytky psaníčkových sgrafit, hradby (14.stol.), v areálu socha sv. Floriána (1770), kostel sv. Kateřiny postaven na základech gotického kostela (13.stol.), několikrát přestavovaný, v západní předsíni románsko-gotický ústupkový portál.
  5km – silnice č.457, cyklostezka 6041
...nocleh v lese na kopci Hrouda nedaleko Horních Heřmanic.
 

 

2. den sobota 1. 8. (cca 55km)
Dýmky z Jánského Vrchu a Borůvková hora

profil trasy

  5km – silnice č.457, cyklostezka 6041
Horní Heřmanice: zámeček (1833) byl zbořen (1985).
  4km – silnice č.457, většinou cyklostezka 6041
Bernartice: kostel sv. Petra a Pavla s kaplí sv. Hedviky se zbytky raně gotických portálů, v obci také bývalý zámek.
  5km – silnice č.457, cyklostezka 6041
Javorník: městská památková zóna, střed města tvoří historická zástavba měšťanských domů (poč. 19.stol.), radnice (1935), dům čp.31 je bývalé sídlo skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu (pol. 18.stol.), dnes muzeum, klasicistní pomník Ditterse (1793), socha sv. Immaculaty (1723), u čp.90 empírová socha sv. Jana Nepomuckého (poč. 19.stol.), v městské části Ves raně gotický kostel sv. Kříže (1260) se dvěma románsko-gotickými portály a nedaleko zbytky středověkého tvrziště.
  1km – zelená, silnice č.457, cyklostezka 6047
Jánský Vrch: renesanžní zámek byl původně gotický hrad (1307), přestavěn (1507, 18. a 19.stol.), pozoruhodný soubor nábytku (biedermeier 19.stol.), dále gotické plastiky (konec 15.stol.) a jedinečná sbírka dýmek a kuřáckých potřeb, zámecká kaple s cenným vybavením, ve zdech zámku renesanční desky, francouzská zahrada (1776) a anglický park (1800), prohlídka 1,5h mezi 900 a 1500.
  1km – silnička, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
  1km – červená, silnička, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
Sv. Antonín: kaple.
  1km – červená, silnička, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
Čertovy kazatelny: rulový skalní útvar s výhledem do Račího údolí a na Rychlebské hory.
  1km – červená
Rychleby: Reichenštejn, zřícenina gotického hradu (13.stol.) amatérsky rekonstruována v romantickém stylu (19.stol.) a zpřístupněna, včetně věže, výhled do Račího údolí.
  1km – červená
Čertovy kazatelny ...
  6km – silnička, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
Zálesí
  1,5km – část modrá, silnička, cyklostezka 6222
rozc. Rozhraní
  0,5km – modrá, zelená, silnička, cyklostezka 6222
rozc. Nad pramenem
  1km – zelená, silnička, cyklostezka 6222
  0,5km – zelená, silnice, cyklostezka 6222
rozc. Pod celnicí
  0,5km – žlutá, silnice, cyklostezka 6222
rozc. Celnice rest.
  2km – silnička, cyklostezka 6222
rozc. Nad Travnou
            tam 0,5km - modrá, silnička, cyklostezka 6222
            tam 1,5km - silnička, cyklostezka 6222
            tam 1km - červená, silnička, cyklostezka 6222
          Borůvková hora: hraniční vrchol 899 m.n.m. s novou rozhlednou (2006), otevřenou za dobrého
          počasí.
            zpět 1km - červená, silnička, cyklostezka 6222
            zpět 1,5km - silnička, cyklostezka 6222
            zpět 0,5km - modrá, silnička, cyklostezka 6222
rozc. Nad Travnou
  2km – zelená, silnička, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
rozc. Pod Bílou Skálou
  1km – zelená, silnice, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
rozc. U Tří lip
  4km – silnice
Horní Hořice - rozc. okraj
  2km – žlutá, silnice
Horní Hořice - rozc. bus
  4km – silnice, cyklostezka 6041
Bílá Voda - Městys: kostel Navštívení P. Marie (pol. 18. stol.) přiléhá k pozdně barokní budově piaristické koleje. Na návsi sochy sv. Floriána (1766) a sv. Jana Nepomuckého (18. stol.).
  1,5km – červená, silnice
  0,5km – červená, zelená, silnice, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
Bílá Voda: Lichtenštejnský zámek (1690), později přestavovaný, dnes psychiatrická léčebna. V zámeckém parku barokní sochy sv. Floriána a sv. Vendelína (18. stol.).
  cca 2km ...
...nocleh v lese někde nad Bílou Vodou.
 

 

3. den neděle 2. 8. (cca 72km)
Kladsko

(
Kłodzko i krajobrazowy park Stołowogórsky
i Park narodowy gór Stołovych)

profil trasy

  cca 2km ...
Bílá Voda ...
  0,5km – červená, zelená, silnice, cyklostezka 6044 (naučná stezka Rychlebskými horami)
  0,5km – zelená, silnice a silnička, cyklostezka
hranice ČR/PL
  0,5km – silnice, cyklostezka
  1,5km – červená, silnice, cyklostezka
Złotý Stok (Rychleby): původně gotický kostel (15. stol.) byl několikrát přestavovaný (1517-1545 a poč. 18. stol.), z původní stavby dochovány dva pozdně gotické portály (1545). Původně renesanční hřbitovní kostel (poč. 16. stol.) přestavěný barokně (1796) a upravený (1830), z renesančního období zachován portál. Původně renesanční budova mincovny (16. stol.) přestavěná barokně (konec 17. stol.) a klasicistně (19. stol.). Ve městě ještě dům čp. 20 s renesančním portálem, muzeum hornictví s částečně přístupnou štolou v nedaleké - Sztolnia Kiążeça.
  4km – silnice č.46, část zelená
Mąkolno Góry
  2km – silnice (podél potoka Mąkolnica)
Chwalisław: kostel ...
  2km – silnice, cyklostezka (obcí Chwalisław)
  5km – silnice, cyklostezka, kousek modrá
Droszków
  0,5km – silnice
Jaszkowa Górna: kaple
  3,5km – silnice (obcí Jaszkowa)
Jaszkowa - střed: kaple a kostel ...
  4km – silnice (obcí Jaszkowa)
Jaszkowa Dolna: kostel a kaple ...
  2km – silnice (obcí Jaszkowa)
čerpací stanice (stacja paliw)
  1,5km – silnice (předměstím Kłodzka)
  0,5km – žlutá, silnice
Kłodzko: ...
  2km – silnice (předměstím Kłodzka směr jih)
  2km – silnice, cyklostezka - šedá
Stary Wielisław Dolny - žel st.
  2km – silnice (podél Bystrzyce Dusznickej)
Szalejów Dolny: kostel, kaple ...
  1km – silnice (Szalejowem a podél Bystrzyce Dusznickej)
  1km – silnice (Szalejowem)
Szalejów Górny - křižovatka s E67
  1km – silnice (Szalejowem)
Szalejów Górny - křižovatka s E67
            tam 0,25km - silnice E67
          Szalejów Górny: areál kostela sv. Jiří se zdí se střílnami, hranolovou branou a zvonicí
          patří k nejvýznamnějším příkladům opevněného kostela v Kladsku.
            zpět 0,25km - silnice E67
  1,5km – silnice
most
  2km – silnice (podél Bystrzyce Dusznickej)
Polanica-Zdroj (Lázně Polanice): největší lázeňské město Kladska, rozlehlý lázeňský park se sanatorii, zřídelní halou a divadlem (vše 2. pol. 19. stol.). Několik pramenů s velkým obsahem oxidu uhličitého. Novobarokní kostel P. Marie (1910) a vedle přestavěný dvůr jezuitů. Etnografické muzeum a Muzeum polodrahokamů.
  1,5km – červená, silnice, zpočátku i cyklostezka - modrá (podél Bystrzyce Dusznickej)
  6,5km – silnice (Piekielna dolina, podél kolejí a Bystrzyce Dusznickej)
Szczytna: barokní kostel sv. Jana Křtitele (1721-23), rozšířený (1907-09), barokní vybavení (18. stol.). Pozdněbarokní fara (1746) a další zajímavé domy (18. a 19. stol.). Na mostě socha sv. Jana Nepomuckého (1711).
  1km – silnice, cyklostezka - modrá (přes E67 a dál podél potoka kolem kostela)
  3km – silnice
Batorów: barokní kaplička sv. Anny (1707) přestavěná (2. pol. 19. stol.) a další zajímavé domy (19. stol.).
  1km – silnice
  1km – silnička (odbočit doleva ze silnice)
  1,5km – silnička, cyklostezka - zelená
  3,5km – silnička
  1km – zelená, červená, modrá, silnice, cyklostezka - zelená, červená
Karłów (Karlov): dřevěná a zděná pošta (1910) a další zajímavé domy (18. a 19. stol.).
  0,5km – žlutá, červená, silnice
  0,5km – žlutá

průsmyk pod Velkou Hejšovinou
          tam 0,5km
          Szceliniec Wielki (Velká Hejšovina): 919 m.n.m. - nejvyšší vrchol Stolových hor, je tvořen plošinou
          (600x300m) se skalním městem, ohraničen je téměř ze všech stran vysokými (60m) skalními stěnami.
          Na západě nepřístupná menší plošina - 895 m.n.m. Szceliniec Mały (Malé Hejšoviny) oddělená
          průsmykem. Nejkrásnější vyhlídka z teras u chaty PTTK (1846, 1857-59) nebo na jihovýchodě.
          Na vrcholek vede stezka (665 schodů), kterou vybudoval hostinský z Karlova F. Pabel s majorem
          B. von Rauchem (18. stol.). Dále v areálu dřevěný altán (1815). Platí se vstupné a prohlídka je
          možná jen po trase. Oba vrcholy jsou součástí přírodní rezervace (50,25ha).
            zpět 0,5km
průsmyk pod Velkou Hejšovinou
  0,5km – žlutá
  1,5km – žlutá, silnice
  0,5km – žlutá, zelená, silnice, cyklostezka - zelená
Pasterka: barokní kostel sv. Jana Křtitele (1786), barokní vybavení (18. stol.).
  2km – silnička
hranice PL/ČR
Machovský kříž
  3km – modrá, silnička, cyklostezka 4002
nocleh - Louky u Božanova
 

 

4. den pondělí 3. 8. (cca ??km)
...

profil trasy

nocleh ...
  3km – modrá, silnice, cyklostezka 4002
Božanov: barokní kostel sv. Máří Magdalény (1735-40) na místě staršího (13. stol.), patrně postaven podle plánů K. I. Dientzenhofera, je to pozoruhodná barokní centrála, zaklenutá kupolí s osmi výsečemi. Hřbitovní brána pozdně gotická (16. stol.), dále v obci kamenné kříže a plastiky (18. stol.). Mariánská studánka s poutní kaplí P. Marie (1890).
  0km – modrá, silnice, cyklostezka 4002
  0km – modrá, silnička, cyklostezka 4002


 

 

5. den úterý 4. 8. (cca ??km)
...

profil trasy

  ...
...


 

 

6. den středa 5. 8. (cca ??km)
...

profil trasy

  ...
...


 

 

7. den čtvrtek 6. 8. (cca ??km)
...

profil trasy

 ...
...


 

 

8. den pátek 7. 8. (cca ??km)
...

profil trasy

  ...
...


 

 > 25.07.2009 13:09