> vysvětlivky a info...

Beskydy: křestním jménem Moravskoslezské s nejvýznamnějšími vrcholy - Lysou horou (1328m.n.m.) a Radhoštěm (1129m.n.m.), jsou svou rozlohou (1160km2) největší chráněnou krajinou oblastí v ČR. Téměř 70% CHKO je pokryto lesními porosty. Do dnes se podařilo uchovat značné plochy původních ekosystémů smíšených lesů i typických lučních společenstev. Rovněž převážně zalesněné jsou další pohoří ležící na trase této výpravy. Javorníky, Vsetínské vrchy, Vizovická Vrchovina a Hostýnské vrchy. Jejich nejvýznamnější vrcholy jsou pak Velký Javorník (1071m.n.m.), Vysoká (1024m.n.m.), Klášťov (753m.n.m.) a Kelčský Javorník (864m.n.m.).

 

0. den pátek 2.7. (cca 60km)

varianta A Bruntál ( cca64km )
…dovoz ze Šumperka do Bruntálu zajištěn…

Bruntál
 10km – silnice
Nová Pláň
 12km – silnička po modré
Slunečná – 800m.n.m.
5km – silnička po modré
Moravský Beroun…
2km – silnice – údolím Bystřice
Sedm Dvorů…
5km – silnice – údolím Bystřice
Domašov n.B.…
5km – silnička/silnice po modré - údolím Bystřice
Magd. Mlýn
 3km – silnička po modré – údolím Bystřice
Smil. Mlýn
 4km – silnička po modré – údolím Bystřice
Hlubočky: zříc. hradu…
 1km – silnice cyklo – údolím Bystřice
Hrubá Voda
 3km – silnice cyklo - údolím Bystřice
Hlub. Dukla
 3km – silnice cyklo - údolím Bystřice
Hlubočky
 3km – silnice/silnička cyklo po žluté – údolím Bystřice
Velká Bystřice…
 3km – silnice cyklo po žluté – údolím Bystřice
Bystrovany
 4km – silnice cyklo po žluté – údolím Bystřice
Olomouc
 3km – silnice
Eda und Julka camp – nocleh na divoko…
nebo podle plánu dál (bez Olomouce) a nocleh na divoko v lese…

varianta B Bludov ( cca60km )

Bludov

 cc60km – silnice…

přes:
Sudkov
Leštinu
Háj…
Mohelnici…
Moravičany
Nové Zámky
Litovel…
Náklo
Křelov 

do Olomouce
Eda und Julka camp –  nocleh na divoko…
nebo podle plánu dál a nocleh na divoko v lese…

 

 

1. den sobota 3.7. (cca 57km)

 3km – silnice
 4km – silnice cyklo po žluté – údolím Bystřice
Bystrovany
 3km – silnice cyklo po žluté – údolím Bystřice
Velká Bystřice
 3km – silnice cyklo
Svésedice
 4km – silnice cyklo
Vacanovice
 3km – silnice cyklo
Tršice: - zámek z 19.stol. původně gotická tvrz (14.stol.) a pak renesanční zámek (1568), dnes muzeum. Kostel (1905) Narození P. Marie – původně z roku 1374, přestavovaný po požárech.
 1km – silnice po zelené
 2km – silnice
Lazníky
 2km – silnice
Vicínov
 1km – silnice
Veselíčko: hodnotný barokní zámek z let 1768-69 s parkem, původně tvrz, dnes účelově využit.
 2km – silnice po červené
Tupec
 5km – silnička
Lipník n.B.: městská památková zóna, náměstí a přilehlé ulice s renesančními a barokními domy s podloubím, renesanční i radnice a zvonice (1609), velmi dobře dochované městské opevnění z konce 15.stol. a upravované v 16.stol.– sedm bašt. Bývalá synagoga z režných cihel je pozdně gotická stavba z konce 15.stol., dnes církev československá. Velký bratrský sbor s vysokou renesanční věží (1580-81) přestavěn a rozšířen raně barokně piaristy. Piaristická kolej a chrám sv. Františka Sefardského s vysokou renesanční věží z let 1660-70, v letech 1734-41 byla kolej rozšířena. Zámek z let 1596-1609 byl později zbarokizován a ještě později narušen empírovou přestavbou, při zámku rozlehlý park.
 3km – silnička po červené
Týn n.B.: farní kostel Panny Marie z roku 1723 přestavěn v roce 1777.
 1km – silnice po červené
 1km – silnice po modré
Helfštýn: zachovalá zřícenina mohutného hradu, založen koncem 13.stol., dále rozšiřován ve 14.stol. a v roce 1480, renesančně upraven v letech 1540-50, dílčí opravy zde probíhaly až do roku 1716.
 0,5km - silnice po modré
 0,5km - po modré
 2km - silnice
Lhota
 4km - silnice
Oprostovice
 4km - silnice
Blazice
 2km – silnice
Sovadina
 cca2-11km
nocleh (v lese, zř. hradu Chlum, zř. hradu Křídlo nebo camp – Hranečník)
 

 

2. den neděle 4.7. (cca 50km)

 cca2-5km – …
Bystřice pod Hostýnem: pozdně barokní zámek (1765-68) původně renesanční, na okraji města pozdně barokní kaple (1760), vedle hřbitova menší šlechtický hřbitov s náhrobky a kaplí z 19.stol.
 3km – silnice cyklo po červené a modré
 0,5km – po červené !?!
 0,5km – silnice po červené
Hostýn: vrchol 735 m.n.m. s rozhlednou a větrnou elektrárnou, pod vrcholem barokní poutní chrám P. Marie (1721-48), později upravovaný a koncem 19.stol. přistavěn ještě klášter a kaple, cenná křížová cesta (1903-33).
 1km – silnice
 2km – silnička cyklo po modré
 0,5km – silnička cyklo po zelené
 0,5km – silnička cyklo po zelené a červené
 1,5km – po červené
Obřany: zřícenina hradu, rozbořen husity, dochovány zbytky zdí a příkop, přírodní rezervace přirozených lesních společenstev na skalnatých sutích.
 1,5km – po červené
 1,5km – silnička cyklo po zelené
 2,5km – silnička po modré
 1km – silnička cyklo po modré a zelené
 3km – silnička po modré
 1km – silnička po červené
Lukov: zřícenina rozsáhlého hradu s fragmenty románského charakteru (13.stol.), gotické a renesanční přestavby, rozsáhlé předhradí oddělené hlubokým příkopem, dochovaly se mohutné mostní pilíře, zbytky paláce, věží a obvodových hradeb, přírodní památka Králky – skalní útvary.
 1km – po červené
 1km – silnice po červené
Lukov: starý pivovar – dnes restaurace, vila z konce 19.stol. – dnes hotel. Farní kostel sv. Josefa (1812).
 2km – silnice
Lešná: ZOO v areálu romantického sídla (1889-93), bývalého zámku a parku.
 1km – silnice
Štípa: barokní poutní kostel Narození P. Marie (1759-65), přilehlá budova z roku 1830.
 1km – silnice
Větřák: větrný mlýn holandského typu (1858-60), dnes muzeum.
 1km – silnice
Hvozdná: kaple Všech Svatých s dřevěným křížem a kamenný hrubě opracovaný smírčí kříž.
 4km – silnice
Slušovice: farní kostel Narození sv. Jana Křtitele z konce 18.stol.
 3km – silnice
 2km – silnice po modré
Vizovice: pozdně barokní zámek (1750 a 1770) s pozoruhodnou výzdobou a vybavením, v zámku rovněž muzeum. Dále kostel sv. Vavřince a morový sloup.
 4km – silnička po červené
 2km – silnička po modré
 1km – po modré
 2km – silnička po modré
Sehradice (Engelsberk, Tetov): zřícenina hradu ze 13.stol., dnes patrné jen zbytky příkopu a valu.
nocleh na divoko…
 

 

3. den pondělí 5.7. (cca 46km)

 4km – silnička po modré
Starý Světlov: zřícenina hradu ze 14.stol., dnes patrné jen zbytky příkopu, valu a zbytky zdiva.
 2km – po zelené
Malenisko: při léčivém prameni vzniklo poutní místo s barokním kostelem P. Marie Sněžné, od kostela vede křížová cesta ke kapličce na hřebeni.
 3km – silnička po žluté
Řetechov
 2km – silnice po žluté
 3km - silnice
Luhačovice: známé lázeňské středisko s městskou památkovou zónou novodobé architektury (20.stol.). Dům B. Smetany, Společenský dům (1935), Dům Jestřabí, Jurkovičův dům, Slovácká búda, Velká kolonáda, Bruselská fontána. Nejstarší památkou města je zámek (1738) s věží a s kostelem sv. Josefa a v centru pak barokní kaple sv. Alžběty.
 4km – silnička po červené
Petrůvka
 5km – silnice
Slavičín: původně tvrz přestavěná v pol. 18.stol. na barokní zámek, později (19.stol.) upraven novorenesančně, u zámku park. Nad městečkem kostel sv. Vojtěcha ze 13.stol., barokně upraven po roce 1775.
 2km – silnice
Hrádek na Vlárské dráze: nevelký zámek (pol.18.stol.) upravený v 19.stol., dnes účelově využit.
 2km - silnice
Divnice: nevelký klasicistní (19.stol.) zámek nad obcí obklopen parkem, znehodnocen a zdevastován po roce 1970, na návsi mariánský sloup a barokní sochy.
 3km – silnice
Bohuslavice nad Vláří
 4km – silnička po modré
Popov
 1km – silnička po modré a žluté
 2km – silnička po žluté
 1km – po žluté
 2km – silnička po žluté
Brumov: zřícenina hradu, po nedávném archeologickém výzkumu odkryty cenné pozdněrománské zbytky hradního jádra, hrad byl upravován v 16. a 17.stol., gotický kostel sv. Václava, kaple sv. Anny (1888), na náměstí barokní sochy a kašna, při severním okraji města pak ještě židovský hřbitov.
 4km – silnička po zelené
 1km – po zelené
nocleh na divoko…
 

 

4. den úterý 6.7. (cca 51km)

 1km – po červené
 1km – silnice po červené
Valašské klobouky: pozdně barokní radnice (1791) s prvky lidové architektury, dnes městské muzeum, před radnicí historický pranýř a barokní mariánský sloup (1761), dále pak řada památek lidové architektury z počátku 19.stol. (Hronův dům, Brattmanova vila, v Komenského ulici zástavba dřevěných domků). Původně gotický kostel Nanebevzetí sv. Kříže byl renesančně přestavěn a barokně upravován (1761-65), za městem novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje.
 1km – silnice po žluté
 5km - silnice
Lačnov: řada lidových staveb (např.: č.p.13 z roku 1811).
 3km - silnice
Horní Lideč: moderní kostel sv. Václava (1992-94) se samostatnou hranolovou zvonicí, památkou lidové architektury je sýpka s pavlačí – č.p.18 (19.stol.).
 3km - silnice
Francova Lhota: dvoulodní barokní kostel (1768).
 4km – silnice
Valašská Senice
 4km – silnice
 1km – silnička
 1km – silnička po červené
Makyta: 923 m.n.m., nejvyšší vrchol západní části Javorníků.
 3km – po červené – po hřebeni !?! – hranice ČR/SR
Papajské sedlo
 1km - po červené – po hřebeni !?! (stoupání !!!!)  – hranice ČR/SR
 5km - po červené – po hřebeni !?! – hranice ČR/SR
Kohútka (913 m.n.m.)
 1km – silnička po červené – po hřebeni  – hranice ČR/SR
Portáš (930 m.n.m.): známé turisticko-lyžařské středisko.
 1km – silnička po červené a zelené – po hřebeni  – hranice ČR/SR
 5km – silnička po zelené – údolím Malé Stanovice
 3km – silnice po žluté
Karolinka
 1km – silnice po žluté
Raťkov: lidová architektura, shluk roubených chalup a hospodářských objektů (od 19.stol.) a nová roubená hospoda.
 2km – silnice cyklo
Bzové: patrové roubené fojtství č.p.23 (1793).
 2km – silnice cyklo
Velké Karlovice: četné roubené lidové stavby, areál dřevěného farního kostela P. Marie Sněžné (1754) s kamenným křížem a roubenou farou (1754), dále částečně dřevěný kupecký dům (1813) – dnes muzeum.
 3km – silnice
autocamp Machůzky – nocleh…
 

 

5. den středa 7.7. (cca 25km)

 3km – silnice
 2km – silnice po zelené
Jezerné: kaple sv. Jana.
 3km - silnice
 Soláň: turistické středisko.
  1km - silnice
 Čarták: sedlo 805 m.n.m.
  7km - silnice
 Hutisko-Solanec: farní barokní kostel (1748), dřevěné fojtství č.p.1 (1785), dnes restaurace.
  2km - silnice
Vigantice
  2km - silnice
 Hážovice: dřevěná zvonička z 19.stol. později upravená, roubený dům č.p.28.
  1km - silnice
 Tylovice
 Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, cca 85 objektů včetně interiérů (Dřevěné městečko, Valašská dědina, Mlýnská dolina, atd…), 2km - silnička  nad městem Hradisko: zřícenina hradu Rožnov, již v roce 1539 rozbořen, dnes jen zbytky zdí, příkop s valem a brána.
 1km – silnička po zelené
 1km – po zelené
 1km – silnička po zelené
 1km – po zelené
Dolní Bečva: rekreační obec.
camp - nocleh…
 

 

6. den čtvrtek 8.7. (cca 48km)

 3km – silnička po zelené
Kamenné
 4km – silnička po zelené
 1km – silnice po modré
Radhošť: 1129 m.n.m., poutní dřevěná kaple sv. Cyrila a Metoděje (1896-98) se zvonicí (1926) a sousoším (1931), na vrcholu také vysílač, národní přírodní rezervace – původní lesní společenstva (145ha).
 3km – silnice po modré
Radegast: na hřebeni umístěná působivá socha boha Radegasta (1931).
 1km – silnice po modré
Pustevny: nejvýznamější turistické středicko v Beskydech s památkově chráněnými turistickými objekty, dřevěná Pustevna (1891), Šumná (1894), dřevěná Maměnka (1898), dřevěný Libušín (1898), Tanečnice (1926), atd.
 7km – silnice
Trojanovice
 4km – silnice po červené
Frenštát pod Radhoštěm: novorománská radnice (1890) s muzeem, farní barokní kostel sv. Jana Křtitele (1640) s věží (1717), ve městě řada barokních soch z 18.stol.
 1,5km – silnice po červené
 2,5km – silnice
Bordovice
 2km – silnice
Lichnov: farní barokní kostel sv. Petra a Pavla (1794) byl později upraven, č.p.20 je lidový mlýn z 18.stol. a před ním sloup P. Marie.
 2km – silnice
 2km – silnice po červené
Kopřivnice: fojtství č.p.1 z roku 1789, dále lašské muzeum a muzeum Tatry.
 1km – silnice po červené
 1km – silnice po modré
Štramberk: městská památková rezervace, lidové roubené domy valašského typu (18. a 19.stol.), dominantou města je tzv. Štramberská trůba – válcová věž spolu s částí hradeb je pozůstatkem strážního hradu (13.stol.), na náměstí barokní a empírové měšťanské domy, farní barokní kostel sv. Jana Nepomuckého (1721-23) s novobarokní věží (1901), Městské opevnění se dochovalo v celém průběhu včetně zbytků bašt a s hranolovou věží zvonice s dřevěným ochozem – muzeum, městský park Na Kotouči a archeologická rezervace Šipka s jeskyní. 1km – silnička po modré  nad městečkem Bílá hora: chráněná lokalita, cvičné stěny, skála Váňův kámen (15m) a Kozí stěnka.
 2km – silnice po červené
Libotín: camp – nocleh nebo cca2km – silnička po červené a nocleh na divoko…
 

 

7. den pátek 9.7. (cca 80km)

 cca2km - …
Rybské Paseky: poslední zbytky zaniklé osady, dřevěný gotický kostel (14.stol.) sv. Kateřiny, opravovaný v letech 1774 a 1818, obehnán kamennou zdí.
 1km – silnice
Rybí: farní kostel Nalezení sv. Kříže z 15.stol. byl později obnovovaný, dřevené ochozy a šindelová střecha.
 1km – silnice po modré
 2km – silnička
 1km – silnička po červené
 2km – silnice po červené
Nový Jičín: městská památková rezervace, měšťanské v jádrech pozdně gotické nebo renesanční domy, často s podloubími a novějšími fasádami, na náměstí ještě barokní mariánský sloup (1710) a kašna (1950), zachovány nesouvislé úseky městských hradeb (14.-15.stol.) s baštou (1613). Renesanční zámek (1533-38) původně hrad (14.stol.), dnes muzeum. Farní kostel Nanebevzetí P. Marie byl původně gotický (konec 16.stol.) byl zbarokizován v letech 1726-40, věž pozdně gotická (1587) patro s renesančním arkádovým ochozem (1618) – městská dominanta. Další památky mimo městskou památkovou rezervaci (filiální kostel, kaple, atd…).
 2km – silnice
Loučka
 2km –silnice
Starý Jičín: Kostel sv. Václava se schodištěm se sochami, byl původně gotický, zbarokizován v letech 1706-15, s renesanční věží (16.stol.), na náměstí kašna, dále v obci nevýznamný barokní zámek (1724) přestavěný na školu, proti zámecké zahradě popravčí sloup. Nad obcí pak rozsáhlá zřícenina raně gotického hradu, který byl později rozšiřován (14.stol. a 16.stol.), dodnes dochovány brány, zbytky hradeb, ruina paláce a část kulaté věže.

 

varianta A Bruntál (cca68km)

 3km – silnice
Hůrka
 3km – silnice
Jeseník nad Odrou: zámek přestavěný z původní (16.stol.) tvrze v 18.stol., dnes účelově využit, barokní kostel (1752).
 3km – silnice
Vražné
 5km – silnice
Odry: farní kostel sv. Bartoloměje s gotickou síťovou klenbou v kněžišti, barokně upravován v letech 1691-92, zbytky městských hradeb z 15.stol., na náměstí hodnotné měšťanské domy.
 4km – silnice – údolím Odry
Loučky
 2km – silnice – údolím Odry
Jakubčovice nad Odrou: na návsi zachovalá dřevěná zvonička ze 17.stol.
 2km – silnice cyklo – údolím Odry
Heřmánky
 11km – silnice cyklo – údolím Čermné
Vítkov: dominantou kraje je novogotický kostel Nanebevzetí P. Marie (1910-04), barokní hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie (1623), barokní kaple z roku 1794.
 6km – silnice cyklo
Svatoňovice: areál pozdně barokního filiálního kostela Nejsvětější Trojice s původním interiérem, ohrazen kamennou zdí s empírovou bránou z 19.stol.
 3km – silnice cyklo
Kružberk: hráz údolní nádrže (1948-49).
 6km – silnice cyklo
Medlice: nepatrné zbytky zdí a půdorys rozsáhlého hradiště významného gotického hradu (1249), výhled na přehradu.
3km – silnice cyklo
Moravská Harta
 1km – silnice
Slezská harta
 1km – silnice
hráz Slezské harty…
 3km – silnice
 Leskovec nad Moravicí: barokní kostel z roku 1688 v obci též velmi zajímavé kino…
 4km – silnice
Rázová…
 8km – silnice…
Bruntál
nocleh…
 nebo zajištěn odvoz do Šumperka…
 

8.den sobota 10.7 (cca60km)

 cca 60km – silnice…
 nebo zajištěn odvoz do Šumperka…

varianta B Olomouc, Bludov (cca72km)

 1km – silnice
Jičina
 4km – silnice
Palačov
 3km – silnice
Poruba
 2km – silnice
Hustopeče: hodnotný renesanční zámek (16.stol.) s  arkádovým dvorem, upravován po roce 1740, farní kostel Povýšení sv. Kříže (1597-1611) s ohradní zdí se 14 sochami (18.stol.).
 2km – silnice
 4km – silnička – podél kolejí
Na Kačeně
 1km – silnice
Kamenec
 2km – silnice
Skalička: barokní zámek upravený novogoticky v 19.stol., barokní zvonička ze 17.stol., nad obcí větrný mlýn z 18.stol.
 3km – silnice
Ústí
 5km – silnice cyklo
Hranice: městská památková zóna, radnice s věží (1544), původně pozdně gotická s renesančním štítem s novorenesanční úpravou z konce 19.stol., renesanční bratrská škola (1583), na náměstí a v přilehlých ulicích je řada původně renesančních domů s podloubími, uprostřed náměstí pak ještě barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele (1754-63), v centru dochované zbytky hradeb s baštami, v  synagoze z let 1863-64 je dnes výstavní síň. Zámek je výrazná pozdně renesanční stavba (1514) vzniklá přestavbou z tvrze (14.stol.), upravená v letech 1612-21, pozoruhodný renesanční portál a interiéry.
Nedaleko města ještě lázně, Aragonitové jeskyně a Hranická propast
 8km – silnička po modré
 2km – silnička po žluté
Týn n.B.: …
3km – silnička po červené
Lipník n.B.: …
5km – silnička
Tupec
2km – silnice po červené
Veselíčko: …
1km – silnice
Vicínov
2km – silnice
Lazníky
2km – silnice
1km – silnice po zelené
Tršice: …
3km – silnice cyklo
Vacanovice
4km – silnice cyklo
Svésedice
3km – silnice cyklo
Velká Bystřice
3km – silnice cyklo po žluté – údolím Bystřice
Bystrovany
4km – silnice cyklo po žluté – údolím Bystřice
3km – silnice

Olomouc
Eda und Julka camp – nocleh…
 

8.den sobota 10.7 (cca60km)

  cc60km – silnice…
přes:
Křelov
Náklo
Litovel…
Nové Zámky
Moravičany
Mohelnici…
Háj…
Leštinu
Sudkov

do Bludova

 

 > 28.06.2004 10:28