„výlet na bicyklu po všelikých sopkách vyhaslých
a památkách a zajímavostech bruntálského kraje...“

(celkem cca 62km)

> fotky z výletu...

Sopky: itinerář jednodenního cyklo výletu Sopky bruntálska dlouhého zhruba 62km nás provede příjemnou cestou-necestou okružní jízdou okolo údolní nádrže Slezská Harta po nedalekých sopkách, které jsou jedny z nejmladších u nás (2,4mil. let) a samozřejmě také neopomeneme řadu pozoruhodných památek a zajímavostí, které nám budou stát v cestě. Jinými slovy můžeme spatřit 1 městskou památkovou zónu, 1 zámek, 10 církevních památek, 3 přírodní památky a mnoho dalších zajímavostí.

 

Bruntál: městská památková zóna, nejstarší královské město u nás, založeno už roku 1213. Zámek vznikl roku 1579 přestavbou a rozšířením gotického hradu, existujícího už před rokem 1432, vznikla tak hodnotná stavba severské renesance s trojúhelníkovým nádvořím a patrovými arkádami, do dnešní podoby byl barokně přestavěn po požáru v letech 1766-68, portál z roku 1779. V sálech prvního patra hodnotné reprezentační místnosti s původní výmalbou. V objektu také hodnotná kaple s řadou cenných obrazů - pouze zlomek původní sbírky. V zámku muzeum, které letošního roku (2007) slaví stoleté výročí vzniku. Prohlídka s průvodcem 70min. Kolem zámku park, založený již v 16.stol., upraven na přelomu 18. a 19.stol. (2,57ha), v parku raně barokní terasa, pavilon, řada plastik a na původní průběh městských hradeb upozorňující romantické bašty [GPS/zámek: 49°59'25" N, 17°27'53" E]. Jádrem města je pravidelné čtvercové kolonizační náměstí ze 13.stol. (po rekonstrukci), na náměstí a v okolních ulicích měšťanské domy s renesančními jádry, upravené barokně čí klasicistně. Pozoruhodný je zejména Gabrielův dům ze 16.stol. s vysokým volutovým třípatrovým štítem, který je ukázkou slezské renesance, dále pak barokní dům č.p.23 z 18.stol. se štukami a č.p.30 s typickou klasicistní fasádou. Barokní radnice byla upravena empírově počátkem 19.stol. Na několika místech zachovány zbytky městských hradeb z počátku 16.stol. budované z hrubého lomového kamene do výšky až 4 m, dochována také bašta v okružní ulici nedaleko náměstí [GPS/bašta: 49°59'20" N, 17°28'4" E]. Na náměstí barokní morový sloup sv. Trojice z roku 1715. Dále farní kostel Nanebevzetí P. Marie, trojlodní stavba s raně gotickým kněžištěm ze 13.stol. a křížovými žebrovými klenbami, byl upraven renesančně koncem 16.stol. (západní štít s cimbuřím), barokně po požárech roku 1749 a 1764, barokní jsou rovněž dvě boční kaple, P. Marie z roku 1731 a sv. Kříže z let 1929-31, v interiéru cenné kamenné renesanční náhrobky, zvony z roku 1551 a 1649 s reliéfy, u severní zdi barokní socha P. Marie z roku 1687 [GPS/kostel: 49°59'22" N, 17°27'57" E]. Barokní piaristický klášter s kostelem P. Marie Těšitelky z let 1731-52, 58 - kostel je jednolodní s oltářními obrazy (Madona z roku 1531), klášter čtyřkřídlý, upraven roku 1847 a počátkem 20.stol. - dnes učiliště [GPS/klášter: 49°59'25" N, 17°27'46" E]. U hřbitova kaple sv. Michala, osmiboká raně barokní centrála z roku 1674, opravená roku 1790 a v 19.stol. [GPS/kaple: 49°59'20" N, 17°27'43" E]. Dále ve městě novorenesanční Kulturní, dříve Dělnický dům (dnes v rekonstrukci - jaro 2007) z roku 1907 [GPS/dům: 49°59'9" N, 17°27'48" E], u Černého potoka barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1750 [GPS/socha: 49°59'27" N, 17°28'10" E] a na Polní ulici židovský hřbitov z konce 19.stol. [GPS/hřbitov: 50°0'0"N, 17°28'36" E].
  1km - zelená a modrá, silnice, (cyklostezka - 6029)
  1km - zelená, silnice, (cyklostezka - 6029)
  1km - zelená, silnička, (lipová alej)
Uhlířský vrch: 672 m.n.m., krajinná dominanta a přírodní památka (3,7ha od roku 1965), jedna z nejmladších sopek na našem území, ve stěnách opuštěného lomu (těžba od 19.stol. do 1960) odkryty sopečné vyvrženiny. Nad stěnou malebný poutní kostel P. Marie, kvalitní jednolodní barokní stavba z let 1756-65 postavená na místě kaple z roku 1653 [GPS/kostel: 49°58'22" N, 17°26'23" E]. Ke kostelu vede památná čtyřřadá alej lip, vysazená v letech 1766-70, v letech 1885-89 prodloužená až ke Kobylímu rybníku, celkem 350 stromů. Vyhlídka na Jeseníky a na Kočov, Venušinu sopku, Velký a Malý Roudný. Na pláních východně od vrcholu uskutečnila německá luftwaffe ve dnech 7. a 8. října 1938 cvičnou výsadkovou operaci.
  1km - zelená, silnička, (zpět lipovou alejí)
  0,5km - silnice, (cyklostezka - 6029)
  1km - zelená, silnice, (cyklostezka - 6029)
Slezský Kočov
rozcestník - Slezský Kočov
  0,4km - žlutá, silnice
  0,1km - žlutá, silnice
Moravský Kočov
rozcestník - U Mrňůsa [GPS/rozcestník: 49°57'37"N, 17°26'29" E]
  2km - žlutá, silnička
rozcestník - Mezina
  0,5km - modrá, silnice, (cyklostezka - 6161)
rozcestník - Pod Venušinou sopkou
  0,5km - modrá, silnička
Venušina sopka: 643 m.n.m., přírodní zajímavost, velmi členitý kráter sopky je poznamenaný těžbou - jámy, převisy, stěny. Vyhlídka na Slezskou Hartu a Velký Roudný [GPS/vrchol: 49°57'4" N, 17°28'49" E].
  0,5km - modrá, silnička (zpět)
rozcestník - Pod Venušinou sopkou
  1km - modrá, silnice, (cyklostezka - 6161)
Mezina: ves založená roku 1258, jednolodní barokní farní kostel Nejsv. Trojice z roku 1777, v roce 1822 upraven, kolem ohradní zeď z lomového kamene [GPS/kostel: 49°57'27.29" N, 17°28'17.07" E]. V dolní části vsi lidový empírový statek č.p.53 z pol. 19.stol. [GPS/statek: 49°57'42" N, 17°29'5" E].
  1km - modrá, silnice, (cyklostezka - 6161)
odbočit doprava !
  0,5km - silnice, (cyklostezka - 6162)
po pravé straně pramen pitné vody
  0,5km - silnice, (cyklostezka - 6162)
odbočit doprava !
  (cca 250m - vpravo nad silnicí přírodní památka - Lávový proud u Meziny (2ha), pozoruhodné čedičové „varhany“)
  2km - silnička, (podél pravého břehu Slezské Harty)
rovně !
  0,5km - silnička
koupání na břehu Slezské Harty [GPS/koupání: 49°55'57" N, 17°30'4" E].
  0,5km - silnička (zpět)
odbočit doleva !
  2km - silnička
Krahulčí skála
  1,5km - silnička, (cyklostezka - 6161)
  1,5km - silnička, (cyklostezka - 6161)
rozcestník - Berman
Valšov
  2km - zelená, silnice
rozcestník - Černý most
  0,5km - zelená a modrá, silnice
rozcestník - Nad Černým mostem
  0,5km - zelená, silnice
  0,5km - silnice
Nová Pláň: osada založena roku 1690, v obci nově vybudována plnírna vody Horský pramen, která je jímána z vrtů v údolí potoka Rýžovník. Z původní kaple zřízen chudobinec, pak škola, dnes penzion [GPS/penzion: 49°55'18" N, 17°28'30" E].
rozcestník - Nová Pláň
  2km - silnička, (podél pravého břehu Slezské Harty)
Karlovec: obec založena koncem 16.stol.. V souvislosti s výstavbou přehrady Slezská Harta celá asanována (včetně zámku) až na farní kostel sv. Jana Nepomuckého, který leží ve svahu nad původní obcí. Jde o velmi hodnotnou barokní podélnou sálovou stavbu z let 1727-28, opravovanou roku 1843. Celý areál kostela a bývalého hřbitova je ohrazen zdí z lomového kamene [GPS/kostel: 49°55'37" N, 17°29'50" E].
  2km - silnička, (zpět podél pravého břehu Slezské Harty)
rozcestník - Nová Pláň
  2km - zelená, silnička
rozcestník - lípa: vyhlídka na přehradu [GPS/lípa: 49°54'44" N,17°29'37" E].
  2,5km - zelená, silnička
(nebo 1,5km - zelená, silnička; odbočit vlevo 2km po polní cestě, není v mapě - Roudno)
rozcestník - Volárna
Volárna
  2km - zelená, silnice
rozcestník - Roudno
  0,5km - zelená, silnice
  0,5km - zelená, silnička
  0,5km - zelená
Velký Roudný: 780 m.n.m., národní přírodní památka (81ha od roku 1965), výrazný čedičový kuželový kopec - nejvýraznější stratovulkán Českého masivu, neporušená morfologická dominanta - sopečné tufy, tři lávové proudy - doklad čtvrtohorního vulkanismu [GPS/vrchol: 49°53'29" N, 17°31'22" E]. Na vrcholu ještě kaple.
  0,5km - zelená (zpět)
  0,5km - zelená, silnička (zpět)
  0,5km - zelená, silnice (zpět)
rozcestník - Roudno
Roudno: pozdně barokní kostel z pol. 17.stol., zařízení barokní, část obce zatopena (včetně hamru - od 1546, atd.) [GPS/kostel: 49°53'47" N, 17°30'46" E].
  5,5km – silnice
Bílčice: obec uváděná roku 1410, 15. 8. 1758 zde byli poraženi Prusové Rakušany. Jednolodní farní pozdně barokní kostel sv. Markéty z let 1781-82 s ohradní zdí z lomového kamene [GPS/kostel: 49°52'9" N, 17°33'47" E].
  3km - silnice
Slezská Harta - údolní nádrž: sypaná hráz o výšce 64,8m, jezero o ploše 923ha a objemu 217,5 mil. m3, délka 15km, max. hladina ve výšce 498,8 m.n.m.. Původně výhradně vodárenský význam byl postupně doplněn o ochranu před povodněmi, výrobu elektrické energie i rekreační a rybářské aktivity. Nádrž v červenci 1997 zachytila povodňovou vlnu a tím byla zkrácena doba napouštění o několik let [GPS/hráz: 49°53'27" N, 17°35'2" E].
  3km - silnice
Leskovec nad Moravicí: obec uváděná již roku 1224, dnes barokní kostel z roku 1688, část obce zatopena [GPS/kostel: 49°54'19" N, 17°34'13" E].
  4km - silnice
Rázová: obec uváděná již roku 1288, počátkem 16.stol pustá ale po polovině 16.stol. znovu osídlena luterány z Branibor a Dolního Slezska. Pozdně renesanční jednolodní farní kostel sv. Michala z let 1580-90, opraven roku 1802, kolem ohradní zeď z 19.stol. [GPS/kostel: 49°55'53" N, 17°32'1" E], v dolní části obce roubený statek č.p. 184 s pozdně barokním stavením z konce 18.stol. [GPS/statek: 49°55'35" N, 17°31'34" E].
  4km - silnice
  1km - silnice, (cyklostezka - 6161)
  0,5km – modrá
rozcestník - Bruntálský les
  1km - modrá, silnička (podél Černého potoka - bývalá výletní trasa - tzv. Brazílie/Mexiko)
Mexiko: zbytky základů a náhon továrny na koňské houně, objekt byl zbourán roku 1950. Provozovatel vlastnil ve své době i právo výčepní.
  1km - modrá, silnička (podél Černého potoka - bývalá výletní trasa - tzv. Amerika)
Bruntál - bývalý lom
  0,5km - modrá, silnice, (cyklostezka - 6161)
  1km - zelená a modrá, silnice, (cyklostezka - 6029)
Bruntál: start a cíl výletu...


> fotky z výletu...
 

vysvětlivky:
4km – silnice: silnice druhé a nižší třídy.
3km – silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta.
2km – cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa.
1km – červená: jen po značené turistické trase bez cesty (pěšinka, šutráky, schody vytesané ve skále, brod a možná i hůř).

 

 > 30.05.2007 19:52